KICKER    ZDRAVÝ POROST PRO SKVĚLÝ VÝNOS

  • Hybrid pro maximální výnos v praxi
  • Nejzdravější registrovaný hybrid v ČR
  • Specialista do těžkých půd
  • Rezistence vůči fomové hnilobě lodyhy RlmS

PRVNÍ MULTI-TOLERANTNÍ HYBRID NA TRHU

KICKER vyniká díky svému prošlechtěnému zdravotnímu stavu a nové rezistenci vůči fomě (RlmS). V pokusech pro SDO 2016 – 2018 dosáhl nejnižšího napadení stonkovými a kořenovými chorobami (index 19,2). To umožňuje nasazení v podmínkách úzkých osevních postupů a lokalitách s vyšším tlakem houbových chorob.

NA TĚŽKÝCH PŮDÁCH JAKO DOMA

Velmi rychlý start rostlin, usazená listová růžice, snižující riziko přerůstání na podzim, společně s vynikající úrovní přezimování rozšiřují seťové okno. Nová architektura kořenů s vyšším podílem jemného kořenového vlášení umožňuje KICKERU lépe přijímat živiny a zvládat stres na těžkých jílovitých půdách.

  
Obsah oleje
nízký         vysoký
 

Výnosová stabilita

Odolnost proti poléhání
nízký         vysoký
Zdravotní stav
nízký         vysoký
Odolnost k přísuškům
nízký         vysoký
Regenerační schopnost
nízký         vysoký
 

Rajonizace

Lehké půdy
nízký         vysoký
Střední půdy
nízký         vysoký
Těžké půdy
nízký         vysoký
 

Vedení porostu - Agrotechnika

Ranný termín setí
nízký         vysoký
Pozdní termín setí
nízký         vysoký
Minimalizace/půdoochranné tech.
nízký         vysoký
Intenzivní způsob pěstování
nízký         vysoký
Extenzita/Low-Input-systém
nízký         vysoký
Raná sklizeň
nízký         vysoký
Pozdní sklizeň
nízký         vysoký
Rovnoměrnost dozrávání
nízký         vysoký
     

Poznámka

Vhodný také pro úzké osevní sledy, jílovité, studené a mokré půdy. 


KICKER – DOKONALE PROŠLECHTĚNÉ ODOLNOSTI

Zdroj: ÚKZÚZ 2015–17, registrační řízení, kontroly: DK Exquisite, Bonanza, Factor KWS, Slaki CS, Rescator


KICKER – DOKONALE PROŠLECHTĚNÉ ODOLNOSTI

Zdroj: ÚKZÚZ 2015–17, registrační řízení, kontroly: DK Exquisite, Bonanza, Factor KWS, Slaki CS, Rescator