ATORA - tolerance vůči viru žloutenky vodnice (TuYV)

Virus žloutenky vodnice (TuYV = Turnip Yellows Virus) se stal novým omezením výnosu řepky ozimé. Infekční tlak choroby TuYV byl na některých zkušebních lokalitách v Německu v roce 2015/16 až 100%. Nový hybrid ATORA vykazuje vynikající výnosy s nejnižší variabilitou dokonce i při velmi vysokých intenzitách infekce TuYV. 

Ucelený sortiment hybridů řepky ozimé Rapool se v letošním roce rozšířil o naprosto mimořádný hybrid nové generace šlechtění, hybrid ATORA. Nová výnosová úroveň semen a oleje, ohromující vitalita rostlin, vynikající zimovzdornost, výborný zdravotní stav a odolnost proti poléhání jsou základní charakteristiky hybridu s kompaktním patrem šešulí a polopozdní raností ke sklizni. Inovativní šlechtění hybridu ATORA přináší významné zlepšení „fitness“ kondice rostlin v průběhu celé vegetace a napomáhá tím tak řešit některé aktuální problémy při pěstování řepky.  

TOLERANTNÍ K VIRÓZÁM

 
Virus žloutenky vodnice (TuYV = Turnip Yellows Virus) se stal novým omezením výnosu řepky ozimé.  Infekční tlak choroby TuYV byl na některých zkušebních lokalitách v Německu v roce 2015/16 až 100%. Zkoušeno bylo 24 odrůd na 19 lokalitách. Z vysoké výnosové variability mezi odrůdami a lokalitami je patrný i různý stupeň tolerance jednotlivých odrůd k infekci. Nový hybrid ATORA vykazuje vynikající výnosy s nejnižší variabilitou dokonce i při velmi vysokých intenzitách infekce TuYV.

Lokality jsou řazeny od jihu k severu, přičemž severní lokality v důsledku mrazu, sucha, intenzivního výskytu viru TuYV a dalších chorob vykazovaly nižší výnosy. ATORA díky své robustnosti v těchtno podmínkách vynikala a ukázala se jako významně výkonnější než mnohé konkurenční materiály pyšnící se rezistencí vůči phomě či TuYV. V průměru pokusu hybrid ATORA zvítězila se 112% výnosu oleje (100% = průměr kontrol: Rafiness, Mercedes, Avatar).

Na základě těchto výsledků je hybrid ATORA klasifikován jako vysoce tolerantní vůči TuYV.