DOMINATOR  NOVINKA  DVA V JEDNOM

  • Hybrid pro maximální výnos v praxi
  • Vynikající zdraví TuYV + fomová rezistence APR 37
  • Vhodný do úzkých osevních postupů

DOMINATOR rozšiřuje nabídku nových adaptabilních hybridů, reagujících na neustále se zvyšující požadavky praxe. Středně raný hybrid se středně vysokými rostlinami (151 cm), odolnými proti poléhání (8,8 – ÚKZÚZ 2017–18) přináší unikátní kombinaci dvou odolností. Geneticky podmíněnou rezistenci TuYV (gen R54) kontrolující virus žloutenky vodnice a novou rezistenci vůči fomové hnilobě lodyhy APR37 (adult plant resistance).

 

ŘEŠENÍ V ÚZKÝCH SLEDECH

Zabudováním APR37 rezistence dochází k podstatnému zlepšení odolnosti proti hnilobě kořenového krčku a lodyhy, viz graf. APR37 významně rozšiřuje spektrum dostupných rezistencí na tuto chorobu. Opakované pěstování odrůd se stejnou rezistenci provokuje vznik nových ras, které překonávají danou rezistenci.

 
  
Obsah oleje
nízký         vysoký
 

Výnosová stabilita

Odolnost proti poléhání
nízký         vysoký
Zdravotní stav
nízký         vysoký
Odolnost k přísuškům
nízký         vysoký
Regenerační schopnost
nízký         vysoký
 

Rajonizace

Lehké půdy
nízký         vysoký
Střední půdy
nízký         vysoký
Těžké půdy
nízký         vysoký
 

Vedení porostu - Agrotechnika

Ranný termín setí
nízký         vysoký
Pozdní termín setí
nízký         vysoký
Minimalizace/půdoochranné tech.
nízký         vysoký
Intenzivní způsob pěstování
nízký         vysoký
Extenzita/Low-Input-systém
nízký         vysoký
Raná sklizeň
nízký         vysoký
Pozdní sklizeň
nízký         vysoký
Rovnoměrnost dozrávání
nízký         vysoký
     

Poznámka

Vhodný také pro jílovité, studené a mokré půdy.


DOMINATOR – VYSOKÁ ODOLNOST PHOMA LINGAM

Zdroj: ÚKZÚZ 2017–18, významné hospodařské vlastnosti, Kontroly: DK Exssence, INV1066, Alvaro KWS


DOMINATOR – VÝNOS SEMEN 2017–18

Zdroj: ÚKZÚZ 2017–18, výnos semene, Kontroly: DK Exssence, INV1066, Alvaro KWS


DOMINATOR – ŠPIČKOVÝ OBSAH OLEJE

Zdroj: ÚKZÚZ 2017, významné hospodařské vlastnosti, Kontroly: DK Exssence, INV1066, Alvaro KWS


APR37.PNG