DOMINATOR    ŘEŠENÍ V ÚZKÝCH SLEDECH

  • Mimořádné zdraví, kombinace TuYV a RlmS
  • Specialista do úzkých osevních postupů
  • Vysoce odolný vůči poléhání 8,6
  • Nejvyšší olejnatost semen 48,9 % (v sušině semen) mezi nově registrovanými

Pro zásev 2021 nabízíme odrůdu DOMINATOR také s insekticidním mořením Lumiposa® !

 

DOMINATOR rozšiřuje nabídku nových adaptabilních hybridů reagujících na neustále se zvyšující požadavky praxe. Středně raný hybrid se středně vysokými rostlinami (149 cm), odolnými proti poléhání (8,6 – ÚKZÚZ 2017–19) přináší unikátní kombinaci dvou odolností. Jednak geneticky podmíněnou rezistenci TuYV (gen R54) kontrolující virus žloutenky vodnice a novou rezistenci vůči fomové hnilobě lodyhy RlmS (adult plant resistance).

Dalším přínosem hybridu je absolutně nejvyšší obsah oleje. Ve skupině nově registrovaných odrůd je na prvním místě s obsahem 48,9 % v sušině semen.

ŘEŠENÍ V ÚZKÝCH SLEDECH

Zabudováním RlmS rezistence dochází k podstatnému zlepšení odolnosti proti hnilobě kořenového krčku a lodyhy. RlmS významně rozšiřuje spektrum dostupných rezistencí na tuto chorobu. Opakované pěstování odrůd se stejnou rezistenci provokuje vznik nových ras, které překonávají danou rezistenci.

ŘEŠENÍ PRO NOVÉ LIMITY

DOMINATOR kombinuje vynikající zdravotní stav, střední výšku porostu s velmi vysokou odolností proti poléhání a fantastickou olejnatost s vysokým výnosem semen. S touto výbavou je lépe schopen zajišťovat vysoké výnosy při současných i nových limitech při pěstování řepky.

  
Obsah oleje
nízký         vysoký
 

Výnosová stabilita

Odolnost proti poléhání
nízký         vysoký
Zdravotní stav
nízký         vysoký
Odolnost k přísuškům
nízký         vysoký
Regenerační schopnost
nízký         vysoký
 

Rajonizace

Lehké půdy
nízký         vysoký
Střední půdy
nízký         vysoký
Těžké půdy
nízký         vysoký
 

Vedení porostu - Agrotechnika

Ranný termín setí
nízký         vysoký
Pozdní termín setí
nízký         vysoký
Minimalizace/půdoochranné tech.
nízký         vysoký
Intenzivní způsob pěstování
nízký         vysoký
Extenzita/Low-Input-systém
nízký         vysoký
Raná sklizeň
nízký         vysoký
Pozdní sklizeň
nízký         vysoký
Rovnoměrnost dozrávání
nízký         vysoký
     

Poznámka

Vhodný do úzkých osevních postupů a studených jílovitých půd.


2020 - První v POP SPZO, sortiment A

Zdroj: POP SPZO 2020


POP SPZO 2019/20 - výnos a obsah oleje - sortiment A

Zdroj: POP SPZO 2019/20


DOMINATOR - VYSOKÁ ODOLNOST PHOMA LINGAM 2017-19

Zdroj: ÚKZÚZ 2017-2019, významné hospodářské vlastnosti, Kontroly: INV 1066, DK Exssence, Alvaro KWS


DOMINATOR - VYSOKÁ ODOLNOST PHOMA LINGAM 2017-19

Zdroj: ÚKZÚZ 2017-2019, významné hospodářské vlastnosti, Kontroly: INV 1066, DK Exssence, Alvaro KWS


DOMINATOR - VYSOKÁ ODOLNOST PHOMA LINGAM 2017-19

Zdroj: ÚKZÚZ 2017-2019, významné hospodářské vlastnosti, Kontroly: INV 1066, DK Exssence, Alvaro KWS


DOMINATOR - VYSOKÁ ODOLNOST PHOMA LINGAM 2017-19

Zdroj: ÚKZÚZ 2017-2019, významné hospodářské vlastnosti, Kontroly: INV 1066, DK Exssence, Alvaro KWS


DOMINATOR - ŠPIČKOVÝ OBSAH OLEJE 2017-19

Zdroj: ÚKZÚZ 2017-2019, významné hospodářské vlastnosti, Kontroly: INV 1066, DK Exssence, Alvaro KWS


DOMINATOR - ŠPIČKOVÝ OBSAH OLEJE 2017-19

Zdroj: ÚKZÚZ 2017-2019, významné hospodářské vlastnosti, Kontroly: INV 1066, DK Exssence, Alvaro KWS


DOMINATOR - VYSOKÁ ODOLNOST PHOMA LINGAM 2017-19

Zdroj: ÚKZÚZ 2017-2019, významné hospodářské vlastnosti, Kontroly: INV 1066, DK Exssence, Alvaro KWS


