Aktuální informace o trhu: řepka & canola

Ceny řepkových semen v EU budou pravděpodobně v následujících týdnech a měsících podpořeny zvýšenou poptávkou po rostlinných olejích. Ceny rostlinných olejů se pravděpodobně velmi rychle zvýší. 

Autor aktualizace: ISTA Mielke GmbH – globální analýzy a předpovědi pro olejniny, oleje a tuky a olejninová krmiva, Hamburg, Německo. Na www.oilworld.de více podrobností o společnosti a službách.

            Ceny řepkových semen v EU budou pravděpodobně v následujících týdnech a měsících podpořeny zvýšenou poptávkou po rostlinných olejích. Ceny rostlinných olejů se pravděpodobně velmi rychle zvýší.

Optimistické předpovědi jsou však v současné době ignorovány. Místo toho je kladen důraz na dočasné zpomalení dovozu z Indie a Číny a na obecně vyhrazenou nákupní politiku spotřebitelů po celém světě. Není pochyb, že koronavirus a jeho vliv přispěl primárně v Číně během 5 uplynulých týdnů k silnému poklesu cen rostlinných olejů i dalších komodit. 

 

Nárůst dovozu řepkového semene do EU v červenci - prosinci byl potvrzen oficiálními údaji z obchodování. Dovozy 3,7 mil. tun v prvních 6 měsících překonaly objem dovozů ve srovnání s předcházejícím rokem o 1,2 mil. tun, přičemž největší nárůst importů byl z Ukrajiny a Kanady. Větší než očekávané byly dovozy jarní řepky z Austrálie a lze dále očekávat zvýšené dovozy v období leden - červen 2020. To povede ke zvýšení našich odhadů EU importů z Austrálie na 0,91 mil. tun v červenci/červnu 2019/2000, což bude meziročně o 0,5 mil. tun méně. Celkové dovozy řepkového semene do EU jsou nyní odhadovány, že v letošní sezóně dosáhnou 5,52 mil. tun (ve srovnání 4,29 mil. tun v 2018/2019). Bude to díky rekordním dovozům z Ukrajiny a Kanady, které nahradí výpadek dovozů z Austrálie.     

Vysokou cenou podpořený dovoz řepkového oleje do EU se zvýšil na osmileté maximum. V říjnu - prosinci 2019 byl import o 120 tis. tun vyšší, což bylo meziročně zhruba o třetinu více.

            Importy řepkového oleje se v období leden - prosinec 2019 zvýšily o 18%, což je v kontrastu s dalším 4% snížením exportů. Nedostatek řepkového semene se pravděpodobně nejvíce projeví v období leden - červen 2020, což dále zhorší nedostatek řepkového oleje. Ten bude dále podpořen nedostatkem exportů z bývalého Sovětského svazu a nastupujícím silným nárůstem dovozů do Číny.

            Ceny řepky v EU jsou také podpořeny obchodním konfliktem mezi Čínou a Kanadou, který se projevil v Čínských nákupech v týdnu kolem 21. února (cca 40 tis. tun řepkového oleje z EU). Nové kolo konzultací naplánované na poslední týden února bylo kvůli rozšiřování koronaviru odvoláno. Uvidí se, zda bude dosaženo dohody (jestli vůbec), aby se oživily nákupy Číny v období 2019/2020. Vrcholem všeho jsou dopravní problémy v Kanadě.  Rozsáhlé blokády zpomalují transport jarní řepky z prérií do přístavu Vancouver, a tím dochází ke zpoždění exportů. Čínské importy řepky jsou hodnoceny tak, že se v červenci - červnu 2019/2020 sníží o 40 % na 2,6 mil. tun, s předpokládaným následným lednovým – červnovým (2021) zotavením z neobvykle nízké úrovně předcházejících 6 měsíců.