KELTOR    RANÝ, KRÁTKÝ A VÝNOSNÝ

  • Nejranější hybrid řepky
  • Nový výnosový potenciál 117 % (ÚKZÚZ 2016–18, 119 % v 2019)
  • Homogenní porost kratšího vzrůstu 142 cm
  • Zdravý, rezistentní TuYV a mrazuvzdorný hybrid

KELTOR je nový raný a krátký hybrid s mimořádně vysokým výnosovým potenciálem. Rostliny tvoří velmi kompaktní porost vysoký 143 cm s velmi vysokou odolností proti poléhání (8,4 – jedna z nejvyšších hodnot ÚKZÚZ 2016-18).

NA PLNÝ PLYN AŽ DO CÍLE

Rané kvetení a zrání (srovnatelné s hybridem Rohan) KELTORu svědčí. Výnosem semen 117 % na průměr kontrol stojí v čele výnosového pořadí novinek! V SDO IA v 2019 dosáhl druhého nejvyššího výnosu. Kratší porost s vysokou odolností proti poléhání (8,4) umožňuje úsporu regulace na jarní zakrácení. Homogenní zrání zajišťuje bezproblémovou sklizeň bez nutnosti desikace porostu.

ZDRAVÝ REKORDMAN

Výnosem semen v 1. roce státních zkoušek 6,96 t/ha dosáhl KELTOR 130 % výnosu kontrol, což představuje navýšení o 1,61 t/ha! Odolnosti vůči chorobám má KELTOR na vynikající úrovni: fomové černání stonku (6,3), verticilium (6,4), černě (7,3). Výnosový potenciál podtrhuje rezistence vůči TuYV.

  
Obsah oleje
nízký         vysoký
 

Výnosová stabilita

Odolnost proti poléhání
nízký         vysoký
Zdravotní stav
nízký         vysoký
Odolnost k přísuškům
nízký         vysoký
Regenerační schopnost
nízký         vysoký
 

Rajonizace

Lehké půdy
nízký         vysoký
Střední půdy
nízký         vysoký
Těžké půdy
nízký         vysoký
 

Vedení porostu - Agrotechnika

Ranný termín setí
nízký         vysoký
Pozdní termín setí
nízký         vysoký
Minimalizace/půdoochranné tech.
nízký         vysoký
Intenzivní způsob pěstování
nízký         vysoký
Extenzita/Low-Input-systém
nízký         vysoký
Raná sklizeň
nízký         vysoký
Pozdní sklizeň
nízký         vysoký
Rovnoměrnost dozrávání
nízký         vysoký
     

Poznámka

Nejranější hybrid s TuYV rezistencí, vhodný také pro půdy s nekontrolovatelným uvolňováním N (podniky s vyšším podílem ŽV a vyšší úrovní hnojení statkovými hnojivy).


NÍZKÁ ODRŮDA, VYSOKÝ VÝNOS