CROQUET  NOVINKA  Nová rezistence proti Plasmodiophoře

  • rezistence vůči nádorovitosti
  • rezistence vůči Phoma (APR 37)
  • vysoké a stabilní výnosy na pozemcích postižených nádorovitostí

CROQUET je zcela novým hybridem s rasově specifickou rezistencí vůči nádorovitosti a s novou rezistencí vůči Phoma (APR 37). Takto unikátní kombinace prokazatelně přispívá k vysoké vitalitě rostlin a lepšímu přezimování. Spolu s vysokou odolností proti poléhání je tak CROQUET maximálně vybaven pro zajištění vysokých a stabilních výnosů na nádorovitostí napadených pozemcích.

Na základě hodnocení míry poškození kořenů nádorovitostí v poloprovozních podmínkách byl CROQET prokazatelně vyhodnocen jako jeden z nejzdravějších hybridů (viz graf.) s vynikajícím přezimováním 99 % (POP ČZU Praha, Katedra ochrany rostlin 2016/17). 

CROQUET je vhodný na všechny druhy půd včetně těžkých pozemků.
Optimální termín setí je střední až pozdní.

   

Výnosová stabilita

 

Rajonizace

 

Vedení porostu - Agrotechnika

     

Hodnocení napadení kořenů nádorovitostí

Zdroj: Zdroj: poloprovozní pokusy ČZU Praha, Katedra ochrany rostlin 2016/17