ATORA - všestranně dokonalý hybrid nové generace

Ucelený sortiment hybridů řepky ozimé Rapool se v letošním roce rozšíří o naprosto mimořádný hybrid nové generace šlechtění, hybrid ATORA. Nová výnosová úroveň semen a oleje, ohromující vitalita rostlin, vynikající zimovzdornost, výborný zdravotní stav a odolnost proti poléhání – taková je základní charakteristika robustního hybridu s kompaktním patrem šešulí a polopozdní ranností ke sklizni.

 

REKORDNÍ VÝNOSY SEMEN NAPŘÍČ EVROPOU

První a zásadní přínos nového hybridu je jeho výnosová úroveň. Na základě výnosových výsledků státních zkoušek jednotlivých evropských zemí jsou známy důležité pěstitelské vlastnosti, na jejichž základě víme, že do ČR přichází naprosto výjimečný hybrid s fantastickou plastičností. ATORA podává velmi vysoké výnosy v suchých oblastech Evropy jako je Maďarsko, Bulharsko a Polsko. ATORA podává vynikající výnosy také v drsných podmínkách Pobaltí a Běloruska, což svědčí o silné houževnatosti a mrazuvzdornosti hybridu.

Mapa č. 1, Oficiální výsledky národních odrůdových zkoušek hybridu ATORA v Evropě, zdroj: Rapool CZ s.r.o., RAPOOL-RING GmbH.
 Mapa č. 1, Oficiální výsledky národních odrůdových zkoušek hybridu ATORA v Evropě, zdroj: Rapool CZ s.r.o., RAPOOL-RING GmbH.

Vedle úspěšné registrace, která proběhla v Polsku již po dvouletém zkoušení, je ATORA také v registračním řízení ÚKZÚZ. První výsledky v České republice potvrzují, že se jedná o mimořádný materiál. V prvním roce státních zkoušek (sklizeň 2014) nový hybrid dosáhl v průměru ČR výnosu semen 7,54 t/ha. Výnosy jak v chladných oblastech např.:  Vysoká u Příbramě 8,31 t/ha, Hradec nad Svitavou 8,42 t/ha, tak v teplých oblastech např.: Čáslav 8,19 t/ha, Staňkov 7,27 t/ha potvrzují širokou adaptabilitu a rajonizaci bez vyhraněných nároků na oblast pěstování.

Mapa č. 2, výnos semen Atora v ČR, zdroj: výsledky zkoušek užitné hodnoty ÚKZÚZ 2014
 Mapa č. 2, výnos semen Atora v ČR, zdroj: výsledky zkoušek užitné hodnoty ÚKZÚZ 2014

                                                                              

Ve druhém roce zkoušení zopakoval hybrid přínos 110 % ve výnosu semen na kontroly DK Exstorm, Bonanza a PR46W26. Svým výnosovým projevem v rámci ČR, ale i celé Evropy podtrhuje Atora typickou výnosovou stabilitu šlechtění Rapool.

 

 

Graf č. 1, Výnos semen, registrační řízení, vztaženo na průměr kontrol*, 100 % = 6,02 t/ha, zdroj: ÚKZÚZ 2014–15
 Graf č. 1, Výnos semen, registrační řízení, vztaženo na průměr kontrol*, 100 % = 6,02 t/ha, zdroj: ÚKZÚZ 2014–15

 

 

NEUVĚŘITELNÁ OLEJNATOST

Novou dimenzi představuje ATORA také ve výnosu oleje. Kombinací vysoké olejnatosti, přesahující v každém ročníku hranice 50% (v sušině semen) a výnosy semen podává výnosy oleje přesahující hranice 3 t z hektaru. Přínos na kontroly a průměr dvou let je ve výnosu oleje 112%. ATORA patří mezi první hybridy prolamující negativní korelaci mezi výnosem a kvalitou semen známou u všech kulturních plodin.

