KICKER  NOVINKA  Zdravý porost pro skvělý výnos

  • Hybrid pro maximální výnos v praxi
  • Nová rezistence Phoma – APR37
  • Nejzdravější nově registrovaný hybrid
  • Vhodný pro úzké osevní sledy a těžké jílovité půdy

Hybrid KICKER rozšiřuje nabídku nových adaptabilních hybridů, reagujících na neustále se zvyšující požadavky praxe. Středně raný až polopozdní hybrid středně vysokého vzrůstu (165 cm) s dobrou odolností proti poléhání (7,7) přináší další zlepšené vlastnosti, přímo ovlivňující výnosovou stabilitu v extrémních podmínkách. KICKER vedle dosaženého výnosu semen 108 % na kontroly DK Exquisite, Bonanza a Factor KWS, disponuje vynikající olejnatostí 49,0 % s nejnižším obsahem GSL 11,26 μmol/g semene.

SKVĚLÝ ZDRAVOTNÍ STAV AŽ DO SKLIZNĚ

Schopnost dojet až do samého cíle a naplno dozrát zvládá KICKER dokonale díky svému vynikajícímu zdravotnímu stavu. V registračních pokusech ÚKZÚZ 2015–2017 dosáhl velmi vysokého hodnocení v odolnostech vůči všem významným chorobám řepky:

• Fomové černání stonku brukvovitých 7,2 (průměr 6,5)
• Bílá hniloba brukvovitých 6,5 (průměr 5,9)
• Alternariová skvrnitost brukvovitých 7,6 (průměr 7,0)
• Verticiliové vadnutí brukvovitých 7,1 (průměr 6,7)

  
Obsah oleje
nízký         vysoký
 

Výnosová stabilita

Odolnost proti poléhání
nízký         vysoký
Zdravotní stav
nízký         vysoký
Odolnost k přísuškům
nízký         vysoký
Regenerační schopnost
nízký         vysoký
 

Rajonizace

Lehké půdy
nízký         vysoký
Střední půdy
nízký         vysoký
Těžké půdy
nízký         vysoký
 

Vedení porostu - Agrotechnika

Ranný termín setí
nízký         vysoký
Pozdní termín setí
nízký         vysoký
Minimalizace/půdoochranné tech.
nízký         vysoký
Intenzivní způsob pěstování
nízký         vysoký
Extenzita/Low-Input-systém
nízký         vysoký
Raná sklizeň
nízký         vysoký
Pozdní sklizeň
nízký         vysoký
Rovnoměrnost dozrávání
nízký         vysoký
     

Poznámka

Vhodný také pro úzké osevní sledy, jílovité, studené a mokré půdy. 


KICKER – nejzdravější nově registrovaný hybrid