ROHAN    NEJRANĚJŠÍ MEZI HYBRIDY

  • Nejranější hybrid pěstitelů v ČR
  • Stabilní výnos semen a oleje z ha
  • Nenáročný a vyvážený hybrid ve všech hospodářských vlastnostech

Stále častěji je žádán pěstiteli, kteří přecházejí z pěstování liniových odrůd k hybridům. Již při základní agrotechnice ROHAN dosáhl v mnoha pokusech nejvyššího výnosu semen. Kromě toho jsou při vyšší úrovni agrotechniky dosahovány odpovídající atraktivní výnosy přesahující hranici 5 tun. ROHAN je proto vhodný nejen pro zaběhlé technologie středních a větších podniků, ale také pro menší pěstitele.

  
Obsah oleje
nízký         vysoký
 

Výnosová stabilita

Odolnost proti poléhání
nízký         vysoký
Zdravotní stav
nízký         vysoký
Odolnost k přísuškům
nízký         vysoký
Regenerační schopnost
nízký         vysoký
 

Rajonizace

Lehké půdy
nízký         vysoký
Střední půdy
nízký         vysoký
Těžké půdy
nízký         vysoký
 

Vedení porostu - Agrotechnika

Ranný termín setí
nízký         vysoký
Pozdní termín setí
nízký         vysoký
Minimalizace/půdoochranné tech.
nízký         vysoký
Intenzivní způsob pěstování
nízký         vysoký
Extenzita/Low-Input-systém
nízký         vysoký
Raná sklizeň
nízký         vysoký
Rovnoměrnost dozrávání
nízký         vysoký
     

Poznámka

Velmi vyvážený hybrid ve všech významných hospodářských vlastnostech.


ROHAN JE HYBRID, NA KTERÝ SE MOHU SPOLEHNOUT