CROQUET    DVOJNÁSOBNÁ REZISTENCE

  • Novinka v sortimentu hybridů rezistentních nádorovitosti
  • Kombinace s rezistencí vůči fomě RlmS
  • Velmi rychlý podzimní start

SILNÁ KOMBINACE REZISTENCÍ

CROQUET [kroket] je novým hybridem s rasově specifickou rezistencí vůči nádorovitosti brukvovitých (Plasmodiophora brassicae) a novou rezistencí vůči fomovému černání stonku RlmS. Tato unikátní kombinace prokazatelně přispívá k vysoké vitalitě rostlin a lepšímu přezimování. Společně s vysokou odolností proti poléhání je CROQUET vybaven obstát v obtížných podmínkách vlhkých

 a zamokřených pozemků zatížených jednak plasmodiophorou a zároveň s vyšším tlakem houbových chorob (foma, verticilium, hlízenka).

JEN PRO ZAMOŘENÉ POZEMKY

CROQUET je z důvodu ochrany rezistence hybridem určeným výhradně na pozemky s výskytem plasmodiophory. Na všechny druhy půd včetně těžkých jílovitých. Optimální termín setí je střední až pozdní.

  
Obsah oleje
nízký         vysoký
 

Výnosová stabilita

Odolnost proti poléhání
nízký         vysoký
Zdravotní stav
nízký         vysoký
Odolnost k přísuškům
nízký         vysoký
Regenerační schopnost
nízký         vysoký
 

Rajonizace

Lehké půdy
nízký         vysoký
Střední půdy
nízký         vysoký
Těžké půdy
nízký         vysoký
 

Vedení porostu - Agrotechnika

Ranný termín setí
nízký         vysoký
Pozdní termín setí
nízký         vysoký
Minimalizace/půdoochranné tech.
nízký         vysoký
Intenzivní způsob pěstování
nízký         vysoký
Extenzita/Low-Input-systém
nízký         vysoký
Raná sklizeň
nízký         vysoký
Pozdní sklizeň
nízký         vysoký
Rovnoměrnost dozrávání
nízký         vysoký
     

Poznámka

Pro dosažení dlouhodobé rasově specifické rezistence, by se měl CROQUET vysévat výhradně na pozemky napadené plasmodiophorou (nádorovitostí)!


CROQUET – VÝNOS LOKALITA VALDICE

Zdroj: poloprovozní pokusy s odrůdami rezistentními k Plasmodiophora brassicae, 3 opakování, lokalita Valdice 2017/18, SPZO Praha a ČZU Praha, Katedra ochrany rostlin.


CROQUET – VÝNOS LOKALITA VALDICE

Zdroj: poloprovozní pokusy s odrůdami rezistentními k Plasmodiophora brassicae, 3 opakování, lokalita Valdice 2017/18, SPZO Praha a ČZU Praha, Katedra ochrany rostlin.


CROQUET – VÝNOS LOKALITA VALDICE

Zdroj: poloprovozní pokusy s odrůdami rezistentními k Plasmodiophora brassicae, 3 opakování, lokalita Valdice 2017/18, SPZO Praha a ČZU Praha, Katedra ochrany rostlin.


CROQUET – POČET ROSTLIN A TLOUŠŤKA KOŘENOVÉHO KRČKU

Zdroj: poloprovozní pokusy s odrůdami rezistentními k Plasmodiophora brassicae, 3 opakování, lokalita Valdice 2017/18, SPZO Praha a ČZU Praha, Katedra ochrany rostlin.


CROQUET – POČET ROSTLIN A TLOUŠŤKA KOŘENOVÉHO KRČKU

Zdroj: poloprovozní pokusy s odrůdami rezistentními k Plasmodiophora brassicae, 3 opakování, lokalita Valdice 2017/18, SPZO Praha a ČZU Praha, Katedra ochrany rostlin.


CROQUET – VÝNOS LOKALITA VALDICE

Zdroj: poloprovozní pokusy s odrůdami rezistentními k Plasmodiophora brassicae, 3 opakování, lokalita Valdice 2017/18, SPZO Praha a ČZU Praha, Katedra ochrany rostlin.


CROQUET – INDEX NAPADENÍ LOKALITA VALDICE 2017/18

Zdroj: poloprovozní pokusy s odrůdami rezistentními k Plasmodiophora brassicae, 3 opakování, lokalita Valdice 2017/18, SPZO Praha a ČZU Praha, Katedra ochrany rostlin.


CROQUET – INDEX NAPADENÍ LOKALITA VALDICE 2017/18

Zdroj: poloprovozní pokusy s odrůdami rezistentními k Plasmodiophora brassicae, 3 opakování, lokalita Valdice 2017/18, SPZO Praha a ČZU Praha, Katedra ochrany rostlin.


CROQUET – POČET ROSTLIN A TLOUŠŤKA KOŘENOVÉHO KRČKU

Zdroj: poloprovozní pokusy s odrůdami rezistentními k Plasmodiophora brassicae, 3 opakování, lokalita Valdice 2017/18, SPZO Praha a ČZU Praha, Katedra ochrany rostlin.


CROQUET – POČET ROSTLIN A TLOUŠŤKA KOŘENOVÉHO KRČKU

Zdroj: poloprovozní pokusy s odrůdami rezistentními k Plasmodiophora brassicae, 3 opakování, lokalita Valdice 2017/18, SPZO Praha a ČZU Praha, Katedra ochrany rostlin.


CROQUET – INDEX NAPADENÍ LOKALITA VALDICE 2017/18

Zdroj: poloprovozní pokusy s odrůdami rezistentními k Plasmodiophora brassicae, 3 opakování, lokalita Valdice 2017/18, SPZO Praha a ČZU Praha, Katedra ochrany rostlin.


CROQUET – INDEX NAPADENÍ LOKALITA VALDICE 2017/18

Zdroj: poloprovozní pokusy s odrůdami rezistentními k Plasmodiophora brassicae, 3 opakování, lokalita Valdice 2017/18, SPZO Praha a ČZU Praha, Katedra ochrany rostlin.