VERITAS CL  Clearfield  NEJVÝNOSNĚJŠÍ CL HYBRID V PRAXI

  • Výkonný polopozdní CL hybrid
  • Významný synergický efekt s herbicidem Cleravis
  • Vhodný do přísuškových lokalit

VERITAS CL se ve sklizni 2018 výnosem 3,77 t/ha v praxi u členů SPZO postavil mezi nejúspěšnější hybridy a dokázal, že je účinným řešením na pozemcích zatížených těžko hubitelnými brukvovitými plevely. VERITAS CL je polopozdní hybrid ozimé řepky využívající Clearfi eld® technologie (tolerance vůči ú.l. imazamox). Velmi rychlý počáteční vývoj a podzimní růst zajišťuje rostlinám nadprůměrnou úroveň přezimování. Rostliny jsou vyššího vzrůstu s dobrou odolností proti poléhání. VERITAS CL je vybaven rezistencí Rlm7 vůči fomě, je odolný vůči pukání šešulí a velmi dobře toleruje suché podmínky pěstování.

  
Obsah oleje
nízký         vysoký
 

Výnosová stabilita

Odolnost proti poléhání
nízký         vysoký
Zdravotní stav
nízký         vysoký
Odolnost k přísuškům
nízký         vysoký
Regenerační schopnost
nízký         vysoký
 

Rajonizace

Lehké půdy
nízký         vysoký
Střední půdy
nízký         vysoký
Těžké půdy
nízký         vysoký
 

Vedení porostu - Agrotechnika

Ranný termín setí
nízký         vysoký
Pozdní termín setí
nízký         vysoký
Minimalizace/půdoochranné tech.
nízký         vysoký
Intenzivní způsob pěstování
nízký         vysoký
Extenzita/Low-Input-systém
nízký         vysoký
Raná sklizeň
nízký         vysoký
Pozdní sklizeň
nízký         vysoký
Rovnoměrnost dozrávání
nízký         vysoký
     

Poznámka

Vysoká odolnost vůči přísuškům.


VERITAS CL – NEVÝNOSNĚJŠÍ HYBRID V POKUSECH SPZO


VERITAS CL – NADPRŮMĚRNÝ VÝNOS V PRAXI V KAŽDÉM ROCE


VERITAS CL DÁVÁME NA PROBLEMATICKÉ POZEMKY


CLEARFIELD TECHNOLOGIE JE PRO MĚ ŘEŠENÍM