ATORA    Všestranně dokonalá

  • Rekordní výnosy semen
  • Neuvěřitelná olejnatost nad 50 %
  • Pevné zdraví
  • Maximální stabilita výnosu

REKORDNÍ VÝNOS SEMEN

ATORA je výjimečný hybrid s fantastickou plastičností. Velmi vysoké výnosy semen a oleje podává napříč celou Evropou. V 7 zemích registrace v roce 2016 dosáhl nadprůměrných výsledků na 102 ze 114 zkušebních lokalit. První výsledky v České republice potvrzují, že se jedná o mimořádný materiál. V 1. roce státních zkoušek nový hybrid předvedl v průměru ČR rekordní výnos semen 7,54 t/ha. První místo zaujmul v praxi u členů SPZO viz graf, špičkou je také v poloprovozních pokusech např. ČZU Praha (4,71 t/ha z osmi lokalit).

ZDRAVOTNÍ STAV

Progresivní šlechtění hybridu ATORA přináší nadprůměrné odolnosti vůči spektru významných chorob řepky. Hodnocení ÚKZÚZ: fómové černání stonku (6,7), hlízenka obecná (6,3), čerň řepková (7,0), verticilliové vadnutí (7,1) a plíseň šedá (7,7).

ROBUSTNÍ HYBRID

Absolutně robustní: vzrůstný habitus (167 cm), robustní kořeny, robustní lodyhy, robustní a pevné šešule. Pevné lodyhy hybridu zajišťují velmi dobrou odolnost porostu proti poléhání (6,8). ATORA patří mezi nejsilněji větvící hybridy na trhu.

  
Obsah oleje
nízký         vysoký
 

Výnosová stabilita

Odolnost proti poléhání
nízký         vysoký
Zdravotní stav
nízký         vysoký
Odolnost k přísuškům
nízký         vysoký
Regenerační schopnost
nízký         vysoký
 

Rajonizace

Lehké půdy
nízký         vysoký
Střední půdy
nízký         vysoký
Těžké půdy
nízký         vysoký
 

Vedení porostu - Agrotechnika

Ranný termín setí
nízký         vysoký
Pozdní termín setí
nízký         vysoký
Minimalizace/půdoochranné tech.
nízký         vysoký
Intenzivní způsob pěstování
nízký         vysoký
Extenzita/Low-Input-systém
nízký         vysoký
Raná sklizeň
nízký         vysoký
Pozdní sklizeň
nízký         vysoký
Rovnoměrnost dozrávání
nízký         vysoký
     

Poznámka

Mimořádně vysoký výnosový potenciál.


ATORA - VÝNOS „STŘEDNÍCH HYBRIDNÍCH“ ODRŮD S OSEVNÍ PLOCHOU 1.000 – 5.000 ha (t/ha)


ATORA – NEPŘEKONATELNÝ VÝNOS OLEJE


NOVÉ POZNATKY O INFEKCI TuYV, POKUSY NĚMECKO 2015/16


ATORA – VYNIKAJÍCÍ ZDRAVOTNÍ STAV


ATORA - výnos na lokalitách ÚKZÚZ


VÝNOS SEMEN (%) ÚKZÚZ 2014–2015


ATORA – DOKONALÁ POKRYVNOST POROSTU


OBA ZVEDÁME PRO ATORU PALEC NAHORU


ATORA BYLA OD PODZIMU JINÁ


ATORA DALA 5,4 t/ha A STALA SE NAŠÍ NEJVÝNOSNĚJŠÍ ŘEPKOU


VZEŠLA TAM, KDE OSTATNÍ NEOBSTÁLI


ATORA – RYCHLOST RŮSTU JE V PRAXI POTVRZENÁ