Šlechtitelská řešení aktuálních problémů při pěstování řepky ozimé

Ucelený sortiment hybridů řepky ozimé Rapool se v letošním roce rozšířil o naprosto mimořádný hybrid nové generace šlechtění, hybrid ATORA. Nová výnosová úroveň semen a oleje, ohromující vitalita rostlin, vynikající zimovzdornost, výborný zdravotní stav a odolnost proti poléhání jsou základní charakteristiky hybridu s kompaktním patrem šešulí a polopozdní raností ke sklizni.

Inovativní šlechtění hybridu ATORA přináší významné zlepšení „fitness“ kondice rostlin v průběhu celé vegetace a napomáhá tím tak řešit některé aktuální problémy při pěstování řepky.  

REKORDNÍ VÝNOSY SEMEN NAPŘÍČ EVROPOU

Mapa č. 1, Oficiální výsledky národních odrůdových zkoušek hybridu ATORA v Evropě, zdroj: Rapool CZ s.r.o., RAPOOL-RING GmbH.
 Mapa č. 1, Oficiální výsledky národních odrůdových zkoušek hybridu ATORA v Evropě, zdroj: Rapool CZ s.r.o., RAPOOL-RING GmbH.
První a zásadní přínos nového hybridu je jeho výnosová úroveň. Na základě prvních výnosových výsledků státních zkoušek jednotlivých evropských zemí jsou známy důležité pěstitelské vlastnosti, na jejichž základě víme, že do ČR přichází naprosto výjimečný hybrid s fantastickou plastičností. ATORA podává velmi vysoké výnosy v suchých oblastech Evropy jako je Maďarsko, Bulharsko a Polsko. ATORA podává vynikající výnosy také v drsných podmínkách Pobaltí a Běloruska, což svědčí o silné houževnatosti a mrazuvzdornosti hybridu.

Mapa č. 2, Rekordní výnos semen Atora v ČR, zdroj: výsledky zkoušek užitné hodnoty ÚKZÚZ 2014
 Mapa č. 2, Rekordní výnos semen Atora v ČR, zdroj: výsledky zkoušek užitné hodnoty ÚKZÚZ 2014

Vedle úspěšné registrace, která proběhla v Polsku již po dvouletém zkoušení, byla ATORA úspěšně zkoušena také v registračním řízení ÚKZÚZ. Výsledky v České republice potvrzují, že se jedná o mimořádný materiál. V prvním roce státních zkoušek (sklizeň 2014) nový hybrid dosáhl v průměru ČR výnosu semen 7,54 t/ha. Výnosy jak v chladných oblastech např.:  Vysoká u Příbrami 8,31 t/ha, Hradec nad Svitavou 8,42 t/ha, tak v teplých oblastech např.: Čáslav 8,19 t/ha, Staňkov 7,27 t/ha potvrzují širokou adaptabilitu a rajonizaci bez vyhraněných nároků na oblast pěstování. Ve druhém roce zkoušení zopakoval hybrid přínos 110 % ve výnosu semen na kontroly DK Exstorm, Bonanza a PR46W26. Svým výnosovým projevem v rámci ČR, ale i celé Evropy podtrhuje Atora typickou výnosovou stabilitu šlechtění Rapool.

NEUVĚŘITELNÁ OLEJNATOST

Graf č. 2, Výnos oleje, registrační řízení, vztaženo na průměr kontrol*, 100 % = 2,63 t/ha, zdroj: ÚKZÚZ 2014–15
 Graf č. 2, Výnos oleje, registrační řízení, vztaženo na průměr kontrol*, 100 % = 2,63 t/ha, zdroj: ÚKZÚZ 2014–15
Novou dimenzi představuje ATORA také ve výnosu oleje. Kombinací vysoké olejnatosti, přesahující v průměru hranice 50% (v sušině semen) a výnosy semen podává výnosy oleje přesahující hranice 3 t z hektaru. Přínos na kontroly a průměr dvou let je ve výnosu oleje 112%. ATORA patří mezi první hybridy prolamující negativní korelaci mezi výnosem a kvalitou semen známou u všech kulturních plodin.

