Specifika velmi pozdního setí řepky

Složitý sklizňový rok 2018 je velmi komplikovaný i z hlediska setí ozimé řepky. Některé podniky uvažují nad zakládáním porostů v pozdním, tedy zářijovém termínu. RAPOOL nabízí hybridní odrůdy, které velmi dobře snáší pozdní setí: ATORA a TEMPTATION. 

Zdroj: http://www.intersucho.cz
 Zdroj: http://www.intersucho.cz
Řepka trpí v celé Evropě v důsledku extrémního a trvalého sucha. Dobře je to vidět na mapě projektu Intersucho z 19. 8. 2018, ze které vyplývá, že půdní vlhkost klesá i pod 30%.

Vláhové podmínky na severu a západě Německa byly dostačující pro polní vzcházení. Na východě zasely mnohé podniky kvůli suchu již na konci měsíce července, jiné podniky setí řepky z důvodu sucha odkládaly na polovinu srpna.

V závislosti na půdních podmínkách, zpracování půdy a termínu setí byla vzcházivost řepky vsázkou do loterie. Některé porosty řepky se nachází ve fázi 4 - 6 listů (ty už musí být zakráceny), na jiných pozemcích během 4 týdnů řepka dosud nevzešla.

Teprve první déšť ukáže, jak se budou porosty dále vyvíjet. Otázkou zůstává, zda semena již naklíčila a před vzejitím zaschla, nebo je naděje, že po dešti vzejdou další rostliny.

Doporučení pro zářijový výsev?

Některé podniky uvažují nad zakládáním porostů v pozdním, tedy zářijovém termínu. K tomu však nelze dát žádné paušální doporučení. Výsevek by se však měl při pozdním setí zvýšit na cca 60 semen na m2.

Podle předpovědí by mělo být počasí na konci září teplotně velmi příznivé s teplotami 20 - 25°C. Takže v případě srážek by mohly být příznivé podmínky nejen pro již vzcházející porosty, ale také pro extrémně pozdní výsevy. To vše záleží na tom, zda spadne dostatečné množství srážek.

Prohřátá půda bude při dostačující vláze stimulovat vývoj mladých rostlin. Dlouhodobé pokusy s termíny setí ukazují, že řepka potřebuje pro svůj vývoj před zimou teplotní sumu 400 až 500°C.

 
Modelový scénář sumy efektivních teplot:

- výsev: 6. 9. 2018 s desetidenní průměrnou teplotou 15° C (suma efektivních teplot = 150°), následuje 14 dní s průměrem 12° C (suma efektivních teplot 170°), což v celkovém úhrnu odpovídá 320° v září.
- 30 dní v říjnu s průměrnými teplotami 9° C odpovídají dalším 270° a 10 dní s teplotou 6° C v listopadu znamená dalších 60°.

Uvažovaný scénář tedy ukazuje, že v „teplém podzimu“ mohou být sumy efektivních teplot zcela dostatečné. Díky tomu je časové období pro růst kompenzováno a porost může nastoupit do zimy velmi dobře připraven.

Pozdě vzcházející porosty by neměly být hnojeny paušálně dusíkem, protože porosty nebudou extrémně přerůstat (tzn. příjem dusíku bude relativně malý). Teplá půda zajistí při dostatečné půdní vlhkosti přístupnost dusíku pro rostliny. Vzhledem k nízkým srážkám v roce 2018 je třeba brát ohled na zbytkový dusík v půdě. Rozumné bude pozdě vzcházející porosty v polovině října přihnojit bórem, hořkou solí a dávkou 10-15 kg N. 

RAPOOL nabízí hybridní odrůdy, které velmi dobře snáší pozdní setí: ATORA a TEMPTATION. To dává pěstitelům řepky možnost vyčkat na příchod zářijových srážek. Analytici komoditních trhů očekávají v roce 2019 atraktivní ceny řepky. Dobrá pšenice potřebuje dobrou předplodinu a tou je řepka.

Ing. Rainer Kahl a Ing. Pavel Ježek, Ph.D.