SHERPA    HYBRID Z DOBRÉ RODINY

  • Nejoblíbenější hybrid všech dob, 165 000 osetých hektarů v ČR!
  • Rychlá tvorba mohutného kořenového systému
  • Hybrid s plnou výbavou do extrémů
  • Jistý partner pro praxi, jistota ve výnosu

Na podzim patří SHERPA k nejvzrůstnějším a nejrychleji rostoucím odrůdám. Má nízkou reakci na sníženou intenzitu zpracování půdy a chladné počasí. Je hybridem, který pravidelně snáší nejvyšší zatížení. Pozdní setí, setí do mulče, hnojení statkovými hnojivy – kejda, digestát, poškození herbicidem, zamokření pozemků, poškození mrazem, poškození jarním suchem. To vše jsou situace, se kterými se SHERPA v běžné praxi dokáže dobře vyrovnat. SHERPA umožňuje podle zkušeností z praxe bezproblémovou jednoduchou sklizeň (výmlatnost) podobně jako ROHAN. Výnosová reakce na růst regulující fungicidy je mírná až střední, tím umožňuje i základní úroveň technologie pěstování.

  
Obsah oleje
nízký         vysoký
 

Výnosová stabilita

Odolnost proti poléhání
nízký         vysoký
Zdravotní stav
nízký         vysoký
Odolnost k přísuškům
nízký         vysoký
Regenerační schopnost
nízký         vysoký
 

Rajonizace

Lehké půdy
nízký         vysoký
Střední půdy
nízký         vysoký
Těžké půdy
nízký         vysoký
 

Vedení porostu - Agrotechnika

Ranný termín setí
nízký         vysoký
Pozdní termín setí
nízký         vysoký
Minimalizace/půdoochranné tech.
nízký         vysoký
Intenzivní způsob pěstování
nízký         vysoký
Extenzita/Low-Input-systém
nízký         vysoký
Raná sklizeň
nízký         vysoký
Pozdní sklizeň
nízký         vysoký
Rovnoměrnost dozrávání
nízký         vysoký
     

Poznámka

S ohledem na rychlý počáteční vývoj rostlin je nutné při ranějších výsevech provést 1. regulaci porostu již na 4. – 5. pravém listu. Intenzivní doba kvetení a homogenní raná zralost.


Výnos odrůd s osevní plochou nad 5.000 ha (velké odrůdy), SPZO, 2014


SHERPA JE HYBRID DO NEPOHODY


SHERPA NÁM VŽDY DALA NAD 5 t/ha!


KRÁTKÁ, RANÁ, DALA NEJVÍC


SHERPĚ SE U NÁS DAŘÍ NEJVÍC