ATORA    Všestranně dokonalá

  • Rekordní výnosy semen
  • Neuvěřitelná olejnatost nad 50 %
  • Pevné zdraví, tolerantní TuYV
  • Maximální stabilita výnosu

REKORDNÍ VÝNOS SEMEN

ATORA je výjimečný hybrid s fantastickou plastičností. Velmi vysoké výnosy semen a oleje podává napříč celou Evropou, kde je nyní ke sklizni 100.000 ha. V roce 2017 ATORA dosáhla nadprůměrných výsledků na 116 ze 136 zkušebních lokalit! Ve sklizni 2017 stojí opět svými výnosy semen v čele mnoha odrůdových i technologických pokusů a na běžných plochách v praxi. ATORA je úřadujícím vítězem poloprovozních pokusů SPZO v ČR (sortiment B, 106,7 %) i na Slovensku (114,5 %). ATORA již podruhé stvrzuje, že je mimořádným hybridem s cílem podat maximální výnos v každém ročníku.

SILNÁ KOMPENZAČNÍ SCHOPNOST

Rychlá tvorba kořenů a listové růžice a pozvolný nástup do jarní vegetace zajišťují robustním rostlinám ATORY (167 cm) dostatek prostoru pro tvorbu větví. ATORA má schopnost rychle zaplnit prázdná místa. Pevné lodyhy hybridu zajišťují velmi dobrou odolnost porostu proti poléhání (7,7 – ÚKZÚZ, SDO 2015–17).

ROZHODUJÍCÍ FAKTOR VÝNOSU

Dokonale prošlechtěný zdravotní stav hybridu ATORA s nadprůměrnými odolnostmi vůči významným chorobám řepky vede k jistějšímu dozrávání také v ročnících se zvýšeným infekčním tlakem. Rychlý počáteční vývoj a pokryvnost rozšiřuje okno pro setí a významně snižuje riziko poškození rostlin při stresových situacích. ATORA je hybridem vhodným pro střední až pozdní výsevy. Nízký úbytek rostlin po zimě, nízký úbytek listové plochy a excelentní mrazuvzdornost. ATORA vítězí v suchých a mrazivých kontinentálních zimách, viz graf 5: Polsko 2015/16.

REKORDNÍ VÝNOSY OLEJE

Každý rok přibývá pěstitelů řešících při výběru odrůdy také otázku kvality semen. Důvodů je celá řada. Odpovědí RAPOOL je ATORA. Nové šlechtění přináší novou dimenzi ve výnosu oleje. Obsahem oleje překračujícím 50 % (v sušině semen, registrace ÚKZÚZ 2014–2016) posouvá hranici výnosu oleje z hektaru. ATORA umí 1 % oleje navíc!

  
Obsah oleje
nízký         vysoký
 

Výnosová stabilita

Odolnost proti poléhání
nízký         vysoký
Zdravotní stav
nízký         vysoký
Odolnost k přísuškům
nízký         vysoký
Regenerační schopnost
nízký         vysoký
 

Rajonizace

Lehké půdy
nízký         vysoký
Střední půdy
nízký         vysoký
Těžké půdy
nízký         vysoký
 

Vedení porostu - Agrotechnika

Ranný termín setí
nízký         vysoký
Pozdní termín setí
nízký         vysoký
Minimalizace/půdoochranné tech.
nízký         vysoký
Intenzivní způsob pěstování
nízký         vysoký
Extenzita/Low-Input-systém
nízký         vysoký
Raná sklizeň
nízký         vysoký
Pozdní sklizeň
nízký         vysoký
Rovnoměrnost dozrávání
nízký         vysoký
     

Poznámka

Mimořádně vysoký výnosový potenciál.


POP SPZO 2016/17, VÝNOS SEMEN (t/ha), SORTIMENT B

Zdroj: Zdroj: SPZO 2017, POP SPZO 2016/17 Česká republika, výnos semen (t/ha), sortiment B, 10 lokalit, Výsledky pokusů SPZO 22.–23.11. 2017, *dle průměrné červencové ceny 10.406 Kč/t


POP SPZO SK 2016/17, VÝNOS SEMEN (t/ha), SORTIMENT B

Zdroj: Zdroj: SPZO 2017, POP SPZO 2016/17 Slovensko, výnos semen (t/ha), sortiment B, 4 lokality, Výsledky pokusů SPZO 22.–23.11. 2017, tab. 6, str. 26, *dle průměrné červencové ceny 10.406 Kč/t


ATORA – EXCELENTNÍ VÝNOS, MINIMÁLNÍ POŠKOZENÍ MRAZEM

Zdroj: Zdroj: Polsko, státní registr. zkoušení COBORU 2016, 11 lokalit, 100 % = 3,83 t/ha, průměrné poškození mrazem = 32 %, *kontrolní odrůdy


ATORA – DOKONALÁ POKRYVNOST POROSTU


ATORA JE SPRÁVNÉ ROZHODNUTÍ


PODRŽELA NÁS SVÝM ZDRAVÍM


OBA ZVEDÁME PRO ATORU PALEC NAHORU


ATORA BYLA OD PODZIMU JINÁ


ATORA DALA 5,4 t/ha A STALA SE NAŠÍ NEJVÝNOSNĚJŠÍ ŘEPKOU


VZEŠLA TAM, KDE OSTATNÍ NEOBSTÁLI


ATORA – RYCHLOST RŮSTU JE V PRAXI POTVRZENÁ