DOMINATOR    ŘEŠENÍ V ÚZKÝCH SLEDECH

  • Mimořádné zdraví, kombinace TuYV a APR37
  • Specialista do úzkých osevních postupů
  • Vysoce odolný vůči poléhání 8,6
  • Nejvyšší olejnatost semen 48,9 % (v sušině semen) mezi nově registrovanými

 

 

DOMINATOR rozšiřuje nabídku nových adaptabilních hybridů reagujících na neustále se zvyšující požadavky praxe. Středně raný hybrid se středně vysokými rostlinami (149 cm), odolnými proti poléhání (8,6 – ÚKZÚZ 2017–19) přináší unikátní kombinaci dvou odolností. Jednak geneticky podmíněnou rezistenci TuYV (gen R54) kontrolující virus žloutenky vodnice a novou rezistenci vůči fomové hnilobě lodyhy APR37 (adult plant resistance).
Dalším přínosem hybridu je absolutně nejvyšší obsah oleje. Ve skupině nově registrovaných odrůd je na prvním místě s obsahem 48,9 % v sušině semen.

ŘEŠENÍ V ÚZKÝCH SLEDECH

Zabudováním APR37 rezistence dochází k podstatnému zlepšení odolnosti proti hnilobě kořenového krčku a lodyhy. APR37 významně rozšiřuje spektrum dostupných rezistencí na tuto chorobu. Opakované pěstování odrůd se stejnou rezistenci provokuje vznik nových ras, které překonávají danou rezistenci.

ŘEŠENÍ PRO NOVÉ LIMITY

DOMINATOR kombinuje vynikající zdravotní stav, střední výšku porostu s velmi vysokou odolností proti poléhání a fantastickou olejnatost s vysokým výnosem semen. S touto výbavou je lépe schopen zajišťovat vysoké výnosy při současných i nových limitech při pěstování řepky.

  
Obsah oleje
nízký         vysoký
 

Výnosová stabilita

Odolnost proti poléhání
nízký         vysoký
Zdravotní stav
nízký         vysoký
Odolnost k přísuškům
nízký         vysoký
Regenerační schopnost
nízký         vysoký
 

Rajonizace

Lehké půdy
nízký         vysoký
Střední půdy
nízký         vysoký
Těžké půdy
nízký         vysoký
 

Vedení porostu - Agrotechnika

Ranný termín setí
nízký         vysoký
Pozdní termín setí
nízký         vysoký
Minimalizace/půdoochranné tech.
nízký         vysoký
Intenzivní způsob pěstování
nízký         vysoký
Extenzita/Low-Input-systém
nízký         vysoký
Raná sklizeň
nízký         vysoký
Pozdní sklizeň
nízký         vysoký
Rovnoměrnost dozrávání
nízký         vysoký
     

Poznámka

Vhodný také pro jílovité, studené a mokré půdy.


DOMINATOR - VYSOKÁ ODOLNOST PHOMA LINGAM 2017-19

Zdroj: ÚKZÚZ 2017-2019, významné hospodářské vlastnosti, Kontroly: INV 1066, DK Exssence, Alvaro KWS


DOMINATOR - ŠPIČKOVÝ OBSAH OLEJE 2017-19

Zdroj: ÚKZÚZ 2017-2019, významné hospodářské vlastnosti, Kontroly: INV 1066, DK Exssence, Alvaro KWS


DOMINATOR - VÝNOS SEMEN 2017-19

Zdroj: ÚKZÚZ 2017-2019, významné hospodářské vlastnosti, Kontroly: Alvaro KWS, DK Exssence, INV 1066


NOVINKY MAJÍ SMYSL


APR37.PNG