PŘEKVAPILO NÁS ÚPLNĚ VŠECHNO. S ACHATEM SE UŽ JARNÍ ŘEPKY NEBOJÍME!

Špatné vzcházení ozimé řepky v podzimu 2016, nás vedlo k hledání náhradní plodiny. Vynikající cena a zájem o komoditu rozhodly pro jarní řepku. Největší hrůzu jsme měli ze škůdců, a že se tam bude jezdit co týden. Po volbě hybridu jsme zariskovali a seli už 22. března.

Podnik: Zemědělská společnost VÚCHS, Rapotín s.r.o., okres Šumperk
Výměra: 600 ha orné půdy
Nadmořská výška: 280 – 400 m n. m.
Průměrné srážky: 650 mm (2017 = 700 mm)
Půdy: střední až těžší
Struktura RV: pšenice oz. 22 %, j. ječmen 25 %, oz. ječmen 5 %, řepka 12 %, kukuřice (na siláž) 15 %, pícniny na orné půdě 21 %

Půda byla dostatečně vlhká, přesto sypká. K zamazání nedošlo a Achat byl rychle venku. Drama se odehrálo hned na začátku v prvním pravém listu, kdy teplota nad ránem spadla na – 5°C. Achat nás všechny příjemně překvapil. Mráz přečkal bez problémů. Hlavní nápor škůdců se odehrál už týden po 1. insekticidu (Nurelle D), ale i přes vysoký výskyt krytonsců a blýskáčků se povedl udržet na jednom pyrethroidu a jednom zásahu do květu. Jako plus vidím, že Achat brzy nakvetl. Od té doby přinášel na pohled pěkný porost už jen radost s otázkou, co z něj bude? Prvním sklizeným 8 ha pozemkem s výnosem 3,6 t/ha bylo jasné, že je něco jinak. Za rekordním výsledkem 4,1 t/ha z 50 ha stojí v prvé řadě dlouhé, chladné a vlhké jaro, mimořádně výkonný hybrid Achat a bezchybné poradenství Ing. Cejtchamla ze SOUFFLET, který, stejně tak jako já, po této zkušenosti svůj postoj k jarní řepce výrazně změnil“.

Vojtěch Molnár, vedoucí ZS

Sklizeň datum a výnos: 2 – 3 týdny po ozimé řepce, 16. – 23. 8., 4,1 t/ha z 50 ha

Předplodina: 40 ha nevzešlá oz. řepka, část po kukuřici na zrno; Zpracování půdy: orba; Příprava: kompaktor; Termín setí: 22. 3.; Výsevek: 1,4 VJ/ha (980 tis. klíčivých semen/ha); Hloubka setí: 1,5 – 2 cm; Hnojení podzim: hnůj skotu před oz. řepkou i po kukuřici 20 t/ha; Hnojení jaro: před setím 2 q/ha NPK (10-25-25), po vzejití 2 q/ha; DASA, v dlouživém růstu 2 q/ha LAD, na žluté poupě 1 q/ha močovina, celkem za jaro 172 kg N/ha; Herbicidy: Butisan Star 2 l/ha preemergentně, oprava Galera ve 2. pravém listu 0,2 l/ha; Regulace: bez regulátorů růstu; Ochrana insekticidní: s Galerou Nurelle D 0,6 l/ha, po týdnu; Nexide 0,1 l/ha a část Cyperkil 0,1 l/ha, do květu Proteus 0,75 l/ha; Fungicid do květu: Apel 1 l/ha Lepení + regulace dozrávání: bez lepení a desikace