INSPIRATION    NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ HYBRID ČESKÉ PRAXE

  • Nejúspěšnější hybrid v praxi členů SPZO 2014 – 2016 („velké odrůdy“)
  • Nepřehlédnutelný robustní habitus rostlin s mohutným kořenem
  • Nejvyšší výnosová odezva při intenzivním způsobu pěstování
  • Prodloužená délka plodného patra

Zdroj: SPZO 2016, Pořadí TOP odrůd ve výnosu v praxi u členů SPZO v letech 2012–2016, 33. vyhodnocovací seminář, Hluk 23. – 24. 11. 2016, tab. 7, str. 19, Výnos hybridu INSPIRATION u pěstitelů svazu srovnán na republikový průměr a červencovou cenu daného roku.Ve žních 2013 hybrid poprvé zvítězil v rámci členských podniků SPZO v kategorii středních odrůd s osevní plochou 500 – 5.000 ha výnosem 4,26 t/ha. Ve sklizni 2014 se stal již nosným hybridem a s výnosem 4,52 t/ha opět jedním z nejvýnosnějších (2. místo). Ročník 2015 přinesl hybridu triumfální první místo s výnosem 3,95 t/ha. Ve žních 2016 pečetí své královské postavení v praxi výnosem 3,89 t/ha. Specifický habitus INSPIRATIONu rozhodně zaujme: robustní kořen, robustní lodyhy, robustní a pevné, erektivně postavené šešule nezůstanou bez povšimnutí.

  
Obsah oleje
nízký         vysoký
 

Výnosová stabilita

Odolnost proti poléhání
nízký         vysoký
Zdravotní stav
nízký         vysoký
Odolnost k přísuškům
nízký         vysoký
Regenerační schopnost
nízký         vysoký
 

Rajonizace

Lehké půdy
nízký         vysoký
Střední půdy
nízký         vysoký
Těžké půdy
nízký         vysoký
 

Vedení porostu - Agrotechnika

Ranný termín setí
nízký         vysoký
Pozdní termín setí
nízký         vysoký
Minimalizace/půdoochranné tech.
nízký         vysoký
Intenzivní způsob pěstování
nízký         vysoký
Raná sklizeň
nízký         vysoký
Pozdní sklizeň
nízký         vysoký
Rovnoměrnost dozrávání
nízký         vysoký
    

Ve žních 2013 hybrid poprvé zvítězil v rámci členských podniků SPZO v kategorii středních odrůd s osevní plochou 500 – 5.000 ha výnosem 4,26 t/ha. Ve sklizni 2014 se stal již nosným hybridem a s výnosem 4,52 t/ha opět jedním z nejvýnosnějších (2. místo). Ročník 2015 přinesl hybridu triumfální první místo s výnosem 3,95 t/ha. Ve žních 2016 pečetí své královské postavení v praxi výnosem 3,89 t/ha. Specifický habitus INSPIRATIONu rozhodně zaujme: robustní kořen, robustní lodyhy, robustní a pevné, erektivně postavené šešule nezůstanou bez povšimnutí.

 

Poznámka

Hybrid s výbornou reakcí na vyšší intenzitu pěstování. Mohutný kůlový kořen. Pro rozdílné půdně-klimatické podmínky.


VÝNOS „VELKÝCH“ ODRŮD U ČLENŮ SVAZU 2014/15

Zdroj: Zdroj: SPZO 2015, Výnos „ velkých“ odrůd s osevní plochou nad 5.000 ha, 32. vyhodnocovací seminář, Hluk 25. – 26. 11. 2015, str. 16, tab. 6.


INSPIRATION – NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ HYBRID PRAXE 2014–16

Zdroj: Zdroj: SPZO 2016, Pořadí TOP odrůd ve výnosu v praxi u členů SPZO v letech 2012–2016


VÝNOS 5,61 t/ha ŘADÍ INSPIRATION MEZI NAŠE NEJVÝNOSNĚJŠÍ ŘEPKY


ZKUŠENOSTI NEJÚSPĚŠNĚJŠÍHO PĚSTITELE SPZO 2015