ATORA - hybrid č. 1 české praxe

Na základě rozsáhlého šetření SPZO se na běžných plochách v kategorii „středně velkých odrůd“ postavil do čela výnosového žebříčku nový hybrid ATORA. Výrazně nejúspěšnějším hybridem se tak stal už v jeho prvních žních! Přinášíme Vám nyní zkušenosti spokojených pěstitelů hybridu ATORA ze sklizně 2016.

Zdroj: SPZO 2016, Výnos „středních hybridních“ odrůd s osevní plochou 1.000 – 5.000 ha, 33. vyhodnocovací seminař, Hluk 23. – 24. 11. 2016, str. 21, tab. 8
 Zdroj: SPZO 2016, Výnos „středních hybridních“ odrůd s osevní plochou 1.000 – 5.000 ha, 33. vyhodnocovací seminař, Hluk 23. – 24. 11. 2016, str. 21, tab. 8

 

 

 

 

 

 

 

 

OBA ZVEDÁME PRO ATORU PALEC NAHORU

Jan Svoboda, agronom (na fotce vlevo); Jiří Kmínek, majitel firmy
 Jan Svoboda, agronom (na fotce vlevo); Jiří Kmínek, majitel firmy
Podnik:
Agro Kmínek spol. s r.o., Praha Ďáblice

Výměra: 1110 ha orné půdy
Nadmořská výška: 260 m n. m.
Průměrné srážky: 450 mm
Půdy: od středních až po těžké
Struktura RV: pšenice oz. 40 %, řepka 20 %, sója 10 %, mák 20 %, hrách 10%

+ jednoznačně nejrychlejší vzcházení v závislosti na množství srážek
+ mohutné a zdravé rostliny odolávající stresu
+ nejvyšší dosažený výnos ve sklizni 2016

PŘI VZCHÁZENÍ DOKÁZALA REAGOVAT NA NEDOSTATEK VODY

„Každý rok se potýkáme se zhoršenými podmínkami při zakládání nových řepek. Nejen počasí, ale i zpracovatelnost těžších půd hraje svou roli. Sucho a extrémní teploty ve žních situaci jen umocnily. Vydatnější srážky přišly 19. 8., a pak zase sucho. Zaset se povedlo po opatrné přípravě 26. 8., což pro některé řepky bylo katastrofální. ATORA byla jednou z výjimek. Dokázala reagovat i při menší půdní vlhkosti a vzešla okamžitě, zatímco ostatní lezly až po dalších 11 mm srážek a vypadaly jak noty na buben! Rozdíl byl nepřehlédnutelný a vedle výnosu nám tak nová genetika přinesla na podzim i více klidu. ATORA dozrála bez desikace a lepení a sklidili jsme ji 4 dny před Marathonem. S výnosem 5,15 t/ha u nás dopadla jako jedna z nejlepších“, říká Jan Svoboda, agronom Agro Kmínek spol. s r.o.

ATORA BYLA OD PODZIMU JINÁ

Podnik: Jetleb Jiří a syn, Agrosdružení Vrdy, okres Kutná Hora 

Jiří Jetleb a syn, agronomové
 Jiří Jetleb a syn, agronomové

Výměra: 690 ha
Nadmořská výška: 270 m n. m.
Průměrné srážky: 560 mm
Půdy: střední až těžší
Struktura RV: pšenice 50 %, řepka 30 %, pšenice jarní 8 %, mák 6 %, jetel nachový 5 %, j. ječmen 1 %

Loňský podzim byl pro řepku tady na čáslavsku jeden z nejproblematičtějších, co vůbec pamatujeme. Sucho komplikovalo přípravu půdy a zářijové letní teploty přály škůdcům, hlavně mšicím. Porosty měly permanentní invazní množství mšic a doslova se ztrácely před očima. Pěstujeme celkem 6 hybridů na celkové ploše 220 ha a musíme říct, že už od zásevu byly mezi nimi vidět výrazné rozdíly. Nejlépe to snášela ATORA, rostla rychleji. Možná i odstín její zelené barvy byl důvodem nižšího výskytu a poškození mšicemi. Ještě jsme nesklidili, ale už nyní víme, že jsme s ATOROU mšicí válku vyhráli. Podobně se choval i hybrid KUGA, který máme letos na zkoušku“.

ATORA DALA 5,4 t/ha A STALA SE NAŠÍ NEJVÝNOSNĚJŠÍ ŘEPKOU

Ing. Zdeněk Vykydal, jednatel
 Ing. Zdeněk Vykydal, jednatel
Podnik: UNIAGRIS Pěnčín, a.s., okr. Prostějov

Výměra: 1 600 ha
Nadmořská výška: 334 m n. m.
Půdy: střední hlinité, písčité
Struktura RV: 25 % pšenice, 25 % ječmen, 19 % řepka, 19 % kukuřice, 6 % cukrovka, 6 % mák

ATORA PŘEKONALA NAŠE OČEKÁVÁNÍ

ATORA se nám jeví jako velmi plastická a robustní odrůda s rychlým startem a zapojením porostu. Technologie Horsch Focus a výsevek 0,8 VJ jí perfektně vyhovuje, protože výborně větví a zahušťuje porost, nasazení počtu šešulí je také velmi vysoké. Průměrný výnos celého podniku dosáhl 4,84 t/ha (300 ha), průměr pokusů SPZO z našeho podniku činil 5,31 t/ha a byl jasně nejvyšší ze všech v Sortimentu A. ATORA všechna tato čísla překonala na běžné ploše výnosem 5,4 t/ha z výměry 36 ha a v roce 2016 se stala suverénně naší nejvýnosnější řepkou. Je jasné, že ATORU máme zasetou i letos, doplňuje ji ORIOLUS a novinka KUGA.

AGROTECHNIKA:
Předplodina: ječmen, Setí: 12. srpna 0,8 VJ, Podmítka: disk Horsch Joker, ihned na to setí Horsch Focus, Podzim hnojení: digestát 20 t, 100 kg amofos pod patu při setí, Podzim ochrana: insekticid, Regulace: ve fázi 5 list – tebuconazole, 2 x graminicid, Jaro: regenerační dusičnan amonný 3 q, 2x insekticid, DAM do celkové dávky 200 kg N, fungicid do květu (strobilurin)

Výměra řepky 300 ha, průměrný výnos 4,84 t/ha

Výměra ATORA 36 ha, katastr Hluchov, výnos 5,4 t/ha