ACHAT    Hybrid pro intenzivní pěstování

  • Robustní, velmi výnosný hybrid
  • Olejnatost na úrovni řepky ozimé
  • Vhodný především pro intenzivní způsob pěstování

Robustní hybrid v sortimentu jarních řepek oslnil výnosem semen již v době svého registračního řízení. V pokusech ÚKZÚZ dosáhl 134 % průměru kontrolních odrůd a posunul tak výnosy jarní řepky na hranici 4 t semen z hektaru! V obsahu oleje dosahuje pro jarní řepku také rekordních hodnot: 48 % v sušině semen (ÚKZÚZ 2011–2014).

Z hlediska ranosti ke sklizni se jedná o středně raný hybrid. Výška porostu je střední až vyšší (137 cm) s vynikající odolností proti poléhání (7,0). Hybrid nemá vyhraněné nároky na oblast pěstování a je vhodný především pro intenzivní způsob pěstování. Zdravotní stav je nadprůměrný. V odolnostech vyniká zejména vůči hlízence 7,0 a černím 6,9.


ACHAT – VÝNOS SEMEN

Zdroj: ÚKZÚZ 2012–2014, vztaženo na průměr liniových odrůd Ability a Larissa. Průměr LO – Hradec nad Svit. 3,31 t/ha, Lípa 2,82 t/ha, Pusté Jakartice 3,27 t/ha, Žatec 3,33 t/ha, Staňkov 2,82 t/ha, Chrastava 2,37 t/ha