TEMPTATION  NOVINKA  PLASTICKÝ A REZISTENTNÍ VŮČI TuYV

  • Nový výnosový potenciál
  • Vysoká plastičnost
  • Mimořádná výnosová stabilita
  • Rezistentní TuYV

NOVÝ VÍTR NA ČESKÁ POLE

TEMPTATION vykazuje velmi nadprůměrné výnosy semen vodnice). v zemích s rozdílnými pěstebními podmínkami (viz mapa). V České republice dos

áhl v průměru dvouletého zkoušení ÚKZÚZ v letech 2016–17 výnosu semen 116 % na kontroly: DK Exssense, DK Exquisite, Horcal. Obsahem oleje 48,98 % v sušině semen se řadí k nejolejnatějším materiálům.

STOP VIRÓZÁM

TEMPTATION je středně raným hybridem tvořícím středně vysoké rostliny (160 cm) s vynikající odolností proti poléhání (7,7). Vitalita a rychlý dynamický vývoj mladých rostlin hybridu umožňují lépe odolávat tlaku podzimních škůdců. Nová výnosová úroveň hybridu TEMPTATION má své pevné základy v geneticky podmíněné rezistenci vůči TuYV (virus žloutenky vodnice).

DO NÍŽIN I DO HOR, DO PÍSKU I DO KAMENÍ

Hybrid vyniká vysokou plastičností a nemá vyhraněné nároky na oblast pěstování. Je proto vhodný do všech výrobních oblastí v ČR. Velmi rychlý počáteční vývoj rostlin na podzim a vynikající zimovzdornost umožňují výsevy také ve středně pozdních termínech. Hybrid velmi dobře reaguje přírůstkem výnosu při intenzivním způsobu pěstování.

  
Obsah oleje
nízký         vysoký
 

Výnosová stabilita

Odolnost proti poléhání
nízký         vysoký
Zdravotní stav
nízký         vysoký
Odolnost k přísuškům
nízký         vysoký
Regenerační schopnost
nízký         vysoký
 

Rajonizace

Lehké půdy
nízký         vysoký
Střední půdy
nízký         vysoký
Těžké půdy
nízký         vysoký
 

Vedení porostu - Agrotechnika

Ranný termín setí
nízký         vysoký
Pozdní termín setí
nízký         vysoký
Minimalizace/půdoochranné tech.
nízký         vysoký
Intenzivní způsob pěstování
nízký         vysoký
Extenzita/Low-Input-systém
nízký         vysoký
Raná sklizeň
nízký         vysoký
Pozdní sklizeň
nízký         vysoký
Rovnoměrnost dozrávání
nízký         vysoký
     

Poznámka

Plastický hybrid pro rozdílné půdně-klimatické podmínky pěstování. Rezistentní vůči TuYV. 


TEMPTATION – výnos semen v registračním zkoušení (%)


TEMPTATION V EVROPĚ: „NOVÁ HVĚZDA NA OBZORU“ Výnos semen (%) ve srovnání na standardy.


Dr. Carsten Oertel, šlechtitel DSV AG, Německo