Vítězná technologie řepky ozimé 2019?

Technologické maloparcelkové pokusy (TEMP) s řepkou ozimou jsou v ČR organizované Svazem pěstitelů a zpracovatelů olejnin (SPZO) a pořádají se již čtvrtým rokem. Jejich cílem je ověřit různé pěstební strategie a jejich vliv na výnos a ekonomickou efektivitu. Provádí se na dvou lokalitách: v bramborářské výrobní oblasti ve Staňkově, okres Domažlice a v řepařské výrobní oblasti v Kujavách, okres Nový Jíčín. 

 

Soutěžící firmy mají možnost ovlivňovat celou řadu agrotechnických zásahů: výběr odrůdy, úpravu osiva, výsevek, herbicidní ošetření, regulaci růstu na podzim a na jaře, fungicidní ošetření, hnojení a použití stimulátorů růstu a listových hnojiv. Vše v souladu s platnou legislativou používání přípravků na ochranu rostlin a dle zásad správné zemědělské praxe.

Pavel Stárek s jednatelem firmy Marianem Špunarem v porostu TEMPTATION na běžných plochách v Šaraticích.
 Pavel Stárek s jednatelem firmy Marianem Špunarem v porostu TEMPTATION na běžných plochách v Šaraticích.

Mezi paušální, neovlivnitelné zásahy patří výběr a příprava pozemku, termín a způsob setí, insekticidní ošetření, graminicidní ošetření, dále ošetření proti slimákům a hrabošům, lepení a termín sklizně.

HODNOCENÍ POKUSŮ
Během vegetace se průběžně hodnotí hospodářsky významné znaky: úroveň přezimování, výška porostu, zdravotní stav a poléhání před sklizní. Finálním výstupem je statistické vyhodnocení výnosu semen, olejnatost, HTS a zhodnocení ekonomické efektivity dosažených výnosů.

V ročníku 2018/2019 bylo ve sklizni 12 různých technologických variant s 10 hybridy od 9 soutěžících firem. Společnost Rapool CZ s.r.o. je v soutěži zapojena od jejího vzniku a v letošním ročníku je jedinou ryze šlechtitelsko - osivářskou soutěžící společností.

„DOBRÁ RADA NAD ZLATO“
Důvodů proč soutěžit je celá řada. Tím zásadním je porovnání výkonu nově nastupujících hybridů v podmínkách přesných maloparcelkových pokusů v pěstební technologii používané v běžné praxi. Získané zkušenosti se následně využívají pro zpřesnění doporučení k vedení porostu hybridů řepek Rapool v rámci technologického servisu, který je bezplatně zajišťován prostřednictvím regionálních poradců na celém území ČR.

 

VÍTĚZNÁ TECHNOLOGIE, NEBO HYBRID TEMPTATION?
Společnost Rapool CZ s.r.o. soutěžila ve dvou variantách. V jedné s hybridem TEMPTATION a ve druhé s hybridem DOMINATOR. Z dosažených výsledků v lokalitě Kujavy je zřejmý významný přínos u obou variant. S hybridem DOMINATOR společnost dosáhla 3. nejvyššího výnosu semen, 105%, +2,8 q/ha na průměr pokusu. S hybridem TEMPTATION stojí na vítězné pozici s výnosem 6,20 t/ha, což představuje 111% průměru pokusu, který tímto výsledkem překonal o rovných 6 q/ha.

 PLASTIČNOST PŘINÁŠÍ PŮL TUNY NAVÍC

Výnosy z druhé lokality ve Staňkově potvrdily oběma Rapool hybridům vysokou adaptabilitu. Tempation dosáhl 3. nejvyšší výnos semen 6,43 t/ha, 107% průměru pokusu (+ 4,1 q/ha). V celkovém hodnocení z obou lokalit se výnosem 6,31 t/ha (+5,0 q/ha na průměr) TEMPTATION stal absolutním vítězem těchto pokusů. Z uvedeného hodnocení vyplývá, že zvolená technologie pěstování a výběr vhodného hybridu byly v pořádku. Výsledky z loňského ročníku TEMP pokusů, ve kterém společnost Rapool stanula s hybridem TEMPTATION v lokalitě Staňkov s výnosem 6,38 t/ha na skvělé druhé pozici (ze 17 různých variant) nás utvrzují v jasném názoru. Pro úspěšnou sklizeň v každém ročníku je výběr kvalitního hybridu nenahraditelným základem.

Bc. Pavel Stárek,
Rapool CZ s.r.o.