DOMINATOR - VYSOKÁ ODOLNOST PHOMA LINGAM 2017-19

Zdroj: ÚKZÚZ 2017-2019, významné hospodářské vlastnosti, Kontroly: INV 1066, DK Exssence, Alvaro KWS


DOMINATOR - VYSOKÁ ODOLNOST PHOMA LINGAM 2017-19

Zdroj: ÚKZÚZ 2017-2019, významné hospodářské vlastnosti, Kontroly: INV 1066, DK Exssence, Alvaro KWS


DOMINATOR - VÝNOS SEMEN 2017-19

Zdroj: ÚKZÚZ 2017-2019, významné hospodářské vlastnosti, Kontroly: Alvaro KWS, DK Exssence, INV 1066


DOMINATOR - VYSOKÁ ODOLNOST PHOMA LINGAM 2017-19

Zdroj: ÚKZÚZ 2017-2019, významné hospodářské vlastnosti, Kontroly: INV 1066, DK Exssence, Alvaro KWS


DOMINATOR - ŠPIČKOVÝ OBSAH OLEJE 2017-19

Zdroj: ÚKZÚZ 2017-2019, významné hospodářské vlastnosti, Kontroly: INV 1066, DK Exssence, Alvaro KWS


DOMINATOR - VYSOKÁ ODOLNOST PHOMA LINGAM 2017-19

Zdroj: ÚKZÚZ 2017-2019, významné hospodářské vlastnosti, Kontroly: INV 1066, DK Exssence, Alvaro KWS


DOMINATOR - ŠPIČKOVÝ OBSAH OLEJE 2017-19

Zdroj: ÚKZÚZ 2017-2019, významné hospodářské vlastnosti, Kontroly: INV 1066, DK Exssence, Alvaro KWS


DOMINATOR - VÝNOS SEMEN 2017-19

Zdroj: ÚKZÚZ 2017-2019, významné hospodářské vlastnosti, Kontroly: Alvaro KWS, DK Exssence, INV 1066


DOMINATOR - ŠPIČKOVÝ OBSAH OLEJE 2017-19

Zdroj: ÚKZÚZ 2017-2019, významné hospodářské vlastnosti, Kontroly: INV 1066, DK Exssence, Alvaro KWS


DOMINATOR - ŠPIČKOVÝ OBSAH OLEJE 2017-19

Zdroj: ÚKZÚZ 2017-2019, významné hospodářské vlastnosti, Kontroly: INV 1066, DK Exssence, Alvaro KWS


DOMINATOR - VÝNOS SEMEN 2017-19

Zdroj: ÚKZÚZ 2017-2019, významné hospodářské vlastnosti, Kontroly: Alvaro KWS, DK Exssence, INV 1066


DOMINATOR - ŠPIČKOVÝ OBSAH OLEJE 2017-19

Zdroj: ÚKZÚZ 2017-2019, významné hospodářské vlastnosti, Kontroly: INV 1066, DK Exssence, Alvaro KWS


DOMINATOR - VYSOKÁ ODOLNOST PHOMA LINGAM 2017-19

Zdroj: ÚKZÚZ 2017-2019, významné hospodářské vlastnosti, Kontroly: INV 1066, DK Exssence, Alvaro KWS


DOMINATOR - ŠPIČKOVÝ OBSAH OLEJE 2017-19

Zdroj: ÚKZÚZ 2017-2019, významné hospodářské vlastnosti, Kontroly: INV 1066, DK Exssence, Alvaro KWS


DOMINATOR - VÝNOS SEMEN 2017-19

Zdroj: ÚKZÚZ 2017-2019, významné hospodářské vlastnosti, Kontroly: Alvaro KWS, DK Exssence, INV 1066


DOMINATOR - VÝNOS SEMEN 2017-19

Zdroj: ÚKZÚZ 2017-2019, významné hospodářské vlastnosti, Kontroly: Alvaro KWS, DK Exssence, INV 1066


DOMINATOR - VYSOKÁ ODOLNOST PHOMA LINGAM 2017-19

Zdroj: ÚKZÚZ 2017-2019, významné hospodářské vlastnosti, Kontroly: INV 1066, DK Exssence, Alvaro KWS


DOMINATOR - VYSOKÁ ODOLNOST PHOMA LINGAM 2017-19

Zdroj: ÚKZÚZ 2017-2019, významné hospodářské vlastnosti, Kontroly: INV 1066, DK Exssence, Alvaro KWS


DOMINATOR - VYSOKÁ ODOLNOST PHOMA LINGAM 2017-19

Zdroj: ÚKZÚZ 2017-2019, významné hospodářské vlastnosti, Kontroly: INV 1066, DK Exssence, Alvaro KWS


DOMINATOR - ŠPIČKOVÝ OBSAH OLEJE 2017-19

Zdroj: ÚKZÚZ 2017-2019, významné hospodářské vlastnosti, Kontroly: INV 1066, DK Exssence, Alvaro KWS


