DUPLO  NOVINKA  Nový hybrid do sucha

  • Vysoký výnos semen a oleje
  • Velmi rychlé vzcházení a vývoj rostlin na podzim
  • Odolnost vůči TuYV a fomě Rlm7
  • Nepukavost šešulí

Nová genetická řada ozimé řepky přináší rozšíření o robustní hybrid se středně raným dozráváním. DUPLO vytváří středně vysoký až vysoký porost (153 cm) s vynikající odolností proti poléhání 8,2 (ÚKZÚZ 2018–19). Výnosová stabilita má své pevné základy v prošlechtěném souboru odolností: viru žloutenky vodnice (TuYV), fomovému černání stonku – gen Rlm7, a odolnosti vůči pukání šešulí.

V PRŮMĚRU LEPŠÍ VITALITA O 20 %

DUPLO posunuje hranici rychlosti vývoje rostlin na podzim. Vitalita mladých rostlin při zapojování porostu je podle registračních pokusů prokazatelně nejvyšší. Rychlý vývoj kořenového aparátu a listové růžice umožňují hybridu zvládat také nepříznivé podmínky při vzcházení (sucho, pozdní termíny setí) a zároveň zajišťují dobré přezimování v kontinentálních podmínkách ČR.

VÝNOS OLEJE

Nové šlechtění od RAPOOL přináší novou dimenzi také ve výnosu oleje. V registračních pokusech dosahuje vysokých hodnot obsahu oleje 49,31 % v sušině semen (ÚKZÚZ 2018).

ZDRAVOTNÍ STAV

DUPLO je hybridem s dobrou odolností vůči významným chorobám řepky (Verticillium, Sklerotinia). Vyniká v odolnosti vůči fomovému černání stonku (známka 6,5 na průměr zkoušených odrůd 6,0 – ÚKZÚZ 2018–19).

DOPORUČENÍ PRO PĚSTOVÁNÍ

Hybrid je vhodný do všech výrobních oblastí a na všechny půdní typy, včetně přísuškových lokalit. Vhodný pro střední až pozdní termíny setí. Vhodný pro intenzivní až středně intenzivní způsob pěstování. Výsevek: 400 000 – 600 000 klíčivých semen na hektar.

 

  
Obsah oleje
nízký         vysoký
 

Výnosová stabilita

Odolnost proti poléhání
nízký         vysoký
Zdravotní stav
nízký         vysoký
Odolnost k přísuškům
nízký         vysoký
Regenerační schopnost
nízký         vysoký
 

Rajonizace

Lehké půdy
nízký         vysoký
Střední půdy
nízký         vysoký
Těžké půdy
nízký         vysoký
 

Vedení porostu - Agrotechnika

Ranný termín setí
nízký         vysoký
Pozdní termín setí
nízký         vysoký
Minimalizace/půdoochranné tech.
nízký         vysoký
Intenzivní způsob pěstování
nízký         vysoký
Extenzita/Low-Input-systém
nízký         vysoký
Raná sklizeň
nízký         vysoký
Pozdní sklizeň
nízký         vysoký
Rovnoměrnost dozrávání
nízký         vysoký
     

Poznámka

 Mimořádná vitalita růstu rostlin na podzim.

 


POP SPZO 2019/20 - výnos a obsah oleje - sortiment A

Zdroj: POP SPZO 2019/20


DUPLO – VÝVOJ ROSTLIN NA PODZIM VE SROVNÁNÍ S PRŮMĚREM KONTROL

Zdroj: Hodnocení vývoje rostlin na podzim, Národní odrůdové zkoušky


DUPLO – VÝVOJ ROSTLIN NA PODZIM VE SROVNÁNÍ S PRŮMĚREM KONTROL

Zdroj: Hodnocení vývoje rostlin na podzim, Národní odrůdové zkoušky


DUPLO – VÝVOJ ROSTLIN NA PODZIM VE SROVNÁNÍ S PRŮMĚREM KONTROL

Zdroj: Hodnocení vývoje rostlin na podzim, Národní odrůdové zkoušky


DUPLO – HODNOCENÍ VÝVOJE ROSTLIN PŘED ZIMOU, PŘI POZDNÍM TERMÍNU SETÍ: 13. 9.

Zdroj: Rapool screeningový pokus Srem/Poland, 2018/19


DUPLO – HODNOCENÍ VÝVOJE ROSTLIN PŘED ZIMOU, PŘI POZDNÍM TERMÍNU SETÍ: 13. 9.

Zdroj: Rapool screeningový pokus Srem/Poland, 2018/19


DUPLO – VÝVOJ ROSTLIN NA PODZIM VE SROVNÁNÍ S PRŮMĚREM KONTROL

Zdroj: Hodnocení vývoje rostlin na podzim, Národní odrůdové zkoušky


DUPLO – HODNOCENÍ VÝVOJE ROSTLIN PŘED ZIMOU, PŘI POZDNÍM TERMÍNU SETÍ: 13. 9.

Zdroj: Rapool screeningový pokus Srem/Poland, 2018/19


DUPLO – HODNOCENÍ VÝVOJE ROSTLIN PŘED ZIMOU, PŘI POZDNÍM TERMÍNU SETÍ: 13. 9.

Zdroj: Rapool screeningový pokus Srem/Poland, 2018/19