PNN hybridy RAPOOL - nová genetika

Ucelený sortiment Rapool se v letošním roce rozšíří o dva mimořádné hybridy nové generace KUGA a DARIOT. Hybridy jsou výsledkem nového systematického PNN – postneonikotinoidního šlechtění a pečlivé selekce odrůd na specifické znaky: rychlejší „driving down start“ (rychlý růst klíčního kořene), efektivnější fotosyntéza a využití dusíku, optimální tvorba šešulí a mimořádná výnosová stabilita.   

 
RYCHLEJŠÍ „DRIVING DOWN“ START

PNN hybridy se vyznačují rychlejším klíčením a vývojem klíčního kořene. Tyto výhody se projevují bezprostředně po zasetí a zajišťují spolehlivější zakořenění a vývoj rostlin. Mladé rostliny nových hybridů jsou tak schopny lépe zvládat kritické rané fáze vývoje. Růstový efekt pomáhá rostlinám snížit riziko poškození chorobami a škůdci a je základem k dosažení jistého výnosu v současné době bez možnosti použití insekticidních mořidel při vyšším tlaku podzimních škůdců.

EFEKTIVNĚJŠÍÍ FOTOSYNTÉZA A VYUŽITÍ DUSÍKU

PNN odrůdy jsou charakteristické řízenou tvorbou biomasy a vysokým indexem listové plochy v jarním a letním vegetačním období. Prostřednictvím rychlého růstu velkého množství menších listů má rostlina optimální habitus, který zajišťuje maximální účinnost fotosyntézy. Tento zásadní znak umožňuje rostlinám efektivněji využívat aplikované dávky dusíků pro růst a vývoj rostlin a tvorbu výnosu.

OPTIMÁLNÍ TVORBA ŠEŠULÍ

Klíčovou vlastností PNN odrůd je snížená apikální dominance, která oproti standartnímu růstu translokuje více energie a živin do kvetení a tvorby šešulí. Kombinace těchto faktorů zabezpečuje produkci optimálního počtu šešulí na rostlinu za všech podmínek pěstování.

MIMOŘÁDNÁ VÝNOSOVÁ STABILITA

Odrůdy systému PNN mají mimořádnou výnosovou stabilitu již ve svém genetickém základu.  Byly vyšlechtěny s cílem poskytnout vysoký výnos v širokém spektru pěstebních podmínek a zároveň jsou schopny se vypořádat s velkým rozsahem změn v klimatu. Finální kombinace osvědčených rodokmenů a silná moderní genetika dávají PNN odrůdám vynikající mezi-ročníkovou stabilitu výnosu.

 

 
KUGA - VE ZNAMENÍ HOUŽEVNATOSTI A PLASTIČNOSTI

KUGA patří do nové generace velmi výkonných, robustních a odolných hybridů RAPOOL. Vedle výnosového potenciálu (6,22 t/ha registrační řízení v ČR, ÚKZÚZ 2014-2016) KUGA nabízí dobrý zdravotní stav a energický vývoj na podzim, který zajišťuje skvělý stav porostů, jež neohrozí ani nejsilnější mrazy. Klíčem úspěšné registrace v severní a střední Evropě je výjimečný výnos a zimuvzdornost, díky kterým hybrid KUGA exceloval se 130% jako naprostý vítěz státního zkoušení v Polsku 2016. Hybrid KUGA obstál v krutých podmínkách Polské a Běloruské zimy, kde ukázal mimořádnou odolnost s nejnižším podílem vyzimovaných rostlin. Hybrid KUGA je vhodný jako raný a výnosný materiál pro nejtěžší pěstební podmínky, ve kterých vyniká díky komplexní stresuodolnosti a zdravotnímu stavu.

KUGA vytváří středně vysoký porost (162 cm) s nadprůměrnou odolností proti poléhání se známkou 7,3 na průměr 6,8 (ÚKZÚZ 2014–16). Hybrid KUGA nastavuje zcela nová měřítka významných hospodářských vlastností, které je schopen předvést i v provozních podmínkách.

 
DARIOT - NOVÝ STANDARD VÝNOSU PŘI SOLIDNÍ EKONOMICE I V PŘÍSUŠKÁCH

DARIOT představuje v oblasti šlechtění řepky významný krok vpřed. Zaujme unikátním robustním habitem, produkující optimální počet šešulí na rostlinu také v horších pěstebních podmínkách. Z hlediska zdravotního stavu disponuje genem rezistence RLM 7 vůči fómovému černání stonku. Široké sklizňové okno je podpořeno sníženou hranicí pukání šešulí. V rámci mezinárodních screeningových pokusů dosáhl DARIOT ze 36 zkoušených hybridů v roce 2016 ze 14 lokalit a 7 zemí nejvyššího výnosu semen 110,9 %, přičemž nejvyšších výnosů poskytnul na teplejších a sušších stanovištích.  DARIOT představuje nový standard vysoce výnosných odrůd vhodných pro pěstování také v  low - input technologiích (systémy s nižšími vstupy).

ŘEŠENÍ AKTUÁLNÍCH PROBLÉMŮ

Inovativní šlechtění hybridu ATORA, KUGA a DARIOT přináší významné zlepšení „fitness“ kondice rostlin v průběhu celé vegetace a napomáhá tím tak řešit některé aktuální problémy při pěstování řepky. Moderní genetika reaguje na měnící se podmínky při pěstování řepky a byla speciálně vyvinuta, aby umožnila odrůdám podávat plný výkon při současných náročných ekologických a ekonomických podmínkách. Osivo nových hybridů Rapool mohou pěstitelé řepky žádat u svých distributorů osiv již pro letošní zásev.