Zkušenosti s hybridem nové generace

Odrůdy systému PNN (postneonikotinoidní generace velmi výkonných, robustních a odolných hybridů Rapool) mají mimořádnou výnosovou stabilitu již ve svém genetickém základu. Hybrid Kuga byl vyšlechtěn s cílem poskytnout vysoký výnos v širokém spektru pěstebních podmínek a zároveň je schopen se vypořádat s velkým rozsahem změn v klimatu. Finální kombinace osvědčených rodokmenů a silná moderní genetika dávají PNN odrůdám vynikající meziročníkovou stabilitu výnosu. Spokojení pěstitelé hovoří jasně.

Kvalitní osivo je základ

Ing. Aleš Pícha
 Ing. Aleš Pícha
Ing. Aleš Pícha, zemědělský podnikatel, uvádí: „Dlouhodobě sledujeme horší kvalitu osiv. Nízká HTS a méně kvalitní moření nás v poslední době limituje při zakládání zdravých porostů. Letos nám nejrychleji roste Kuga. Její vysoká HTS v kombinaci s mořením DMM obohacené o Rapool Root Power utvrdila moje přesvědčení, že kvalitní osivo hraje klíčovou roli. Energický nástup vedl k dobrému založení vitálního porostu Kugy i v pozdních termínech setí. Nyní efektivně využívá naše vstupy a celkové vedení porostu je jednodušší.“ Ing. Aleš Pícha hospodaří na okrese Rychnov nad Kněžnou, výměra jeho podniku je 1277 ha, nadmořská výška: 270–330 metrů, půdy střední hlinité až těžké jílovité.

 

Kuga nás na špatném pozemku přesvědčila

Ing. Tomáš Dosoudil, agronom akciové společnosti Hanácká zemědělská, říká: „Využili jsme možnost otestovat si Kugu již v předprodeji. Odrůda nás zaujala deklarovanou plasticitou a houževnatost, protože hospodaříme na plochách s různou nadmořskou výškou a proměnlivou kvalitou půdy. Kugu jsme zaseli po ječmeni na horší pozemek, aby ukázala, co dovede. Zimu překonala bez problémů, bez ztrát na hustotě porostu. V jarním

Ing. Tomáš Dosoudil
 Ing. Tomáš Dosoudil
období se porost rychle zapojil a do sklizně si držel dobrou kondici. Kuga nevyžadovala nikterak zvláštní péči oproti ostatním porostům. Před sklizní nebylo potřeba do porostu jezdit s desikací či lepením šešulí. Výsledek byl potěšující a s hodnotou 4,87 t/ha se okamžitě dostala do nového zásevu na 60 ha.“ Hanácká zemědělská a. s. hospodaří na okrese Olomouc, výměra podniku je 1250 ha, nadmořská výška 260–400 metrů, průměrné srážky 340 mm (během vegetace řepky), úhrn srážek za rok 2017 byl 480 mm.

Kuga – hybrid bez kompromisů

Dalibor Houska, agronom Agrodružstva Žimutice uvádí: „Hospodaříme na rozdílných půdách, od středních až po těžké jíly. Dobrý výnos řepky je u nás často negován zhoršeným vzcházením právě na těžkých půdách. Proto jsme reagovali na možnost vyzkoušet vlastnosti nové genetiky v praxi. A musím potvrdit, že Kuga vzešla a rostla velmi rychle, přestože bylo sucho. Delší doba kvetení ovlivnila výšku plodného patra šešulí a ve finále i výnos. Zdravotně byla výborná. Kuga bez kompromisů splňuje naše požadavky a nároky na odrůdu“. Sklízelo se 28. 7. 2017 s výnosem 4,14 t/ha. Průměr podniku byl 3,08 t/ha. Agrodružstvo Žimutice hospodaří v okrese České Budějovice, výměra orné půdy je 2000 ha, nadmořská výška 350–500 metrů, průměrné srážky 600 mm, půdy jsou střední až těžké jílovité.

Patří k nejrychlejším řepkám

Ing. Pavel Švarc
 Ing. Pavel Švarc
Ing. Pavel Švarc, agronom podniku
SOLVIT, s. r. o., konstatuje: „Klimatické podmínky v posledních pěti letech významně ovlivňují naše výsledky pěstování. Roční úhrny srážek sotva dosahují 500 mm a náš region se tak v krátké době v hlavním vegetačním období proměňuje na teplý a suchý. Samotné založení porostů řepek se u nás stává limitujícím faktorem. Přijali jsme proto změny v technologii přípravy půdy, agrotechnice a současně jsme také pro letošní ročník nahradili stávající odrůdovou skladbu řepky. Nová výnosová úroveň a ročníková stabilita mě přiměla vyzkoušet hybridy Kuga a Atora. Genetika a cílené moření zaměřené na rychlost růstu klíčního kořene utvrdilo moje rozhodnutí. Kugu i Atoru jsme seli jako poslední ze všech hybridů 23. 8. Energický nástup do vegetace byl velmi dobře patrný. Obě odrůdy patřily k nejrychleji vyvíjejícím se řepkám vůbec. Současný stav porostů v předjaří je dobrým předpokladem vysokého výnosu. Pokud jej potvrdí, počítáme s navyšováním těchto nových hybridů.“ SOLVIT s. r. o. hospodaří v okrese Pardubice, výměra je 2000 ha, nadmořská výška 210–220 metrů, průměrné srážky 500 mm, půdy jsou nevyrovnané z pohledu struktury – s převahou těžších půd.