Řepka: Vyšší výnosy a positivní perspektivy nárůstu cen v roce 2020

Výnosy řepky v minulých ročnících zůstaly často za očekáváním, avšak sklizeň roku 2019 vykázala na mnoha lokalitách zlepšení výnosů jak v praxi, tak v pokusech.

Současný online monitoring Rapoolu (www.rapool.de) s 450 účastníky v Německu ukazuje výnos v průměru 3,7 t/ha. S tímto výnosem se dostala řepka znovu na dlouhodobou výnosovou úroveň. To je pozoruhodné, neboť podmínky v roce 2019 nebyly optimální. Také v oficiálních pokusech byly zjištěny vyšší výnosy. Důvodem je nová odrůdová genetika RAPOOL, nové odrůdy překonávaly v zemských pokusech starší kontrolní odrůdy o 10%. To dává pozitivní signál pro budoucí pěstování řepky v praxi.

Vedle stabilnějších výnosů lez očekávat i příznivější cenový vývoj. Podle marketingových analýz firmy Oilword (Ista Mielke GmbH, Hamburg), lze očekávat příznivý cenový vývoj pro sklizeň 2020 a předpoklad ceny cca 400 Euro/tuna. Očekávané snížení EU produkce o 2,8 milionů tun na 17,1 milionů tun nebude možno vyrovnat importem z třetích zemí.

V tomto roce bude rozhodující zasetí ve správném termínu, zvláště bude nutno vyčkat dostatečné půdní vlhkosti. Hybridní odrůdy je možno set za dobrých podmínek až do první dekády září.

Pokud jde o osivo hybridních odrůd, bude k dispozici dostatek osiva až do konce termínu setí a na optimální termín setí lze vyčkat také kvůli insekticidnímu namoření (Lumiposa).