ATORA    Všestranně dokonalá

  • Rekordní ve výnosu semen a oleje v praxi 2019
  • Pevné zdraví a tolerance TuYV
  • Maximální stabilita výnosu

ATORA - VŠESTRANNĚ DOKONALÁ

Nová výnosová úroveň semen a oleje, ohromující vitalita rostlin, vynikající zimovzdornost, výborný zdravotní stav a odolnost proti poléhání jsou základní charakteristiky hybridu s kompaktním patrem šešulí a polopozdním dozráváním. Inovativní šlechtění hybridu ATORA přináší významné zlepšení „fitness“ kondice rostlin v průběhu celé vegetace a napomáhá tím řešit některé aktuální problémy při pěstování řepky. Kombinací výnosu, kvality, odolnosti vůči chorobám a dalším hospodářsky významným vlastnostem se ATORA stává všestranně dokonalou. Díky „všestranné dokonalosti“ se těší tak velké oblibě v praxi.

REKORNÍ VÝNOSY SEMEN

ATORA je výjimečný hybrid s fantastickou plastičností. Velmi vysoké výnosy semen a oleje podává napříč celou Evropou, kde je nyní ke sklizni 130.000 ha. Ve sklizni 2019 dosáhla na běžných plochách u členů SPZO v kategorii „velké odrůdy“ (osevní plocha nad 5.000 ha) nejvyššího výnosu 3,40 t/ha z plochy 20.287 ha. Po třetí v praxi ATORA stvrzuje, že je mimořádným hybridem s cílem podat maximální výnos v každém ročníku.

REKORDNÍ VÝNOSY OLEJE

Každý rok přibývá pěstitelů řešících při výběru odrůdy také otázku olejnatosti. Důvodů je celá řada. Odpovědí RAPOOL je ATORA. Obsahem oleje překračujícím 50% (v sušině semen, registrace ÚKZÚZ) posouvá hranici výnosu oleje z hektaru. ATORA umí 1 % oleje navíc!

ZDRAVOTNÍ STAV

Dokonale prošlechtěný zdravotní stav hybridu ATORA s nadprůměrnými odolnostmi vůči významným chorobám řepky: hodnocení ÚKZÚZ - registrace: fómové černání stonku (6,7), hlízenka obecná (6,3), čerň řepková (7,0), verticiliové vadnutí (7,1) a plíseň šedá (7,7), vede k plnému fyziologickému dozrávání také v ročnících se zvýšeným infekčním tlakem.

KOMPENZAČNÍ SCHOPNOST

Rychlá tvorba kořenů a listové růžice a pozvolný nástup do jarní vegetace zajišťují robustním rostlinám ATORY (167 cm) dostatek prostoru pro tvorbu větví. ATORA má schopnost rychle zaplnit prázdná místa. Pevné lodyhy hybridu zajišťují velmi dobrou odolnost porostu proti poléhání (7,8 – ÚKZÚZ, SDO 2016-18). ATORA patří mezi nejsilněji větvící hybridy na trhu.

PROKÁZANÁ TOLERANCE VŮČI TuYV (TURNIP YELLOW VIRUS)

ATORA vykazuje vynikající výnosy s nejnižší variabilitou i při velmi vysokých intenzitách infekce TuYV. V ročníku 2016/17 s kalamitním výskytem mšic byla na základě analýz potvrzena na území ČR pozitivní přítomnost viru TuYV v úrovni 94%. Přesto ATORA vítězí v mnoha odrůdových pokusech u nás i na Slovensku – např. POP SPZO sortiment B.
Na základě mnoha výsledků pokusů i v praxi je hybrid ATORA klasifikován jako vysoce tolerantní vůči TuYV.

VITALITA ROSTLIN

S ATOROU přichází výjimečná rychlost v počátečním vývoji rostlin. Vitalita mladých rostlin při zapojování porostu je podle ÚKZÚZ u ATORY prokazatelně nejvyšší. Rychlý počáteční vývoj rozšiřuje okno pro setí a významně snižuje riziko poškození rostlin škůdci a při stresových situacích na podzim.

Doporučení pro pěstování: 

Vhodný do všech výrobních oblastí a na všechny půdní typy.
Vhodný pro střední až pozdní termíny setí.
Vhodný pro intenzivní i středně intenzivní způsob pěstování.
Výsevek: 400 000 – 600 000 klíčivých semen na ha. 

  
Obsah oleje
nízký         vysoký
 

Výnosová stabilita

Odolnost proti poléhání
nízký         vysoký
Zdravotní stav
nízký         vysoký
Odolnost k přísuškům
nízký         vysoký
Regenerační schopnost
nízký         vysoký
 

Rajonizace

Lehké půdy
nízký         vysoký
Střední půdy
nízký         vysoký
Těžké půdy
nízký         vysoký
 

Vedení porostu - Agrotechnika

Ranný termín setí
nízký         vysoký
Pozdní termín setí
nízký         vysoký
Minimalizace/půdoochranné tech.
nízký         vysoký
Intenzivní způsob pěstování
nízký         vysoký
Extenzita/Low-Input-systém
nízký         vysoký
Raná sklizeň
nízký         vysoký
Pozdní sklizeň
nízký         vysoký
Rovnoměrnost dozrávání
nízký         vysoký
     

Poznámka

Mimořádně vysoký výnosový potenciál.


ATORA - NEJVÝNOSNĚJŠÍ A NEJPĚSTOVANĚJŠÍ HYBRID V PRAXI VE SKLIZNI 2019

Zdroj: Výnos velkých odrůd u členů SPZO v praxi 2019


ATORA – ZDRAVOTNÍ STAV JAKO ROZHODUJÍCÍ FAKTOR VÝNOSU

Zdroj: ČZU, Praha 2018, POP tématické řepky, 6 lokalit


ATORA – OPĚT ŠPIČKOVÝ VÝNOS V ČESKÉ PRAXI, SKLIZEŇ 2018

Zdroj: Výnos „velkých odrůd“ u členů SPZO v praxi 2018


ATORA – VYNIKAJÍCÍ ZDRAVOTNÍ STAV

Zdroj: POP SPZO 2017/18, přehled vybraných vlastností, sortiment A


ATORA – POTVRZENÁ TOLERANCE TuYV – SKLIZEŇ 2017

Zdroj: SPZO 2017, POP SPZO 2016/17 Česká republika, výnos semen (t/ha), sortiment B, 10 lokalit, Výsledky pokusů SPZO 22.–23.11. 2017, *dle průměrné červencové ceny 10.406 Kč/t


ATORA – DOKONALÁ POKRYVNOST POROSTU

Zdroj: ÚKZÚZ 2014, Průměrné hodnoty znaků v roce 2014, Sortiment odrůd 1. rokem ve zkouškách; N = 73


2020 - ATORA na výnosové špičce


S ATOROU O TUNU NAVÍC


DÍKY ATOŘE V ZIMĚ U MOŘE


NOVÝ REKORD S ATOROU


ÚSPĚCH SPOJENÝ S HYBRIDY RAPOOL


ATORA JE SPRÁVNÉ ROZHODNUTÍ


PODRŽELA NÁS SVÝM ZDRAVÍM


OBA ZVEDÁME PRO ATORU PALEC NAHORU


ATORA BYLA OD PODZIMU JINÁ


ATORA DALA 5,4 t/ha A STALA SE NAŠÍ NEJVÝNOSNĚJŠÍ ŘEPKOU


VZEŠLA TAM, KDE OSTATNÍ NEOBSTÁLI


ATORA – RYCHLOST RŮSTU JE V PRAXI POTVRZENÁ