CROME    RANÉ KVETENÍ A ZRÁNÍ

  • Nová generace hybridů odolných Plasmodiophoře
  • Robustní habitus již na podzim pro lepší přezimování
  • Rané kvetení, rané zrání
  • Jednoznačný přínos ve výnosu semen (109 % na Mentor)

Středně raný CROME [krome] je vedle hybridu CROQUET další novinkou určenou výhradně na pozemky zasažené Plasmodiophorou. Genetická variabilita šlechtění Rapool tak umožňuje pěstiteli úspěšně pěstovat řepku ozimou na pozemcích zasažených parazitem, který bohužel nabírá na významu.

 

Vysoká adaptabilita CROME umožňuje jeho pěstování na lehčích až těžkých půdách. CROME je hybridem pro střední až pozdní termíny setí s velmi rychlým vývojem na podzim. Rychlá regenerace na jaře, rané kvetení a ranější zrání zajišťuje maximální využití půdní vláhy pro tvorbu výnosu semen. Výnos CROME (109 % na Mentor) je jednoznačným přínosem pro praxi, o čemž se již přesvědčili také farmáři v Německu.

Z pohledu ranosti ke sklizni se hybrid CROME velmi dobře doplňuje s hybridem CROQUET. To umožňuje pěstiteli rozložit rizika počasí mezi dobou kvetení a sklizní a dosáhnout tak vyšší výnosové jistoty při pěstování řepky v podmínkách zatížených nádorovitostí brukvovitých.

  
Obsah oleje
nízký         vysoký
 

Výnosová stabilita

Odolnost proti poléhání
nízký         vysoký
Zdravotní stav
nízký         vysoký
Odolnost k přísuškům
nízký         vysoký
Regenerační schopnost
nízký         vysoký
 

Rajonizace

Lehké půdy
nízký         vysoký
Střední půdy
nízký         vysoký
Těžké půdy
nízký         vysoký
 

Vedení porostu - Agrotechnika

Ranný termín setí
nízký         vysoký
Pozdní termín setí
nízký         vysoký
Minimalizace/půdoochranné tech.
nízký         vysoký
Intenzivní způsob pěstování
nízký         vysoký
Extenzita/Low-Input-systém
nízký         vysoký
Raná sklizeň
nízký         vysoký
Pozdní sklizeň
nízký         vysoký
Rovnoměrnost dozrávání
nízký         vysoký
     

Poznámka

Pro dosažení dlouhodobé rasově specifické rezistence, by se měl CROME vysévat výhradně na pozemky napadené plasmodiophorou (nádorovitostí)!


POP SPZO 2019 - relativní výnos odrůd s odolností proti plasmodiophora brassicae


POP SPZO 2019 - relativní výnos odrůd s odolností proti plasmodiophora brassicae


POP SPZO 2019/20 - odrůdy s odolností proti plasmodiophora brassicae


POP SPZO 2019/20 - odrůdy s odolností proti plasmodiophora brassicae