Vitální hybridy mají navrch

Dlouhodobě vysoké teploty a absence srážek provází letošní vegetaci prakticky po celý rok. Místo jara léto, místo léta „vyprahlá Sahara“. Když srážky, tak nefrontální, jen z bouřek a ve většině případů už ani to ne! Takto dnes charakterizují počasí pěstitelé v každém regionu ČR. 

Přestože některé podniky zahájily setí již počátkem srpna, bude mít celá řada porostů s ohledem na trvající sucho stejnou startovní čáru.
 Přestože některé podniky zahájily setí již počátkem srpna, bude mít celá řada porostů s ohledem na trvající sucho stejnou startovní čáru.
Začalo se dřív

Na základě erudovaného odhadu agroslužby Rapool, podíl osetých ploch s řepkou překročil 60 % již k 20. 8. 2018. Přestože některé podniky zahájily setí již počátkem srpna, bude mít celá řada porostů s ohledem na trvající sucho stejnou startovní čáru. Vlivem lokálních srážek v rozmezí 5-8 mm došlo ojediněle ke klíčení osiva. V některých případech však klíční kořínky a vzcházející rostliny v přehřáté půdě zasychají. Každodenní a zásadní otázkou je, kdy a v jaké intenzitě přijdou srážky, které už budou na poli něco znamenat?  

Další otázkou je, jaká suma teplot řepku ještě v podzimní vegetaci čeká a zdali ještě stihne vytvořit dostatečně silné rostliny skýtající předpoklad jistého přezimování.

Rozdíly mezi hybridy

Hybridy využívají vyššího výkonu (heteroze) v růstu jak v nadzemní části, tak v kořenech. Pokusy ve standardizovaných rhizotronových boxech potvrdily, že kořenový aparát hybridů je mohutnější s rozsáhlejší strukturou. Také pokusy, ve kterých se sleduje tloušťka kořenového krčku, počet listů na podzim, či míra zakrytí povrchu půdy listovou plochou ukazují rozdíly dále mezi jednotlivými hybridy.

 

 

Nižší teplotní nároky

Vlastní dlouhodobé pokusy s termínem setí v polních podmínkách prokázaly vztah mezi teplotními sumami na podzim a výnosem. Hybridy mají širší a stabilnější teplotní optimum, které se nachází mezi 700 a 400 °C. S ohledem na tvrdost následující zimy (délce vegetačního klidu a intenzitě mrazu) jsou hybridy schopny dosáhnout dobrého výnosu i při sumě teplot pod 300 °C.

Na základě těchto výsledků lze konstatovat, že „tajemství kořenů hybridů“ spočívá v intenzivnějším a delším růstu právě při nižších teplotách. Vysoká sací síla kořenů a větší délka kůlového kořene hybridů umožňuje efektivnějším příjmem vody a živin snížit riziko poškození při stresových situacích, např. při půdním suchu. Vedle toho zajišťuje rostlinám jistější přezimování a rychlejší jarní regeneraci.

RRP jako katalyzátor  

 
Osivo zavedených hybridů ATORA, KUGA jsou společně s novinkami TEMPTATION, KICKER a DARIOT v letošní sezóně upravena pomocným prostředkem obsaženým v mořidlech osiv. Svoji biologickou účinností se jedná o stimulátor růstu. Rostlinám zajišťuje rychlejší a homogenní klíčení, hustší a rozvětvenější kořenový systém, rychlejší vzcházení při stresových podmínkách a rychlejší regeneraci při poškození kořenů.

Přehled a vliv základních makro a mikro elementů na vývoj rostlin obsažených v přípravku RAPOOL ROOT POWER:

1. Vápník má mimořádně pozitivní vliv na kořenové vlášení. Zejména u klíčních rostlin vyšší obsah vápníku výrazně stimuluje tvorbu vlášení a zvyšuje schopnost přijímat živiny i za stresových podmínek.

2. Zinek již v prvopočátku růstu stimuluje kulový kořínek, resp. podporuje silný bazipetální růst kořene. Zinek dále brání stárnutí nejmladších kořínků a brání vzniku exudátů, které jsou živnou půdou pro choroby na kořenech. Zinek také zesiluje stěnu kořene.

3. Železo, současně s aminokyselinami stimuluje tvorbu prvních bílkovin.

Rozšíření prémiové složky DMM (ú.l. dimethomorf) o prostředek RAPOOL ROOT POWER (RRP) v mořidlech osiv přináší v kombinaci s výhodami inovativního šlechtění nových hybridů ATORA, KUGA, TEMPTATION, KICKER a DARIOT podstatné zlepšení počátečního startu a „fitness“ kondice rostlin. Významně tím tak napomáhá řešit některé aktuální problémy při pěstování řepky. Upravené osivo hybridů Rapool mohou pěstitelé řepky žádat u svých distributorů osiv.

Bc. Pavel Stárek, Rapool CZ s.r.o.