DOMINATOR - VÝNOS SEMEN 2017-19

Zdroj: ÚKZÚZ 2017-2019, významné hospodářské vlastnosti, Kontroly: Alvaro KWS, DK Exssence, INV 1066


DOMINATOR - VÝNOS SEMEN 2017-19

Zdroj: ÚKZÚZ 2017-2019, významné hospodářské vlastnosti, Kontroly: Alvaro KWS, DK Exssence, INV 1066


DOMINATOR - VYSOKÁ ODOLNOST PHOMA LINGAM 2017-19

Zdroj: ÚKZÚZ 2017-2019, významné hospodářské vlastnosti, Kontroly: INV 1066, DK Exssence, Alvaro KWS


DOMINATOR - VÝNOS SEMEN 2017-19

Zdroj: ÚKZÚZ 2017-2019, významné hospodářské vlastnosti, Kontroly: Alvaro KWS, DK Exssence, INV 1066


DOMINATOR - ŠPIČKOVÝ OBSAH OLEJE 2017-19

Zdroj: ÚKZÚZ 2017-2019, významné hospodářské vlastnosti, Kontroly: INV 1066, DK Exssence, Alvaro KWS


DOMINATOR - ŠPIČKOVÝ OBSAH OLEJE 2017-19

Zdroj: ÚKZÚZ 2017-2019, významné hospodářské vlastnosti, Kontroly: INV 1066, DK Exssence, Alvaro KWS


DOMINATOR - ŠPIČKOVÝ OBSAH OLEJE 2017-19

Zdroj: ÚKZÚZ 2017-2019, významné hospodářské vlastnosti, Kontroly: INV 1066, DK Exssence, Alvaro KWS


DOMINATOR - VÝNOS SEMEN 2017-19

Zdroj: ÚKZÚZ 2017-2019, významné hospodářské vlastnosti, Kontroly: Alvaro KWS, DK Exssence, INV 1066


DOMINATOR - VÝNOS SEMEN 2017-19

Zdroj: ÚKZÚZ 2017-2019, významné hospodářské vlastnosti, Kontroly: Alvaro KWS, DK Exssence, INV 1066


DOMINATOR - ŠPIČKOVÝ OBSAH OLEJE 2017-19

Zdroj: ÚKZÚZ 2017-2019, významné hospodářské vlastnosti, Kontroly: INV 1066, DK Exssence, Alvaro KWS


DOMINATOR - VÝNOS SEMEN 2017-19

Zdroj: ÚKZÚZ 2017-2019, významné hospodářské vlastnosti, Kontroly: Alvaro KWS, DK Exssence, INV 1066


DOMINATOR - ŠPIČKOVÝ OBSAH OLEJE 2017-19

Zdroj: ÚKZÚZ 2017-2019, významné hospodářské vlastnosti, Kontroly: INV 1066, DK Exssence, Alvaro KWS


DOMINATOR - VYSOKÁ ODOLNOST PHOMA LINGAM 2017-19

Zdroj: ÚKZÚZ 2017-2019, významné hospodářské vlastnosti, Kontroly: INV 1066, DK Exssence, Alvaro KWS


DOMINATOR - VÝNOS SEMEN 2017-19

Zdroj: ÚKZÚZ 2017-2019, významné hospodářské vlastnosti, Kontroly: Alvaro KWS, DK Exssence, INV 1066


DOMINATOR - VÝNOS SEMEN 2017-19

Zdroj: ÚKZÚZ 2017-2019, významné hospodářské vlastnosti, Kontroly: Alvaro KWS, DK Exssence, INV 1066


DOMINATOR - VYSOKÁ ODOLNOST PHOMA LINGAM 2017-19

Zdroj: ÚKZÚZ 2017-2019, významné hospodářské vlastnosti, Kontroly: INV 1066, DK Exssence, Alvaro KWS


DOMINATOR - ŠPIČKOVÝ OBSAH OLEJE 2017-19

Zdroj: ÚKZÚZ 2017-2019, významné hospodářské vlastnosti, Kontroly: INV 1066, DK Exssence, Alvaro KWS


DOMINATOR - VÝNOS SEMEN 2017-19

Zdroj: ÚKZÚZ 2017-2019, významné hospodářské vlastnosti, Kontroly: Alvaro KWS, DK Exssence, INV 1066


DOMINATOR - VÝNOS SEMEN 2017-19

Zdroj: ÚKZÚZ 2017-2019, významné hospodářské vlastnosti, Kontroly: Alvaro KWS, DK Exssence, INV 1066


DOMINATOR - ŠPIČKOVÝ OBSAH OLEJE 2017-19

Zdroj: ÚKZÚZ 2017-2019, významné hospodářské vlastnosti, Kontroly: INV 1066, DK Exssence, Alvaro KWS


DOMINATOR - VÝNOS SEMEN 2017-19

Zdroj: ÚKZÚZ 2017-2019, významné hospodářské vlastnosti, Kontroly: Alvaro KWS, DK Exssence, INV 1066


2020 - U nás nejvýnosnější


2019 - NOVINKY MAJÍ SMYSL


CO JE TO RLMS?