Nové hybridy řeší aktuální požadavky praxe

KELTOR je velmi výkonný hybrid vynikající svou raností ke sklizni (srovnatelný s hybridem ROHAN). Nově registrovaný hybrid přináší nový výnosový potenciál. V registračních pokusech ÚKZÚZ patří k absolutní výnosové špičce. Nový DOMINATOR patří mezi hybridy vybavené jednak geneticky podmíněnou rezistencí TuYV (gen R54) kontrolující virus žloutenky vodnice a novou rezistencí vůči fomové hnilobě lodyhy APR37 (adult plant resistance). 

KELTOR: RANÝ A KRÁTKÝ REKORDMAN

KELTOR je velmi výkonný hybrid vynikající svou raností ke sklizni (srovnatelný s hybridem ROHAN). Nově registrovaný hybrid přináší nový výnosový potenciál. V registračních pokusech ÚKZÚZ patří k absolutní výnosové špičce. V prvním roce státních zkoušek 6,96 t/ha dosáhl KELTOR 130 % výnosu kontrol: DK Exquisite, DK Exssence a Horcal, což představuje navýšení o 1,61 t/ha. Tímto rekordním výkonem nastavil nepřekonatelnou laťku pro všechny zkoušené materiály a stal se absolutním vítězem ročníku.

BEZ DESIKACE A S MOŽNOSTÍ ÚSPORY REGULACE

Kratší výška porostu, rané kvetení a zrání KELTORU prospívá. Výnosem semen 117 % na průměr kontrol se dokázal v průměru třech let 2016-2018 postavit do čela výnosového pořadí. Rostliny tvoří homogenní rovnoměrně dozrávající porost o výšce 142 cm a s vysokou odolností proti poléhání 8,4 (podklady pro registraci ÚKZÚZ 2016 - 2018), což umožňuje úsporu v regulaci na jarní zakrácení. Rovnoměrné a homogenní zrání umožňuje bezproblémovou sklizeň bez nutnosti desikace porostu i ve vlhčích ročnících.

ZDRAVÝ A VIRÓZÁM REZISTENTNÍ

Odolnosti vůči chorobám má KELTOR na vynikající úrovni: fomové černání stonku (6,3), hlízenka obecná (6,0) a verticilium 6,4. Nový výnosový potenciál podtrhuje geneticky podmíněná rezistence vůči TuYV. KELTOR nemá vyhraněných nároků na pěstební oblast. S ohledem na kratší vzrůst je vhodný také pro půdy s nekontrolovatelným uvolňováním N (podniky s vyšším podílem ŽV a vyšší úrovní hnojení statkovými hnojivy) a pro podniky využívající při ošetřování porostů řepky tažených postřikovačů.

 

DOMINATOR: HYBRID PRO ÚZKÉ OSEVNÍ POSTUPY

 

 

Hybrid DOMINATOR rozšiřuje nabídku nových adaptabilních hybridů, reagujících na neustále se zvyšující požadavky praxe. Středně raný hybrid se středně vysokými rostlinami 151 cm odolnými proti poléhání se známkou 8,8 (ÚKZÚZ 2017-18) přináší unikátní kombinaci odolností.

DVA V JEDNOM

Trendem Rapool šlechtění ozimé řepky je stále častější genetická výbava kombinující určité druhy rezistencí. Nový DOMINATOR patří mezi hybridy vybavené jednak geneticky podmíněnou rezistencí TuYV (gen R54) kontrolující virus žloutenky vodnice a novou rezistencí vůči fomové hnilobě lodyhy APR37 (adult plant resistance). Zabudováním APR37 rezistence dochází k podstatnému zlepšení rezistence proti hnilobě kořenového krčku a lodyhy viz graf ÚKZÚZ 2017-18. APR37 významně rozšiřuje spektrum dostupných rezistencí na tuto chorobu. Opakované pěstování odrůd se stejnou rezistenci provokuje vznik nových ras, které překonávají danou rezistenci.

HYBRID PLNÝ OLEJE

Dalším přínosem hybridu je velmi vysoký obsah oleje. Vynikajícím obsahem oleje 49,46 % v sušině semen je DOMINATOR nejolejnatějším hybridem ve skupině odrůd po druhém roce státních zkoušek.

 
HYBRID PRO MAXIMÁLNÍ VÝNOS V PRAXI

Velmi rychlý start rostlin umožňuje hybridu dobře zvládat i pozdní termíny výsevů.  Společně s vynikající úrovní přezimování DOMINATOR zajišťuje stabilní výnosy v kontinentálních podmínkách ČR. Genetická výbava kombinující TuYV a APR37 rezistence přináší jistější nasazení hybridu také v osevních postupech s vyšším podílem řepky a v ročnících s vyšším infekčním tlakem chorob.

Bc. Pavel Stárek
Rapool CZ s.r.o.