MENTOR    NOVÁ VÝNOSOVÁ ÚROVEŇ PRO PLASMODIOPHOROU NAPADENÉ POZEMKY

  • Hybrid s rasově specifi ckou rezistencí vůči
  • Plasmodiophora brassicae (nádorovitost košťálovin)
  • Vysoká výnosová stabilita
  • Vysévat jen na pozemky napadené Plasmodiophorou

„MENTOR MÁ V ČR ZDRAVÝ KOŘÍNEK“

Speciální hybrid s rasově specifi ckou rezistencí vůči Plasmodiophora brassicae (nádorovitostí) je určený výhradně pro plochy napadené touto chorobou! Na plochách postižených plasmodiophorou se MENTOR vyznačuje vysokou výnosovou stabilitou srovnatelnou s tradičními odrůdami pěstovanými v nezatížených podmínkách. MENTOR v průměru dvouletého zkoušení 2013 – 2014 dosáhl ve skleníkových testech nejnižšího indexu napadení ze všech zkoušených hybridů, viz tabulka. Nádobový test byl prováděn se vzorky půdy odebranými ze silně napadených 15 lokalit ČR. V rámci šlechtění rezistentních hybridů MENTOR představuje ve vývoji razantní progres.

  
Obsah oleje
nízký         vysoký
 

Výnosová stabilita

Odolnost proti poléhání
nízký         vysoký
Zdravotní stav
nízký         vysoký
Odolnost k přísuškům
nízký         vysoký
Regenerační schopnost
nízký         vysoký
 

Rajonizace

Lehké půdy
nízký         vysoký
Střední půdy
nízký         vysoký
Těžké půdy
nízký         vysoký
 

Vedení porostu - Agrotechnika

Pozdní termín setí
nízký         vysoký
Minimalizace/půdoochranné tech.
nízký         vysoký
Intenzivní způsob pěstování
nízký         vysoký
Extenzita/Low-Input-systém
nízký         vysoký
Raná sklizeň
nízký         vysoký
Pozdní sklizeň
nízký         vysoký
Rovnoměrnost dozrávání
nízký         vysoký
    
 

 

 

Poznámka

Pro dosažení dlouhodobě rasově specifické rezistence, by se měl MENTOR vysévat výhradně na pozemky napadené plasmodiophorou (nádorovitostí).


POP SPZO 2014/15 S REZISTENTNÍMI ODRŮDAMI


KVALITA ROZHODLA