ATORA    Všestranně dokonalá

  • Rekordní ve výnosu semen a oleje
  • Pevné zdraví a tolerance TuYV
  • Maximální stabilita výnosu

REKORDNÍ VÝNOSY SEMEN

ATORA je výjimečný hybrid s fantastickou plastičností. Velmi vysoké výnosy semen a oleje podává napříč celou Evropou, kde je nyní ke sklizni 140.000 ha. Ve sklizni 2018 stojí opět svými výnosy semen v čele mnoha odrůdových pokusů. ATORA je úřadujícím vítězem poloprovozních pokusů ČZU – „tématické řepky“. Na velkých plochách v praxi již podruhé ATORA stvrzuje, že je mimořádným hybridem s cílem podat maximální výnos v každém ročníku.

VŠESTRANNĚ DOKONALÁ

ATORA nabízí velmi širokou základnu významných hospodářských vlastností a agronomických výhod. Díky „všestranné dokonalosti“ se těší tak velké oblibě v praxi.

REKORDNÍ VÝNOSY OLEJE

Každý rok přibývá pěstitelů řešících při výběru odrůdy také otázku olejnatosti. Důvodů je celá řada. Odpovědí RAPOOL je ATORA. Nové šlechtění přináší novou dimenzi ve výnosu oleje. Obsahem oleje překračujícím 50 % (v sušině semen, registrace ÚKZÚZ) posouvá hranici výnosu oleje z hektaru. ATORA umí 1 % oleje navíc.

SILNÁ KOMPENZAČNÍ SCHOPNOST

Rychlá tvorba kořenů a listové růžice a pozvolný nástup do jarní vegetace zajišťují robustním rostlinám ATORY (167 cm) dostatek prostoru pro tvorbu větví. ATORA má schopnost rychle zaplnit prázdná místa. Pevné lodyhy hybridu zajišťují velmi dobrou odolnost porostu proti poléhání (7,8 – ÚKZÚZ, SDO 2016–18).

ROZHODUJÍCÍ FAKTOR VÝNOSU

Dokonale prošlechtěný zdravotní stav hybridu ATORA s nadprůměrnými odolnostmi vůči významným chorobám řepky včetně prokázané tolerance k TuYV vede k jistějšímu dozrávání také v ročnících se zvýšeným infekčním tlakem.

RAZANTNÍ START

Rychlý počáteční vývoj a pokryvnost rozšiřuje okno pro setí a významně snižuje riziko poškození rostlin při stresových situacích. ATORA je hybridem vhodným pro střední až pozdní výsevy.

POVINNÁ ZIMNÍ VÝBAVA

Nízký úbytek rostlin po zimě, nízký úbytek listové plochy a excelentní mrazuvzdornost. ATORA vítězí v suchých a mrazivých kontinentálních zimách (Polsko 2015/16).

  
Obsah oleje
nízký         vysoký
 

Výnosová stabilita

Odolnost proti poléhání
nízký         vysoký
Zdravotní stav
nízký         vysoký
Odolnost k přísuškům
nízký         vysoký
Regenerační schopnost
nízký         vysoký
 

Rajonizace

Lehké půdy
nízký         vysoký
Střední půdy
nízký         vysoký
Těžké půdy
nízký         vysoký
 

Vedení porostu - Agrotechnika

Ranný termín setí
nízký         vysoký
Pozdní termín setí
nízký         vysoký
Minimalizace/půdoochranné tech.
nízký         vysoký
Intenzivní způsob pěstování
nízký         vysoký
Extenzita/Low-Input-systém
nízký         vysoký
Raná sklizeň
nízký         vysoký
Pozdní sklizeň
nízký         vysoký
Rovnoměrnost dozrávání
nízký         vysoký
     

Poznámka

Mimořádně vysoký výnosový potenciál.


ATORA – ZDRAVOTNÍ STAV JAKO ROZHODUJÍCÍ FAKTOR VÝNOSU

Zdroj: Zdroj: ČZU, Praha 2018, POP tématické řepky, 6 lokalit


ATORA – OPĚT ŠPIČKOVÝ VÝNOS V ČESKÉ PRAXI, SKLIZEŇ 2018

Zdroj: Zdroj: Výnos „velkých odrůd“ u členů SPZO v praxi 2018


ATORA – VYNIKAJÍCÍ ZDRAVOTNÍ STAV

Zdroj: Zdroj: POP SPZO 2017/18, přehled vybraných vlastností, sortiment A


ATORA – POTVRZENÁ TOLERANCE TuYV – SKLIZEŇ 2017

Zdroj: Zdroj: SPZO 2017, POP SPZO 2016/17 Česká republika, výnos semen (t/ha), sortiment B, 10 lokalit, Výsledky pokusů SPZO 22.–23.11. 2017, *dle průměrné červencové ceny 10.406 Kč/t


ATORA – DOKONALÁ POKRYVNOST POROSTU

Zdroj: Zdroj: ÚKZÚZ 2014, Průměrné hodnoty znaků v roce 2014, Sortiment odrůd 1. rokem ve zkouškách; N = 73


DÍKY ATOŘE V ZIMĚ U MOŘE


NOVÝ REKORD S ATOROU


ÚSPĚCH SPOJENÝ S HYBRIDY RAPOOL


ATORA JE SPRÁVNÉ ROZHODNUTÍ


PODRŽELA NÁS SVÝM ZDRAVÍM


OBA ZVEDÁME PRO ATORU PALEC NAHORU


ATORA BYLA OD PODZIMU JINÁ


ATORA DALA 5,4 t/ha A STALA SE NAŠÍ NEJVÝNOSNĚJŠÍ ŘEPKOU


VZEŠLA TAM, KDE OSTATNÍ NEOBSTÁLI


ATORA – RYCHLOST RŮSTU JE V PRAXI POTVRZENÁ