Řepka setí 2019: Řepka se znovu zvedá.

Vhodnost zařazení řepky se v současné době silně diskutuje v mnoha podnicích, a lze říci, že aktuální perspektivy nejsou špatné. Vedle známých předností jako např. předplodinová hodnota, stabilní výnosy převažují také ceny pro rok 2020.

Vyšší předplodinová hodnota optimalizuje celkovou hospodárnost.

Řepka nabízí ze všech okopanin a listových plodin nejlepší předplodinovou hodnotu. V úzkých osevních postupech s obilovinami umožňuje zařazení řepky redukci potenciálu pro výskyt chorob (např. Fusarium/DON hodnoty, choroby pat stébel) a možnost omezení plevelů, např. psárky polní. Řepka je listová plodina, která nejdříve uvolňuje pole a poskytuje tak dostatek času pro přípravu půdy pro následnou plodinu. Zatímco jiné listové plodiny a okopaniny spotřebovávají hodně vody a humusu, zanechává řepka až 600 kg humusu na ha. Zpravidla pšenice dává o 10% vyšší výnosy po řepce než po předplodině obilnina a při nižších výrobních nákladech.

Řepka se zvýšenými výnosy

Výnosy řepky byly v minulých letech často za očekáváním, avšak jak ukázal ročník 2019, na mnoha lokalitách byly dosaženy výnosy vyšší než v roce 2018 nejen v praxi, ale i v pokusech. Aktuální monitoring sklizně od RAPOOLu https://www.rapool.de/index.cfm/action/surveys/id/13.html zahrnující 450 účastníků vykazuje průměrný výnos 3,7 t/ha. Tímto výnosem se řepka dostala na dlouhodobou výnosovou úroveň. K tomu přispěly nové RAPOOL- hybridy HATTRICK a BENDER. To vyplývá i ze RAPOOL sklizňového monitoringu, v němž pěstitelská spokojenost byla na úrovni 90% ve srovnání s dalšími odrůdami firmy RAPOOL. Tyto údaje si zasluhují pozornost, protože podmínky ve sklizňovém roce 2019 nebyly optimální.

Také v oficiálních pokusech dosahovaly průměrné výnosy vyšších hodnot. Hlavním důvodem byly nové odrůdy genetiky RAPOOL, které překonávaly starší kontrolní odrůdy o 10%. Nové odrůdy LUDGER, SMARAGD, PUZZLE a VIOLIN, tak jako nová odrůda odolná nádorovitosti CROCODILE, představovaly výnosovou špičku v zemských pokusech v roce 2019. To dává naději pro následující pěstování v praxi.

Správný termín setí

V tomto roce bude rozhodující vyčkat správného termínu setí, zvláště dostatečné půdní vláhy, aby mladé rostliny měly dobrý start a dobré podmínky pro podzimní vývoj. Minulé obtížné ročníky ukázaly, jak důležitý je dobrý vývoj na podzim, a zvláště vývoj kořenového systému pro stabilní výnosy. Pro optimalizaci termínu setí nabízí RAPOOL vhodné portfolio odrůd: Pro časné až normální termíny setí v srpnu lze doporučit hybridní odrůdu SMARAGD, která  má pomalejší vývoj na podzim.