TEMPTATION - novinka rezistentní TuYV

Výskyt viru žloutenky vodnice (TuYV) na řepce ozimé je znám již více než 30 let. Největší hrozbou jsou časné infekce na podzim, které způsobují významné výnosové ztráty. V návaznosti na omezení insekticidního moření osiva se výskyt TuYV ve většině evropských zemí významně zvýšil, zejména pak v roce 2016, kdy teplý podzim umožnil rozvoj hlavního vektoru: mšice broskvoňové. 

Nová omezení v ochraně rostlin spolu s probíhajícími klimatickými změnami motivují šlechtitele hledat nová řešení. Společnost RAPOOL pracuje na šlechtění rezistentních odrůd v rámci mnoha mezinárodních výzkumných projektů již od roku 2000. V současné době se v registračních řízeních nachází celá řada Rapool odrůd s rezistencí, které vykazují vynikající výnosy po celé Evropě.

REZISTENTNÍ TuYV NOVINKA PRO STABILNĚ VYSOKÉ VÝNOSY

Novinkou sortimentu pro letošní zásev bude hybrid TEMPTATION. Ten patří k prvním hybridům vybavených geneticky podmíněnou rezistencí TuYV (gen rezistence R54) vyšlechtěných v Rapool. Nedílnou vlastností hybridu vedoucí ke stabilně vysokým výnosům v různých pěstebních podmínkách je velmi vitální růst rostlin na podzim. Vynikající nárůst biomasy a současná odolnost k přerůstání na podzim vede k mimořádné zimuvzdornosti. Středně rané kvetení spolu s rychlým naléváním šešulí jsou základem homogenního dozrávání v celém profilu plodného patra. Velmi dobrý zdravotní stav a špičková odolnost vůči poléhání znamenají velmi dobrý výnosový potenciál včetně vysokého obsahu oleje.

Dynamický vývoj porostu hybridu TEMPTATION na podzim a rezistence vůči TuYV jsou základem stabilně vysokých výnosů v různých pěstebních podmínkách.
TEMPTATION vykazuje velmi nadprůměrné výnosy semen v zemích s rozdílnými pěstebními podmínkami (viz mapa). V České republice dosáhl v průměru dvouletého zkoušení ÚKZÚZ v letech 2016–17 výnosu semen 116 % na kontroly: DK Exssense, DK Exquisite, Horcal. Obsahem oleje 48,98 % v sušině semen se řadí k nejolejnatějším materiálům.

PLASTICKÝ HYBRID DO NÍŽIN I DO HOR, DO PÍSKU I DO KAMENÍ

TEMPTATION je středně raným hybridem tvořícím středně vysoké rostliny (160 cm) s vynikající odolností proti poléhání (7,7). Hybrid vyniká vysokou plastičností a nemá vyhraněné nároky na oblast pěstování. Je proto vhodný do všech výrobních oblastí v ČR. Velmi rychlý počáteční vývoj rostlin na podzim a vynikající zimovzdornost umožňují výsevy také ve středně pozdních termínech. Hybrid velmi dobře reaguje přírůstkem výnosu při intenzivním způsobu pěstování.

Zdroj: ÚKZÚZ 2016–2017, registrační zkoušení. 100 % = 4,94 t.
Výsledky analýz vzorků listů v ČR potvrdily v roce 2017 přítomnost viru TuYV z více jak 99%. Virus žloutenky vodnice se tedy stal novým omezením výnosu řepky ozimé. Nová výnosová úroveň hybridu TEMPTATION má své pevné základy v geneticky podmíněné rezistenci vůči TuYV (virus žloutenky vodnice). Vitalita a rychlý dynamický vývoj mladých rostlin hybridu společně s prémiovým prostředkem RRP (RAPOOL ROOT POWER) obsaženým v mořidle umožňují lépe odolávat tlaku podzimních škůdců. Osivo nového hybridu TEMPTATION mohou pěstitelé řepky žádat u svých distributorů osiv již pro letošní zásev.