KUGA  NOVINKA  V NOUZI POZNÁŠ PŘÍTELE

  • Výnosný, plastický a raný hybrid
  • Výjimečná zimovdornost a mrazuvzdornost
  • Vysoká stres-tolerance

VE ZNAMENÍ HOUŽEVNATOSTI A PLASTIČNOSTI

KUGA je vysoce výnosný raný až středně raný hybrid. Ohromující vitalita rostlin v počátečním vývoji na podzim i po zimě a bezkonkurenční úroveň přezimování utváří z hybridu mimořádný materiál adaptabilní k extrémním podmínkám pěstování. Hybrid KUGA nastavuje zcela nová měřítka významných hospodářských vlastností, které je schopen předvést i v provozních podmínkách.

KUGA – ŘEŠENÍ AKTUÁLNÍCH PROBLÉMŮ

Inovativní šlechtění hybridu přináší významné zlepšení „fi tness“ kondice rostlin v průběhu celé vegetace. Napomáhá tím tak řešit aktuální problémy jako například poškození larvami květilek, dřepčíků a mšicemi. KUGA vytváří středně vysoký porost (162 cm) s nadprůměrnou odolností proti poléhání se známkou 7,3 na průměr 6,8 (ÚKZÚZ 2014–16).

  
Obsah oleje
nízký         vysoký
 

Výnosová stabilita

Odolnost proti poléhání
nízký         vysoký
Zdravotní stav
nízký         vysoký
Odolnost k přísuškům
nízký         vysoký
Regenerační schopnost
nízký         vysoký
 

Rajonizace

Lehké půdy
nízký         vysoký
Střední půdy
nízký         vysoký
Těžké půdy
nízký         vysoký
 

Vedení porostu - Agrotechnika

Ranný termín setí
nízký         vysoký
Pozdní termín setí
nízký         vysoký
Minimalizace/půdoochranné tech.
nízký         vysoký
Intenzivní způsob pěstování
nízký         vysoký
Extenzita/Low-Input-systém
nízký         vysoký
Raná sklizeň
nízký         vysoký
Pozdní sklizeň
nízký         vysoký
Rovnoměrnost dozrávání
nízký         vysoký
     

Poznámka

Vysoká marazuvzdornost a zimovzdornost, vysoká stres tolerance.


KUGA – VÝKON PROVĚŘENÝ V ČESKÉ REGISTRACI


KUGA - MRAZUVZDORNOST


KUGA ODOLNOST PROVĚŘENÁ NAPŘÍČ EVROPOU