VERITAS CL    NEJVÝKONNĚJŠÍ CL HYBRID NA TRHU

  • Nejvýnosnější CL hybrid v pokusech SPZO 2014–16
  • Významný synergický efekt s herbicidem CLERAVIS
  • Vhodný i do přísuškových lokalit

VERITAS CL je polopozdní hybrid ozimé řepky využívající Clearfield® technologie (tolerance vůči ú.l. imazamox). Hybrid podává vysoký až velmi vysoký výnos semen se střední HTS a s vysokým obsahem oleje. Velmi rychlý počáteční vývoj a podzimní růst zajišťuje rostlinám nadprůměrnou úroveň přezimování. Rostliny jsou středního až vyššího vzrůstu s dobrou odolností proti poléhání.

  
Obsah oleje
nízký         vysoký
 

Výnosová stabilita

Odolnost proti poléhání
nízký         vysoký
Zdravotní stav
nízký         vysoký
Odolnost k přísuškům
nízký         vysoký
Regenerační schopnost
nízký         vysoký
 

Rajonizace

Lehké půdy
nízký         vysoký
Střední půdy
nízký         vysoký
Těžké půdy
nízký         vysoký
 

Vedení porostu - Agrotechnika

Ranný termín setí
nízký         vysoký
Pozdní termín setí
nízký         vysoký
Minimalizace/půdoochranné tech.
nízký         vysoký
Intenzivní způsob pěstování
nízký         vysoký
Extenzita/Low-Input-systém
nízký         vysoký
Raná sklizeň
nízký         vysoký
Pozdní sklizeň
nízký         vysoký
Rovnoměrnost dozrávání
nízký         vysoký
     

Poznámka

Vysoká odolnost vůči přísuškům.


VERITAS CL – NEVÝNOSNĚJŠÍ HYBRID V POKUSECH SPZO


VERITAS CL DÁVÁME NA PROBLEMATICKÉ POZEMKY


CLEARFIELD TECHNOLOGIE JE PRO MĚ ŘEŠENÍM