TEMPTATION  NOVINKA  Plastický a rezistentní vůči TuYV

  • Nový plastický hybrid s vysokým výnosovým potenciálem
  • Vhodný pro rozdílné podmínky pěstování
  • Rezistentní vůči TuYV

TEMPTATION je novým středně raným hybridem tvořícím středně vysoké rostliny (160 cm) s dobrou odolností proti poléhání (7,7). Hybrid vykazuje velmi nadprůměrné výnosy semen v zemích s rozdílnými pěstebními podmínkami (viz mapa). V České republice dosáhl v průměru dvouletého zkoušení ÚKZÚZ v letech 2016–17 čtvrtého nejvyššího výnosu semen 116 %. Obsahem oleje 48,98 % v sušině semen se řadí k nejolejnatějším materiálům. Odolnosti vůči chorobám jsou na střední úrovni fomové černání stonku (6,5), hlízenka obecná (5,3). TEMPTATION je vybaven geneticky podmíněnou rezistencí vůči TuYV.

DOPORUČENÍ PRO PĚSTOVÁNÍ

Hybrid vyniká vysokou plastičností a nemá vyhraněné nároky na oblast pěstování. Je proto vhodný do všech výrobních oblastí v ČR. Velmi rychlý počáteční vývoj rostlin na podzim a vynikající zimovzdornost umožňují výsevy také ve středně pozdních termínech. Hybrid velmi dobře reaguje přírůstkem výnosu při intenzivním způsobu pěstování.

  
Obsah oleje
nízký         vysoký
 

Výnosová stabilita

Odolnost proti poléhání
nízký         vysoký
Zdravotní stav
nízký         vysoký
Odolnost k přísuškům
nízký         vysoký
Regenerační schopnost
nízký         vysoký
 

Rajonizace

Lehké půdy
nízký         vysoký
Střední půdy
nízký         vysoký
Těžké půdy
nízký         vysoký
 

Vedení porostu - Agrotechnika

Ranný termín setí
nízký         vysoký
Pozdní termín setí
nízký         vysoký
Minimalizace/půdoochranné tech.
nízký         vysoký
Intenzivní způsob pěstování
nízký         vysoký
Extenzita/Low-Input-systém
nízký         vysoký
Raná sklizeň
nízký         vysoký
Pozdní sklizeň
nízký         vysoký
Rovnoměrnost dozrávání
nízký         vysoký
     

Poznámka

Plastický hybrid pro rozdílné půdně-klimatické podmínky pěstování. Rezistentní vůči TuYV. 


TEMPTATION – výnos semen v registračním zkoušení (%)


TEMPTATION V EVROPĚ: „NOVÁ HVĚZDA NA OBZORU“ Výnos semen (%) ve srovnání na standardy.