Aktuální informace o trhu: řepka & canola

Výrazný pokles cen minerálních olejů na úroveň nejnižší za téměř posledních 20 let zapříčinil v EU v minulých dvou týdnech pokles také cen řepky a řepkových olejů. Nyní ale očekáváme, že se v krátkodobém nebo střednědobém horizontu ceny řepky v EU brzy zvýší. Vycházíme hlavně z nových informací a prognóz o nové sklizni.

 

Autor aktualizace: ISTA Mielke GmbH – globální analýzy a předpovědi pro olejniny, oleje a tuky a olejninová krmiva, Hamburg, Německo. Na www.oilworld.de více podrobností a o společnosti a službách.

          Výrazný pokles cen minerálních olejů na úroveň nejnižší za téměř posledních 20 let zapříčinil v EU v minulých dvou týdnech pokles také cen řepky a řepkových olejů. Nyní ale očekáváme, že se v krátkodobém nebo střednědobém horizontu ceny řepky v EU brzy zvýší. Vycházíme hlavně z nových informací a prognóz o nové sklizni.

Předpokládá se, že nabídka řepky bude v EU nadále klesat i v sezóně 2020/21. Osevy ploch řepky jsou na ještě nižší úrovni, než byly původní předpoklady nízkých osevů. Zároveň jsou očekávány neobvykle nízké zásoby řepky na konci června. To bude vyžadovat větší dovozy jak řepky ozimé, tak jarní. Naproti tomuto stavu však postoj vůči budoucnosti řepky v EU významně snížil prémiovou cenu řepky jarní ve Winnipegu a je oslabováno zpracovávání GMO řepky jarní v EU. 
          Následky dopadu koronaviru na poptávku řepky pro zpracování na biosložku pro paliva bude rozhodujícím klíčovým faktorem, který budeme sledovat. Dopady krize na zemědělský sektor jsou částečně rozporovány. Zatímco rostlinné oleje jsou plně vystaveny důsledkům přesunů z energetického sektoru, ceny pokrutin následují předpoklad potenciálních problémů v dodávkách.
          Celková spotřeba nafty má v klíčových evropských zemích v březnu a dubnu klesající tendenci k úrovním nižším, než by souviselo s omezováním volného pohybu a snižování průmyslové výroby. Přerušení poptávky producentů biopaliv pravděpodobně způsobilo pokles cen řepkového oleje a řepky o 10 %, respektive 7 % v průběhu 1 týdne do 19. března. V EU 28 bylo spotřebováváno pro výrobu biopaliv 57 % řepkového oleje.
       

 

           Zotavení produkce řepky v EU bude pravděpodobně pomalejší, než se očekávalo. Zatímco doplněné zásoby půdní vláhy nasvědčují dalšímu zvýšení odhadů průměrných výnosů zvláště v klíčových zemích (hlavně v Německu), současné odhady ploch zůstávají za odhady hlavně kvůli výraznému snížení ploch v UK.


Bereme v úvahu, že plocha řepky v EU poklesla na 5,4 mil. ha (snížení o 0,1 mil. ha). Je pravděpodobné, že produkce řepky se v tomto roce zvýší o 0,3 mil. tun, což bude znamenat zvýšení o 4 % na výnosovou úroveň 3,21 t/ha. Náš lednový odhad jsme snížili o 0,4 Mn T na 17,29 Mn T.

Důsledkem nižší než očekávané produkce řepky v EU budou neobvykle nízké zásoby po roce 2020/21. Je však stále mnoho nejistot, zvláště pokud jde o:

          1) Poptávku po biodieselu: Jaký bude důsledek poklesu spotřeby biodieselu v EU v období březen/červen – v závislosti na implementaci omezení v celé Evropě kvůli rozšiřování koronaviru – jak se to projeví na poptávce po řepce?

          2) Řepkový olej: Nižší než původně očekávaný požadavek energetického sektoru může držet na uzdě zpracování řepky v příštích týdnech. Domníváme se, že dojde k poklesu v lisování o 0,5 mil. tun v období  leden/červen 2020 kvůli neobvykle nízkým nabídkám řepky na trhu. Avšak nižší domácí požadavek je také v důsledku logistických překážek, dostupnosti kamionů k dopravě řepky a ropy, anebo vynucené odstávky továren. To vše může zbrzdit objem lisování.

          3) Importy kanadské jarní řepky: Současné importy kanadské jarní řepky do EU se mohou dostat pod současné odhady zvláště v důsledku omezení ve využívání jarní řepky (zvláště GM) mimo výrobu biodieselu. Dovozní tolerance dostala v týdnu do 19. března vážný zásah. Z důvodu termínovaných obchodů ve Winnipegu (květnové pozice) spadly na pouhých 58 US-$ za tunu (ve srovnání 82 US-$ za tunu dne 11. března.  Nové nabídky jsou v současné době silně poznamenány průkazně omezenými obchody pro dodávky v červenci/červnu  2020/2021.