MARATHON - „JAK V PRAXI DOSÁHNOUT 6 t/ha?“

TO JSME TADY JEŠTĚ NEMĚLI - AGROCOM HRUŠOVANY s.r.o.

„Nemohli jsme uvěřit svým očím. To, že je Marathon výkonný hybrid, jsme věděli, ale že může dát řepka v praxi z 80 ha 6 t po hektaru, tak o tom se nám ani nezdálo.

Marathon byl od samého začátku bezproblémový. Dobře vzešel, na jaře pěkně navětvil od země a rovnoměrně dozrál. Zde vidím výrazný rozdíl oproti ostatním odrůdám. Marathon má vyvážené patro šešulí. Tím si zajistil menší ztráty při výmlatu a rekordní výnos.“

Sklizeň: 25.7. Marathon, výnos: 6,0 t/ha z 83 ha, Průměr podniku: 4,9 t/ha z 299 ha

Mgr. Martin Vízek, agronom
 Mgr. Martin Vízek, agronom
Podnik: AGROCOM HRUŠOVANY s.r.o., Lažany, okr. Chomutov

Výměra: 1 642 ha orné půdy
Nadmořská výška: 310 m n. m.
Průměrné srážky: 543 mm
Půdy: střední až těžké
Struktura RV: 40 % pšenice oz., 22 % řepka oz., 14 % kukuřice, 9 % ječmen oz., 5 % vojtěška, 5 % slunečnice, 4 % j. ječmen, 1% ostatní

AGROTECHNIKA:
Předplodina: pšenice ozimá, Příprava půdy: orba 25 cm, smyk, kompaktor, Setí: 20.8., Hnojení: 250 kg SPOLSAN (SA 21% N 23,5% S) před setím, 200 kg POLYDAP NP pod patu, 17.10. 70 kg UREA STABIL, Ochrana: 21.8. 1,5 l BUTISAN 400 SC + 0,15 l COMMAND 36 CS, 27.9. 0,5 l HORIZON 250 EW + 10 l RETAFOS + 0,5 l BOR 150, 4.10. 0,5 l HORIZON 250 EW + 2,0 l BOROSAN HUMINE, Hnojení jaro: 4.2. 250 kg DASA, 6.3. 200 kg LAD 27, 25.3. 100 l DAM 390, 23.4. 100 kg ALZON, Ochrana jaro: 25.3. 0,6 l NURELLE D, 9.4. 0,35 l GALERA (pouze souvratě), 15.4. 0,15 kg PLENUM, 13.5. 1,0 l SYMETRA + 2,0 l FERTIGREEN KOMBI, 14.5. 0,75 l PROTEUS 110 OD, 3.7. 0,7 l AGROVITAL bez desikace