INOVATIVNÍ MOŘENÍ HYBRIDŮ ŘEPKY RAPOOL

Omezení použití insekticidních mořidel ze skupiny neonikotinoidů přišlo s ohledem k uplynulým teplotně nadprůměrným zimám v nejméně vhodný okamžik. Insekticidní moření cíleně chránilo řepku v rizikovém období před dřepčíky a květilkou, aniž by bylo nutné vzcházející porosty nadmíru zatěžovat plošnými postřiky. Po zákazu moření neonikotinoidy se musí pěstitelé řepky obejít bez tohoto účinného opatření. 

K neobvykle velkému přemnožení dřepčíka olejkového došlo především v teplejších oblastech České republiky. Vedle silného poškození mladých rostlin žírem dospělců páchají další významné škody v rostlinách larvy. Ty od podzimu až do pozdního jara vyžírají chodbičky v řapíkách spodních listů. Při vyšším napadení škodí i ve vegetačním vrcholu. Ten následně rostlina ztrácí. Absence insekticidních účinných látek v mořidlech osiv napomáhá k rozšiřování dalších škůdců řepky (například květilky zelné, krytonosce zelného). Taktéž míra poškození houbovými chorobami následkem požerků (vstupních bran do rostlin) od škůdců se může v následujících vegetačních obdobích stupňovat.

Pro zmírnění rizika poškození mladých rostlin řepky přichází společnost Rapool CZ s.r.o. s inovativním řešením v oblasti moření osiv.  

 

Plná fungicidní ochrana s mořením TMTD + DMM

Již řadu let je u osiv řepek RAPOOL standardním fungicidním mořidlem TMTD. Tato účinná látka (thiram) chrání mladé řepky před komplexem chorob ohrožující vzcházení, např.: Fusarium spp., Pythium spp. TMTD zajišťuje dobrou polní vzcházivost.

Účinná látka dimethomorph (DMM) přináší další dvě cenné přednosti. V prvé řadě významně rozšiřuje fungicidní působení na plíseň zelnou (Peronospora parasitica). Děložní lístky jsou po namoření větší a zůstávají výrazně déle aktivní.  Na rostlinách mořených DMM lze ještě ve fázi 4-6 lístků pozorovat viditelné a nedotčené děložní lístky. Vitální děložní lístky jsou v rané fázi důležitým příspěvkem k rychlé tvorbě silných a odolných mladých rostlin.

 

K dalším pozitivním účinkům  DMM patří zvláště stimulace růstu při stresových podmínkách (pozdní setí, chladno, mokro, setí do mulče, herbicidní stres). Právě chladný a mokrý průběh počasí v době vzcházení řepky zapříčinil na řadě pozemků v roce 2014 významné poškození. V chladných podmínkách byl zpomalen růst již vzešlých rostlin, které byly následně poškozeny žírem dřepčíků, slimáků a pilatek. Vlivem zhoršených půdních podmínek nebylo možné v mnoha případech napadené pozemky insekticidně ošetřit.

Plíseň zelná – růstová brzda pro mladé rostlinky řepky

Plíseň zelná (Peronospora parasitica) se vyskytuje téměř ve všech významných regionech pěstování řepky a na všech půdách. Spóry houby se šíří deštěm a větrem. Peronospora napadá klíčící a mladé rostliny. Nízké teploty a vysoká vlhkost vzduchu ovlivňují stupeň napadení.  Mladé rostlinky odumírají, nebo jsou ve svém vývoji velmi brzděny.

Dimethomorf je fungicidní látka se systémovým mechanismem účinku. Patří do skupiny morfolinů s účinkem na široké spektrum hub třídy Oomycetes. Ovlivňuje biochemické procesy vytváření či regulace tvorby buněčné stěny hub, což má za následek přerušení vývoje houby ve všech růstových stadií původce. Proniká hluboko do ošetřované rostliny a šíří se v ní systémově, s hloubkovým působením. To způsobuje, že jsou zachyceny též rané infekční fáze plísně (1–2 dny). Účinná látka dimethomorf se dále vyznačuje silným účinkem proti tvorbě spor (potlačení nové tvorby spor), který způsobuje účinné přerušení šíření peronospory.

Mladé rostlinky řepek mořené DMM se vyznačují většími a déle zelenými děložními lístky.
 Mladé rostlinky řepek mořené DMM se vyznačují většími a déle zelenými děložními lístky.

„Turbo moření“ DMM  řepku posiluje

DMM (fungicidní účinná látka dimethomorph) redukuje napadení děložních lístků plísní zelnou. Děložní lístky jsou výrazně větší a zůstávají déle zelené. To se projevuje ve zvýšené vitalitě za stresových podmínek (mokro, chladno). Výrazně se tím snižují ztráty rostlin v rané fázi. DMM zajišťuje lepší vývoj také při bezorebném pěstování. Zvláště vhodné je moření na těžkých půdách nebo vlhkých stanovištích. Při běžném setí - insekticidně mořeného osiva - lze s DMM redukovat výsevek. Pokud nebude osivo mořeno insekticidy, snížení výsevku se nedoporučuje.

 

DMM jednoznačné urychluje podzimní vývoj rostlin. Za teplých podzimů a za velmi příznivých podmínek pro růst a vývoj může vést k dřívější aplikaci růstových regulátorů. DMM se stalo oblíbeným mořidlem především v severním Německu. Při chybějícím insekticidním moření se ale doporučuje pro setí již v celém Německu. Také v České republice je možné v letošním zásevu využít výhod „turbo“ DMM moření na osivu vybraných hybridů ATORA, MARATHON, INSPIRATION, MERCEDES a SHREK  společnosti Rapool.

Plíseň zelná (Peronospora Parazitica)
 Plíseň zelná (Peronospora Parazitica)

DMM není sice insekticidně účinnou látkou, přesto patří v současné době k  legálně možným řešením jak ochránit mladé rostliny řepky proti nepříznivým vlivům v podzimní vegetaci. 

Je výhodnější využití přípravku s prokazatelným vlivem na stimulaci počátečního vývoje mladých rostlina a plné fungicidní ochrany včetně plísně zelné, než použití v řepce insekticidně neúčinných např. karbamátových látek.

 

 

 

 


 

Bc. Pavel Stárek, Rapool CZ s.r.o.,

Ing. Pavel Ježek, PhD, Rapool CZ s.r.o.