PHOENIX CL  NOVINKA  STŘEDNĚ RANÝ A VÝNOSNÝ CL HYBRID

  • Nová výnosová úroveň CL hybridů
  • Rychlý počáteční vývoj
  • Vysoká stabilita vysokých výnosů

PHOENIX CL je středně raný hybrid ozimé řepky využívající Clearfield® technologie (tolerance vůči ú.l. imazamox). Hybrid poskytuje velmi vysoké výnosy semen s vysokou olejnatostí a střední HTS. Disponuje rychlým vzcházením a výbornou úrovní přezimování. Středně pozdní nástup do jarní vegetace a kvetení eliminuje poškození pozdními jarními mrazíky. Rostliny jsou středně vysoké 166 cm s vyšším počtem větví a dobrou odolností vůči chorobám a poléhání.

DOPORUČENÍ PRO PĚSTOVÁNÍ

PHOENIX CL přináší vynikající meziročníkovou výnosovou stabilitu a díky své otužilosti a odolnosti vůči přísuškům také výjimečnou adaptabilitu ke kontinentálním klimatickým podmínkám. Rychlá pokryvnost pozemku zajišťuje rostlinám přirozenou konkurenční schopnost vůči plevelům. V kombinaci s CL technologii tak PHOENIX CL představuje unikátní řešení pro úspěšné pěstování řepky na pozemcích zatížených těžko hubitelnými plevely, jako jsou např. řepice, kakosty, úhorníky ad. Hybrid je vhodný pro středně rané až pozdní termíny setí. Vhodný pro vysokou i střední intenzitu pěstování.

  
Obsah oleje
nízký         vysoký
 

Výnosová stabilita

Odolnost proti poléhání
nízký         vysoký
Zdravotní stav
nízký         vysoký
Odolnost k přísuškům
nízký         vysoký
Regenerační schopnost
nízký         vysoký
 

Rajonizace

Lehké půdy
nízký         vysoký
Střední půdy
nízký         vysoký
Těžké půdy
nízký         vysoký
 

Vedení porostu - Agrotechnika

Ranný termín setí
nízký         vysoký
Pozdní termín setí
nízký         vysoký
Minimalizace/půdoochranné tech.
nízký         vysoký
Intenzivní způsob pěstování
nízký         vysoký
Extenzita/Low-Input-systém
nízký         vysoký
Raná sklizeň
nízký         vysoký
Pozdní sklizeň
nízký         vysoký
Rovnoměrnost dozrávání
nízký         vysoký
     

Poznámka

Poznámka: Hybrid Clierfield technologie, středně raná sklizeň.


PHOENIX CL – MIMOŘÁDNÁ STABILITA VÝNOSU