ZDRAVOTNÍ STAV

Progresivní šlechtění hybridu ATORA přináší nadprůměrné odolnosti vůči celému spektru významných chorob řepky. Hodnocení

Zdroj: ÚKZÚZ podklady pro registraci 2014-2016. Kontroly Bonanza, DK Exstorm, PR46W26
 Zdroj: ÚKZÚZ podklady pro registraci 2014-2016. Kontroly Bonanza, DK Exstorm, PR46W26
ÚKZÚZ: fómové černání stonku (6,7), hlízenka obecná (6,4), čerň řepková (7,1), verticilliové vadnutí (7,1) a plíseň šedá (7,7).

TOLERANTNÍ K VIRÓZÁM

Zdroj: Norddeutsche Pflanzenzucht Hans-Georg Lembke KG 2015/16, lokality řazeny od jihu na sever
 Zdroj: Norddeutsche Pflanzenzucht Hans-Georg Lembke KG 2015/16, lokality řazeny od jihu na sever
Virus žloutenky vodnice (TuYV = Turnip Yellows Virus) se stal novým omezením výnosu řepky ozimé.  Infekční tlak choroby TuYV byl na některých zkušebních lokalitách v Německu v roce 2015/16 až 100%. Zkoušeno bylo 24 odrůd na 19 lokalitách. Z vysoké výnosové variability mezi odrůdami a lokalitami je patrný i různý stupeň tolerance jednotlivých odrůd k infekci. Nový hybrid ATORA vykazuje vynikající výnosy s nejnižší variabilitou dokonce i při velmi vysokých intenzitách infekce TuYV.

V průměru pokusu hybrid ATORA zvítězil se 112% výnosu oleje (100% = průměr kontrol: Rafiness, Mercedes, Avatar) a předčil tak svým výnosem i jeden nový materiál s genově podmíněnou rezistencí vůči TuYV.

Na základě těchto výsledků je hybrid ATORA klasifikován jako vysoce tolerantní vůči TuYV.

MIMOŘÁDNÁ ZIMOVZDORNOST

Mohutný kořenový systém ATORY s rychlým vývojem, je zárukou vysoké kompenzační schopnosti hybridu. Foto archiv Rapool CZ.
 Mohutný kořenový systém ATORY s rychlým vývojem, je zárukou vysoké kompenzační schopnosti hybridu. Foto archiv Rapool CZ.

Zimovzdornost je jedním z nejdůležitějších znaků ve šlechtitelské činnosti Rapool. Genetika Rapool zajišťuje rostlinám nejen přežití během zimy, ale toleruje také náhlé poklesy teplot na jaře. Nízký úbytek rostlin v průběhu zimy, nízký úbytek listové plochy a nadprůměrná odolnost vůči mrazu předurčuje ATORU pro naše kontinentální podmínky a bezproblémové přezimování. Výsledky přezimování hybridu Atora v Polsku, kde po letošní zimě vyzimovalo 20 – 60 % běžných ploch řepky ozimé byly v lokalitách pokusů např. Chrastowo v úrovni 100% a lokalitě Slupsk 95%.

ROBUSTNÍ HYBRID

Absolutně robustní, robustní kořeny, robustní lodyhy, robustní a pevné šešule. Výškou rostlin se ATORA řadí k robustním a vzrůstnějším hybridům (167 cm). Pevné lodyhy hybridu ATORA zajišťují velmi dobrou odolnost porostu proti poléhání před sklizní (známka 6,8). Habitem se tedy ATORA řadí k hybridům vhodným pro jarní regulaci porostu, avšak technika kompaktního šlechtění umožňuje rostlinám homogenní rovnoměrné dozrávání šešulí i ve spodních patrech.