DARIOT    DAR OD PŘÍRODY

  • Nejvýnosnější v suchém roce 2018 ÚKZÚZ (5,95 t/ha)
  • Gen rezistence Rlm7 (proti fomovému černání stonku)
  • Extrémní odolnost vůči pukání šešulí
  • Specialista pro přísuškové lokality

SPECIALISTA DO SUCHA

DARIOT zaujme robustním habitem, produkujícím optimální počet šešulí na rostlinu i v horších pěstebních podmínkách. Klíčovou vlastností je snížená apikální dominance, která oproti standartnímu růstu translokuje více energie a živin do kvetení a tvorby šešulí. Kombinace těchto faktorů zabezpečuje maximální produkci také v suchých podmínkách pěstování na písčitých a kamenitých půdách.

NOVÁ „PNN“ GENETIKA PRO JISTÝ VÝNOS

DARIOT a KUGA jsou výsledkem nového šlechtění a selekce na specifi cké znaky – rychlejší start, efektivnější fotosyntéza a využití dusíku, optimální tvorba šešulí a výnosová stabilita.

  
Obsah oleje
nízký         vysoký
 

Výnosová stabilita

Odolnost proti poléhání
nízký         vysoký
Zdravotní stav
nízký         vysoký
Odolnost k přísuškům
nízký         vysoký
Regenerační schopnost
nízký         vysoký
 

Rajonizace

Lehké půdy
nízký         vysoký
Střední půdy
nízký         vysoký
Těžké půdy
nízký         vysoký
 

Vedení porostu - Agrotechnika

Ranný termín setí
nízký         vysoký
Pozdní termín setí
nízký         vysoký
Minimalizace/půdoochranné tech.
nízký         vysoký
Intenzivní způsob pěstování
nízký         vysoký
Extenzita/Low-Input-systém
nízký         vysoký
Raná sklizeň
nízký         vysoký
Pozdní sklizeň
nízký         vysoký
Rovnoměrnost dozrávání
nízký         vysoký
     

Poznámka

Poznámka: Gen RLM 7 rezistence vůči fomovému černání stonku, PPN hybrid s geneticky prošlechtěnou efektivnější fotosyntézou a využitím dusíku.


DARIOT – MAXIMÁLNÍ VÝNOS V EXTRÉMNĚ SUCHÉM ROCE 2018

Zdroj: ÚKZÚZ 2018, registrační zkoušky, odrůdy 3. rokem


PĚT TUN ZA SUCHA A NA PÍSKU