log

Základní nosné hybridy ozimé řepky pro rekordní výnosy v praxi

Šlechtitelská činnost společnosti Rapool je založena na unikátním komplexním šlechtitelském programu ozimé řepky. Zahrnuje dva hybridizační programy, které díky své genetické variabilitě nabízejí řešení pro všechny půdně - klimatické podmínky České republiky a všechny úrovně intenzity vedení porostu. Cílem odrůdové skladby Rapool je dosáhnout nejvyšších výnosů řepky v praxi a při současných limitech zajistit maximální rentabilitu při jejím pěstování.

Pěstitelé tak mohou kombinací v praxi osvědčených hybridů ATORA a TEMPTATION  bez výrazných pěstitelských rizik využívat mimořádné vitality – rychlosti počátečního vývoje rostlin, odolnosti vůči stresu, dokonale prošlechtěného zdravotního stavu a geneticky podmíněné rezistence a tolerance vůči TuYV. Vyšší výnosovou jistotu podtrhuje rozložení raností obou hybridů v nástupu do jednotlivých růstových fází. Tím jsou eliminována rizika spojená s počasím mezi setím, dobou kvetení a sklizní. Šlechtění s důrazem na odolnosti vůči chorobám, především pak fomě, hlízence a verticiliu umožňuje jistější nasazení také v bezorebných technologiích a úzkých osevních postupech.

NOVÝ ŽLUTÝ VÍTĚZ

Novým nosným hybridem pro letošní zásev je úřadující vítěz ve sklizni 2019 v pokusech pro SDO ÚKZÚZ, POP (poloprovozních pokusech) Svazu pěstitelů a zpracovatelů olejnin SPZO, technologických pokusech TEMP SPZO hybrid TEMPTATION. Ucelený soubor mimořádných výsledků doplňuje výnosové šetření v praxi.

Středně rané kvetení hybridu TEMPTATION s kompaktním typem porostu
 Středně rané kvetení hybridu TEMPTATION s kompaktním typem porostu

První výsledky z běžných ploch v praxi u členů SPZO potvrzují prakticky stejný přínos hybridu jako v pokusech.  Nový hybrid TEMPTATION se v prvním roce zařadil do skupiny středních hybridních odrůd. U členů SPZO dosáhl 3,61 t/ha z plochy 2 890 ha a s výrazným odstupem se v této skupině stal nejvýnosnějším. Na průměr hodnocených odrůd přináší o 3,63 q/ha semen navíc, což při průměrné srpnové ceně 9 296 Kč/t činí zvýšení tržeb o 3 374 Kč na hektar. Hybrid TEMPTATION je tak velkou nadějí pro další sezóny.

POJISTKA VŮČI ABIOTICKÝM STRESŮM

Hybrid TEMPTATION vyniká rychlostí vývoje rostlin (viz graf 1). Již na podzim vytváří velký objem biomasy, což zajišťuje rostlinám více základů pro tvorbu primárních větví. Zvýšená je i ve vegetaci tvorba větví druhého řádu. Větší objem fotosynteticky aktivní hmoty chrání před vysokým slunečním zářením a vysokými teplotami šešule a semena středních a spodních pater.

Graf 1 - Tloušťka kořenového krčku, POP SPZO 2019/20, sortiment B
 Graf 1 - Tloušťka kořenového krčku, POP SPZO 2019/20, sortiment B

ZDRAVÝ REKORDMAN ČR PRAXE

Základním nosným hybridem s mimořádně širokým spektrem vynikajících významných hospodářských vlastností je hybrid ATORA. Ve sklizňovém ročníku 2019 dosáhla v ČR na běžných plochách u členů SPZO v kategorii „velké odrůdy“ (osevní plocha nad 5 000 ha) nejvyššího výnosu 3,40 t/ha z plochy 20 287 ha. Po třetí v praxi ATORA stvrzuje, že je mimořádným hybridem s cílem podat maximální výnos v každém ročníku.

 

SILNÁ KOMPENZAČNÍ SCHOPNOST

Rychlá tvorba kořenů (viz graf 2) a listové růžice a pozvolný nástup do jarní vegetace zajišťují robustním rostlinám ATORY (167 cm) dostatek prostoru pro tvorbu větví. Hybrid ATORA  zvládá rychle zaplnit prázdná místa. Pevné lodyhy hybridu zajišťují velmi dobrou odolnost porostu proti poléhání (7,8 – ÚKZÚZ, SDO 2016–18).

Graf 2- Tloušťka kořenového krčku, POP SPZO 2019/20, sortiment A
 Graf 2- Tloušťka kořenového krčku, POP SPZO 2019/20, sortiment A

ODRŮDA PRAVOU RUKOU AGRONOMA

S vědomím známého tvrzení by se mělo postupovat i při samotném výběru a sestavování odrůdové skladby. Společnost Rapool problematiku pěstování řepky citlivě vnímá a v každém roce přichází s komplexním doporučením reagujícím na aktuální požadavky praxe. Využitím v odrůdové skladbě kombinace nosných hybridů TEMPTATION a ATORA je možné velmi dobře rozložit rizika a nástrahy většiny ročníků. Svým habitem i raností v nástupu do jednotlivých vegetačních fází se velmi dobře doplňují. V některých letech dosahují vyššího výnosu odrůdy pozdnější v jiných letech ranější.  O tom, kdy a která skupina poskytne vyšší výnos, rozhoduje vždy počasí.

Bc. Pavel Stárek, Rapool CZ s.r.o.