ORIOLUS    NA KŘIDLECH RAPOOL K VYŠŠIMU ZISKU

  • Nejvýkonnější hybrid raného sortimentu
  • Časný nástup do jarní vegetace
  • Výjimečná odolnost k jarním přísuškům

RANNÍ PTÁČE DÁL DOSKÁČE

ORIOLUS patří k nejvýkonnějším řepkám raného sortimentu. Druhým nejvyšším výnosem v roce 2016 a třetím nejvyšším výnosem v roce 2017 v POP SPZO (viz graf na str. 4) suverénně překonává polopozdní a vzrůstné hybridy. Kompaktní porost s výškou 148 cm nabízí vysokou odolnost proti poléhání (7,4). ORIOLUS výborně reaguje na intenzifi kační opatření (pokusy SDO IA, 2015/16, 117 % výnosu ZA).

DVĚ PŘEDNOSTI V JEDNOM

Brzký nástup do jarní vegetace přináší u hybridu dvě významné přednosti. ORIOLUS dokáže produktivněji využít půdní vláhu ze zimního období a díky tomu snadněji zvládá stres v následujícím období jarních přísušků. Včasná tvorba poupat s raným kvetením snižuje riziko poškození hlavním náletem blýskáčků.

  
Obsah oleje
nízký         vysoký
 

Výnosová stabilita

Odolnost proti poléhání
nízký         vysoký
Zdravotní stav
nízký         vysoký
Odolnost k přísuškům
nízký         vysoký
Regenerační schopnost
nízký         vysoký
 

Rajonizace

Lehké půdy
nízký         vysoký
Střední půdy
nízký         vysoký
Těžké půdy
nízký         vysoký
 

Vedení porostu - Agrotechnika

Ranný termín setí
nízký         vysoký
Pozdní termín setí
nízký         vysoký
Minimalizace/půdoochranné tech.
nízký         vysoký
Intenzivní způsob pěstování
nízký         vysoký
Extenzita/Low-Input-systém
nízký         vysoký
Raná sklizeň
nízký         vysoký
Rovnoměrnost dozrávání
nízký         vysoký
     

Poznámka

Velmi časný nástup do jarní vegetace, vysoká tolerance k přísuškům, raná sklizeň.


ORIOLUS – RANÝ A VÝNOSNÝ


ORIOLUS NEPŘERŮSTÁ ANI BEZ REGULACE