Pobaltský seminář RAPOOL 2021 – Nová rezistence proti fomě RlmS