TEMPTATION    PLASTICKÝ A REZISTENTNÍ VŮČI TuYV

  • Mimořádná stabilita a výnos (114 %)
  • Hybrid rezistentní TuYV
  • Vhodný do všech podmínek

NOVÝ VÍTR NA ČESKÁ POLE

TEMPTATION (z anglického „pokušení“) vykazuje velmi nadprůměrné výnosy v zemích s rozdílnými pěstebními podmínkami. V České republice dosáhl v registračním řízení (ÚKZÚZ 2016–2018) 114 % kontrol DK Exssence, DK Exquisite a Horcal a s obsahem oleje 49,64 % v sušině semen patří k absolutní výnosové špičce mezi nově registrovanými odrůdami.

S BALÍKEM JISTOT NAVÍC

Nedílnou vlastností hybridu vedoucí ke stabilně vysokým výnosům v různých pěstebních podmínkách je velmi vitální růst rostlin na podzim. Vynikající nárůst biomasy a současná odolnost k přerůstání (prodlužování lodyhy) na podzim významně rozšiřuje termín setí a zároveň vede k mimořádné zimuvzdornosti.

SKLIZEŇ „O STOŠEST“

Středně rané kvetení středně vysokého kompaktního porostu (151 cm) spolu s rychlým naléváním šešulí jsou základem homogenního dozrávání v celém profi lu plodného patra a umožňuje snadnou sklizeň. Velmi dobrý zdravotní stav a špičková odolnost vůči poléhání (7,7) znamenají velmi dobrou výnosovou jistotu.

DO NÍŽIN I DO HOR, DO PÍSKU I DO KAMENÍ

Hybrid vyniká vysokou plastičností a nemá vyhraněné nároky na oblast pěstování. Je proto vhodný do všech výrobních oblastí v ČR. TEMPTATION velmi dobře reaguje přírůstkem výnosu při intenzivním způsobu pěstování.

TEMPTATION JE SÁZKOU NA JISTOTU

TEMPTATION je vybaven rezistencí (gen R54) vůči TuYV (virus žloutenky vodnice) a jeho mimořádný výnosový potenciál se projevuje bez ohledu na to, zda je, či není virus v porostu přítomný. Rychlý dynamický vývoj mladých rostlin hybridu umožňuje lépe odolávat tlaku mšic. Tímto mohou být dosaženy vysoké výnosy také v obtížných letech s výskytem abiotických a biotických stresů.

  
Obsah oleje
nízký         vysoký
 

Výnosová stabilita

Odolnost proti poléhání
nízký         vysoký
Zdravotní stav
nízký         vysoký
Odolnost k přísuškům
nízký         vysoký
Regenerační schopnost
nízký         vysoký
 

Rajonizace

Lehké půdy
nízký         vysoký
Střední půdy
nízký         vysoký
Těžké půdy
nízký         vysoký
 

Vedení porostu - Agrotechnika

Ranný termín setí
nízký         vysoký
Pozdní termín setí
nízký         vysoký
Minimalizace/půdoochranné tech.
nízký         vysoký
Intenzivní způsob pěstování
nízký         vysoký
Extenzita/Low-Input-systém
nízký         vysoký
Raná sklizeň
nízký         vysoký
Pozdní sklizeň
nízký         vysoký
Rovnoměrnost dozrávání
nízký         vysoký
     

Poznámka

Plastický hybrid pro rozdílné půdně-klimatické podmínky pěstování. Rezistentní vůči TuYV. 


TEMPTATION – VYSOKÝ VÝNOS SEMEN I OLEJE 95

Zdroj: Zdroj: POP SPZO 2017/18, sortiment B


Pavel Stárek s jednatelem firmy Marianem Špunarem v porostu TEMPTATION


Dr. Carsten Oertel, šlechtitel DSV AG, Německo