TEMPTATION    ABSOLUTNÍ VÍTĚZ

  • Mimořádná stabilita a výnos (119 %)
  • Nejvyšší výnos a obsah oleje (48,70 %)
  • Hybrid rezistentní TuYV
  • Vhodný do všech podmínek

NOVÝ VÍTR NA ČESKÁ POLE

TEMPTATION je středně raným hybridem tvořícím středně vysoké rostliny (151 cm) s vynikající odolností proti poléhání (7,7). Středně rané kvetení spolu s rychlým naléváním šešulí jsou základem homogenního dozrávání v celém profilu plodného patra a umožňují snadnou sklizeň. Velmi dobrý zdravotní stav a špičková odolnost vůči poléhání znamenají velmi dobrou výnosovou jistotu. TEMPTATION velmi dobře reaguje přírůstkem výnosu při intenzivním způsobu pěstování 108,9 %. Zároveň je nejúspěšnějším hybridem v základní agrotechnice, kde při 180 kg N/ha jako jediný překonal hranici výnosu semen 5 t/ha (pokusy SDO IA 2019).
TEMPTATION vykazuje velmi nadprůměrné výnosy v zemích s rozdílnými pěstebními podmínkami. V České republice dosáhl v registračním řízení (ÚKZÚZ 2016–2018) 114 % kontrol DK Exssence, DK Exquisite a Horcal a s obsahem oleje 49,64 % v sušině semen. V nové tříletce SDO 2017-2019 patří opět k absolutní výnosové špičce – 119% průměru liniových odrůd (5,46 t/ha).

STOP VIRÓZÁM

TEMPTATION je vybaven rezistencí (gen R54) vůči TuYV (virus žloutenky vodnice) a jeho mimořádný výnosový potenciál se projevuje bez ohledu na to, zda je, či není virus v porostu přítomný. Nedílnou vlastností hybridu vedoucí ke stabilně vysokým výnosům v různých pěstebních podmínkách je velmi vitální růst rostlin na podzim. Vitalita a rychlý dynamický vývoj mladých rostlin hybridu umožňují lépe odolávat tlaku podzimních škůdců.
Tímto mohou být dosaženy vysoké výnosy také v obtížných letech s výskytem abiotických a biotických stresů.
Nová výnosová úroveň hybridu TEMPTATION má své pevné základy v geneticky podmíněné rezistenci vůči TuYV (virus žloutenky vodnice).

DO NÍŽIN I DO HOR, DO PÍSKU I DO KAMENÍ

Hybrid vyniká vysokou plastičností a nemá vyhraněné nároky na oblast pěstování. Je proto vhodný do všech výrobních oblastí v ČR. Velmi dobrý nárůst biomasy a současná odolnost k přerůstání na podzim vede ke špičkové zimovzdornosti což umožňuje výsevy také ve středně pozdních termínech.

 

 

  
Obsah oleje
nízký         vysoký
 

Výnosová stabilita

Odolnost proti poléhání
nízký         vysoký
Zdravotní stav
nízký         vysoký
Odolnost k přísuškům
nízký         vysoký
Regenerační schopnost
nízký         vysoký
 

Rajonizace

Lehké půdy
nízký         vysoký
Střední půdy
nízký         vysoký
Těžké půdy
nízký         vysoký
 

Vedení porostu - Agrotechnika

Ranný termín setí
nízký         vysoký
Pozdní termín setí
nízký         vysoký
Minimalizace/půdoochranné tech.
nízký         vysoký
Intenzivní způsob pěstování
nízký         vysoký
Extenzita/Low-Input-systém
nízký         vysoký
Raná sklizeň
nízký         vysoký
Pozdní sklizeň
nízký         vysoký
Rovnoměrnost dozrávání
nízký         vysoký
     

Poznámka

Plastický hybrid pro rozdílné půdně-klimatické podmínky pěstování. Rezistentní vůči TuYV. 


2020 - POP SPZO, sortiment B

Zdroj: POP SPZO, sortiment B


2020 - Výsledky sklizní z praxe

Zdroj: Šetření RAPOOL


2020 - SDO ÚKZÚZ 2020

Zdroj: ÚKZÚZ Brno, 2020


POP SPZO 2019/20 - výnos a obsah oleje sortiment B

Zdroj: POP SPZO 2019/20


TEMPTATION - VÝSLEDKY POKUSŮ SDO IA 2018/2019

Zdroj: ÚKZÚZ Brno, 2019


TEMPTATION - MAXIMÁLNÍ VÝNOS SEMEN A OLEJE

Zdroj: POP SPZO 2019, sortiment A, * dle průměrné ceny - srpen 2019


TEMPTATION SDO ÚKZÚZ, OBSAH OLEJE A VÝNOS OLEJE 2017-19

Zdroj: ÚKZÚZ Brno, 2017-2019


TEMPTATION - VÝSLEDKY POKUSŮ SDO IA 2018/2019

Zdroj: ÚKZÚZ Brno, 2019


TEMPTATION - VÝNOS STŘEDNÍCH HYBRIDNÍCH ODRŮD S OSEVNÍ PLOCHOU 1000-5000 ha

Zdroj: Výnos středních hybridních odrůd s osevní plochou 1000-5000 ha u členů SPZO v praxi 2019


TEMPTATION - MAXIMÁLNÍ VÝNOS SEMEN A OLEJE

Zdroj: POP SPZO 2019, sortiment A, * dle průměrné ceny - srpen 2019


TEMPTATION SDO ÚKZÚZ, OBSAH OLEJE A VÝNOS OLEJE 2017-19

Zdroj: ÚKZÚZ Brno, 2017-2019


TEMPTATION - VÝNOS STŘEDNÍCH HYBRIDNÍCH ODRŮD S OSEVNÍ PLOCHOU 1000-5000 ha

Zdroj: Výnos středních hybridních odrůd s osevní plochou 1000-5000 ha u členů SPZO v praxi 2019


2020 - 5,35 t/ha v čistém jsme ještě neměli


2020 - Výnos 5 t/ha ze 100 ha je realitou


2020 - Nový standart pro odrůdovou skladbu řepek


2020 - S novinkami jsme stále vepředu


2020 - TEMPTATION si zasloužil naši pozornost


2019 - Zdravější porost, vyšší výnos i olejnatost.


2019 - Pojistka vysokého výnosu.


2019 - Nová hvězda mezi hybridy.