Regulace a fungicidní ošetření řepky - podzim 2017

Attension DEMO-Version! A new version for spring 2018 is under construction.

Datum
Zvolte odrůdu
Jedná se o první nebo druhé fungicidní / regulační ošetření? 1. ošetření 2. ošetření  
Hustota porostu (rostlin/m²) <35 40 - 50 > 55
Vývoj rostlin pozvolný normální velmi vitální
Počet listů 3 - 5 6 - 8 >= 10
Prognóza výskytu fomové hniloby (Phoma) nízká střední vysoká

 

Empfehlung        
Korrekturfaktor Bestandesdichte        
Korrekturfaktor Witterung        
Korrekturfaktor Sorte WR        
Korrekturfaktor Phoma        
Korrekturfaktor Sorte Phoma        
Korrekturfaktor max Zulassungsmenge        
Hlavní cíl ošetření
   
Příklady ošetření Horizon
Caryx
Caramba
Tilmor
nebo další dostupné produkty na trhu
 
V případě porostu s vitálním a bujným růstem bude nezbytná 2. regulace v horizontu 10 – 14 dní.

Další produkty a kombinace jsou k dispozici, dbejte bezpečnostních doporučení a údajů výrobce! Poskytnuté doporučení je čistě informativní. Aplikaci můžete konzultovat s odbornou poradenskou službou RAPOOL.

 

Výběr z registrovaných fungicidů k podzimnímu použití 2017

Produkt Účinná látka Hlavní cíl použití Indikace max. dávka
HORIZON 250 g/l Tebuconazol Fungizid
Růstový regulátor
Phoma
Regulace růstu
1,0 l/ha
CARYX 210 g/l Mepiquatchlorid
30 g/l Metconazol
Růstový regulátor
Fungicid
Regulace růstu
Phoma
1,0 l/ha
TILMOR 160 g/l Tebuconazol
80 g/l Prothioconazol
Fungicid
Růstový regulátor
Phoma
Regulace růstu
1,0 l/ha
EFILOR 60 g/l Metconazol
133 g/l Boscalid
Fungicid
Růstový regulátor
Phoma
Regulace růstu
1,0 l/ha
CARAMBA 60 g/l Metconazol Fungizid
Růstový regulátor
Phoma
Regulace růstu
1,5 l/ha
MAGNELLO 250 g/l Tebuconazol
100 g/l Difenoconazol
Fungizid
Růstový regulátor
Phoma
Regulace růstu
0,8 l/ha
BUMPER SUPER 400 g/l Prochloraz
90 g/l Propiconazol
Fungicid Phoma 1,0 l/ha
PICTOR 200 g/l Boscalid
200 g/l Dimoxystrobin
Fungicid Phoma 0,5 l/ha
TOPSIN 500 g/l Thioghanate-methyl Fungizid Phoma 1,2 l/ha

Některé z těchto produktů mohou být dostupné také pod jiným obchodním označením.
Respektujte bezpečnostní doporučení výrobců!
Zdroj: ÚKZÚZ, září 2017