SHREK    MACHR DO SUCHA

  • Nová robustní genetika pro vysoké výnosy semen
  • Časná jarní regenerace
  • Vysoká HTS
  • Vhodný také pro písčité a kamenité půdy

SHREK JE „MACHR“ DO SUCHA

SHREK přináší mimořádně vysoké a stabilní výnosy do suchých oblastí pěstování. Středně raný hybrid je registrován na Slovensku, v Polsku a Maďarsku. V ČR SHREK úspěšně ukončil dvouleté zkoušení v pokusech SEK (Společný evropský katalog), kde dosáhl nejvyššího výnosu semen 105 % (5,72 t/ha).

SHREK JE „OBR“ DO SUCHA

Mohutné rostliny, mohutné větvení, mohutné kořeny spolu s rychlou jarní regenerací a raným kvetením zajišťují hybridu vynikající odolnost vůči přísuškům na písčitých a kamenitých půdách. Výnosovou stabilitu podtrhuje vysoká odolnost vůči poléhání, výborný zdravotní stav a vysoká HTS.

  
Obsah oleje
nízký         vysoký
 

Výnosová stabilita

Odolnost proti poléhání
nízký         vysoký
Zdravotní stav
nízký         vysoký
Odolnost k přísuškům
nízký         vysoký
Regenerační schopnost
nízký         vysoký
 

Rajonizace

Lehké půdy
nízký         vysoký
Střední půdy
nízký         vysoký
Těžké půdy
nízký         vysoký
 

Vedení porostu - Agrotechnika

Ranný termín setí
nízký         vysoký
Pozdní termín setí
nízký         vysoký
Minimalizace/půdoochranné tech.
nízký         vysoký
Intenzivní způsob pěstování
nízký         vysoký
Extenzita/Low-Input-systém
nízký         vysoký
Raná sklizeň
nízký         vysoký
Pozdní sklizeň
nízký         vysoký
Rovnoměrnost dozrávání
nízký         vysoký
     

Poznámka

Vysoká výnosová úroveň s mimořádnou stabilitou i v přísuškových oblastech.


SHREK VÝNOS SEMEN SEK 2014/15