MARATHON – hybrid pro českou praxi.

Hybrid MARATHON představuje unikátní kombinaci kratší rostliny 138 – 148 cm a velmi vysokého výnosového potenciálu. Vynikající výnosová stabilita hybridu se projevuje každoročně za různých pěstebních podmínek. Nepřehlédnutelnými rekordními výnosy v praxi si MARATHON neustále zajišťuje pozici nosného hybridu. MARATHON, to je stabilně velmi vysoký výnos semen a oleje z hektaru, odolnost vůči poléhání, velmi dobrý zdravotní stav a bezproblémová úroveň přezimování.

Zdroj: ÚKZÚZ 2016, SDO 2016 - nižší intenzita agrotechniky - 160 kg N, doporučené a ostatní
 Zdroj: ÚKZÚZ 2016, SDO 2016 - nižší intenzita agrotechniky - 160 kg N, doporučené a ostatní
NEJVYŠŠÍ EFEKTIVITA VYUŽITÍ DUSÍKU

Nejen poskytnout vysoké výnosy, ale i možnost efektivněji nakládat se spotřebou dusíku je významnou předností kompaktních hybridů v čele s hybridem MARATHON. Tyto hybridy netvoří enormně přerostlé porosty náročné na hnojení N, efektivně využívají N ve prospěch vysokého výnosu semen a vysoké olejnatosti. MARATHON dosáhl v průměru dvou let 2014 – 2015 nejvyššího výnosu (6,49 t/ha) při základní agrotechnice s úrovní hnojení N 180 kg/ha a bez použití RR a fungicidů. Při intenzivním vedení porostu hybrid dosahuje oproti základní úrovni 6 % nárůstu ve výnosu semen. Plastičnost hybridu podtrhuje mohutně rozvětvené kořenové vlášení zabezpečující dostatečné zásobení vodou a živinami. Tímto významně zvyšuje rentabilitu pěstování ozimé řepky.

„ZÁKLADEM JE KVALITNÍ PŘÍPRAVA A BRZKÉ SETÍ“ 
 

Podnik: VÍNO BLATEL, a.s., okr. Hodonín

Výměra: 1760 ha orné půdy, 188 ha vinic
Nadmořská výška: 210 m n. m.
Průměrné srážky: 500 mm
Struktura RV: řepka 20 %, pšenice 37 %, kukuřice 20 %, ječmen 11,5 %, hrách 4,5 %, hořčice 3,5 %, sója 3,5 %

Při výběru hybridu jsme s kolegyní Ing. Režňákovou museli zohlednit specifika pozemku. Hledali jsme vhodný hybrid na jeden z bonitně nejlepších pozemků, kde se dříve pěstovala cukrovka. Zadání znělo: hybrid, který dokáže využít bonity pozemku, dá špičkový výnos, ale zůstane stát až do sklizně. I když se jednalo o velmi úrodné pozemky, byl regulátor použit jen na podzim. MARATHON s tím díky silnému větvení a odolnosti polehání neměl ale vůbec žádné problémy. MARATHON se u nás sklízel jako první, nepolehnul a s výnosy 5,2 t/ha (hon 85 ha) respektive 5,4 t (na honu 59 ha) v čistém jsme maximálně spokojeni. Letos máme MARATHON zase na nejúrodnějších pozemcích. Základem jeho pěstování je podle naší zkušenosti kvalitní příprava a rané setí. V loňském osevu jsme MARATHON opět zařadili a doplnili ho hybridy ATORA a MERCEDES.

AGROTECHNIKA:

Předplodina: ječmen, Výsevek: 1 VJ, setí 25. – 28. 8., Podzim: na rozklad slámy 1 q dusičnan, před setím 2 q Polidap, 2 l MaxRaptor, 0,3 Toprex + 2 l BOR, Jaro: 3 q ledek, po 10 dnech DASA 4 q, V butonizaci: 0,2 l Mavrick + 0,6 l Atonik + 1,25 l Bor; Do květu: 1 l Amistar Xtra + 0,6 l Atonik + 0,1 l Silwet Star; Desikace: Roundup Klasik Pro