Graf č. 2, Výnos oleje, registrační řízení, vztaženo na průměr kontrol*, 100 % = 2,63 t/ha, zdroj: ÚKZÚZ 2014–15
 Graf č. 2, Výnos oleje, registrační řízení, vztaženo na průměr kontrol*, 100 % = 2,63 t/ha, zdroj: ÚKZÚZ 2014–15

 

ZDRAVOTNÍ STAV

Progresivní šlechtění hybridu ATORA přináší vynikající odolnosti vůči všem významným chorobám řepky. Hodnocení ÚKZÚZ: fómové černání stonku (6,6), hlízenka obecná (6,8), čerň řepková (6,7), verticilliové vadnutí (7,4) a plíseň šedá (7,7).

 

MIMOŘÁDNÁ ZIMOVZDORNOST

Nízký úbytek rostlin v průběhu zimy, nízký úbytek listové plochy a nadprůměrná odolnost vůči mrazu předurčuje ATORU pro naše kontinentální podmínky a bezproblémové přezimování. Výsledky přezimování hybridu Atora v severním Polsku, kde po letošní zimě vymrzlo 20 – 60 % běžných ploch řepky ozimé jsou v lokalitách pokusů např. Chrastowo v úrovni 100% a lokalitě Slupsk 95%.

 

ROBUSTNÍ HYBRID

Absolutně robustní, robustní kořeny, robustní lodyhy, robustní a pevné šešule. Výškou rostlin se ATORA řadí k robustním a vzrůstnějším hybridům (169 cm). Pevné lodyhy hybridu ATORA zajišťují dobrou odolnost porostu proti poléhání před sklizní (známka 7,3). Habitem se tedy ATORA řadí k hybridům vhodným pro jarní regulaci porostu, avšak technika kompaktního šlechtění umožňuje rostlinám homogenní rovnoměrné dozrávání šešulí i ve spodních patrech.

Mohutný kořenový systém ATORY s rychlým vývojem, je zárukou vysoké kompenzační schopnosti hybridu. Foto archiv Rapool CZ.

 
 
Mohutný kořenový systém ATORY s rychlým vývojem.
 Mohutný kořenový systém ATORY s rychlým vývojem.

 

 

 

 

 

 

 

 

VITALITA ROSTLIN

S Atorou přichází neuvěřitelná rychlost v počátečním vývoji rostlin. Vitalita mladých rostlin při zapojování porostu, tedy míra pokryvnosti pozemku listovou plochou, je podle ÚKZÚZ u ATORY prokazatelně nejvyšší. Rychlý počáteční vývoj rozšiřuje okno pro setí. ATORA je hybridem vhodným pro střední až pozdní výsevy. Při ranějších výsevech je účelné tyto porosty krátit morforegulátory dříve a to již na 4.-5. listu.

Graf č. 3, Průměrné hodnoty znaků v roce 2014, sortiment odrůd 1. rokem ve zkouškách; N = 73, zdroj: ÚKZÚZ 2014
 Graf č. 3, Průměrné hodnoty znaků v roce 2014, sortiment odrůd 1. rokem ve zkouškách; N = 73, zdroj: ÚKZÚZ 2014

Tabulka č. 1, přínos hybridu nové generace šlechtění ATORA
 Tabulka č. 1, přínos hybridu nové generace šlechtění ATORA

 

KOMPENZAČNÍ SCHOPNOST SE V PRAXI CENÍ

V praxi jsou již známé první zkušenosti s novým hybridem. Suché období v době vzcházení zapříčinilo na mnohých porostech nově zakládaných řepek mezerovitosti. Naproti tomu některé rané výsevy ještě před srážkami byly v klíčení brzděny půdním škraloupem. To vše jsou běžné situace, se kterými se v praxi setkáváme téměř v každém roce. Na základě podzimního šetření z běžných ploch vykazoval ATORA oproti ostatním porostům jisté odlišnosti. První pěstitelé potvrzují rozdíly ve vitalitě rostlin i v růstu kořenů.

Je zcela bezpochyby, že s hybridem ATORA přichází nová generace řepky, která vedle nové výnosové úrovně přináší díky detailně vyšlechtěné kompenzační schopnosti rostlin také mimořádnou stabilitu výnosu.

Bc. Pavel Stárek, Rapool CZ s.r.o.