Hnojení řepky dusíkem v průběhu vegetace

Jarní hnojení ozimé řepky dusíkem je stěžejním výživářským opatřením, jehož správné provedení předurčuje vysoký výnos. Prvním důležitým krokem je jarní inventarizace porostu a vyhodnocení míry poškození rostlin v průběhu zimy. Dělení dávek dusíku je závislé na konkrétním stavu na jednotlivých honech, stavu rostlin po zimě a rovněž typu odrůdy. První dávka podpoří u ozimé řepky regeneraci kořenového systému a listového aparátu. Zvláště po tuhé zimě se silným opadem listů má zvláštní význam rychlá regenerace v době, kdy to půdní a povětrnostní podmínky umožní.

V případě silné ztráty listové plochy a vzhledem k možnosti návratu zimy je vhodné regenerační dávku rozdělit na dvě. Tento stav může nastat při silné zimě, kdy byla řepka poškozena mrazy. Včasnost regeneračního hnojení je důležitá protože řepka začíná regenerovat již při 1-2°C.

První regenerační dávkou umožníme regeneraci kořenového systému a rostliny nastartujete a zajistíte tak podmínky pro regeneraci a růst listového aparátu. K přihnojení lze použít tuhá minerální hnojiva s nitrátovou formou N (LV) či dusíkatá hnojiva s formou dusíku nitrátovou a amonnou (např. LAV, LAD, DA). Při pozvolném nástupu jara a vlhkém průběhu počasí je výhodné použití močoviny. Použitím hnojiva s čistě nitrátovou formou dusíku (LV) zabráníte u silně poškozených porostů bez listové plochy případnému negativnímu účinku amonného dusíku na fyziologii rostlin, protože amonný dusík je rostlinami rychle přijímán z půdního roztoku a při silné ztrátě listů nemůže být přímo zabudován do látek bílkovinné povahy, protože není zajištěna fotosyntéza a tedy tvorba uhlíkatých skeletů. Amonný dusík tak může v buňkách rostliny negativně zvýšit pH cytosolu a vyvolat další stres. 

Dusík z druhé regenerační dávky (v závislosti na průběhu počasí cca 10 - 14 dní po první regeneraci) již přímo působí na ozdravení listového aparátu a zajišťuje podmínky pro start dlouživého růstu. Vhodným hnojivem je LAV, DA, DASA. DASA obsahuje vedle dusíku v amonné a nitrátové podobě také síru, která je pro řepku velmi důležitým makroelementem.

Pro zajištění plynulého příjmu dusíku v nastávající době intenzivního nárůstu biomasy, větvení rostlin, kvetení a vývoje šešulí je důležitá produkční dávka dusíku na počátku dlouživého růstu rostlin. Lze je důležité opět provést inventarizaci porostů a v případě silných porostů, které jsou předurčeny k vynikajícím výnosům dávku N navýšit. V tomto období přicházejí v úvahu také ochrano lékařská opatření proti stonkovým škůdcům v závislosti na jejich aktivitě. Pro prognózu a signalizaci výskytu škůdců můžete použít dva nástroje od Rapool:

  • monitoring škůdců v řepce Proplant
  • žluté Moerickeho misky

Právě z hlediska ošetření proti stonkovým škůdcům je pro produkční hnojení dusíkem velmi výhodné použít tekutá hnojiva (DAM, SAM) v kombinaci s insekticidem (TANKMIX). Aplikaci TANKMIXu lze načasovat právě s ohledem na prognózu (Proplant od Rapool) a signalizaci (Moerickeho misky od Rapool) výskytu stonkových škůdců. Ale ne vždy lze čekat s produkční dávkou dusíku na výskyt škůdců a obě aplikace se musí provést odděleně. Kapalné hnojivo SAM obsahuje vedle dusíku ve formě amonné a amidické také síru.