MARATHON    SEJE DOBRÝ AGRONOM

  • Oblíbený hybrid, oseto již více jak 100.000 ha
  • Špička v pokusech SDO 2017 (5,17 t/ha NIA)
  • Velmi vysoká efektivita příjmu dusíku, vysoká rentabilita pěstování
  • Vysoce homogenní porost a snadná prostupnost pro techniku

VYTRVALEC UMÍ ŠETŘIT ENERGII

Hybrid MARATHON představuje unikátní kombinaci kratší rostliny 138 – 148 cm a velmi vysokého výnosového potenciálu. Vynikající výnosová stabilita hybridu se projevuje každoročně za různých pěstebních podmínek. Po špičkových výnosech v registračních zkouškách s rel. výnosem semen 111 % pokračuje MARATHON na vrcholu výnosových možností také v následujících letech. Nepřehlédnutelnými rekordními výnosy v praxi si MARATHON neustále zajišťuje pozici nosného hybridu. MARATHON, to je stabilně velmi vysoký výnos semen a oleje z hektaru, odolnost vůči poléhání, velmi dobrý zdravotní stav a bezproblémová úroveň přezimování. Z hlediska zdravotního stavu vyniká v odolnosti vůči plísni šedé, řepkové černi i hlízence obecné.

 

  
Obsah oleje
nízký         vysoký
 

Výnosová stabilita

Odolnost proti poléhání
nízký         vysoký
Zdravotní stav
nízký         vysoký
Odolnost k přísuškům
nízký         vysoký
Regenerační schopnost
nízký         vysoký
 

Rajonizace

Lehké půdy
nízký         vysoký
Střední půdy
nízký         vysoký
Těžké půdy
nízký         vysoký
 

Vedení porostu - Agrotechnika

Ranný termín setí
nízký         vysoký
Pozdní termín setí
nízký         vysoký
Minimalizace/půdoochranné tech.
nízký         vysoký
Intenzivní způsob pěstování
nízký         vysoký
Extenzita/Low-Input-systém
nízký         vysoký
Raná sklizeň
nízký         vysoký
Pozdní sklizeň
nízký         vysoký
Rovnoměrnost dozrávání
nízký         vysoký
     

Poznámka

Mimořádně vysoký výnosový potenciál, nízký porost s vysokou odolností proti poléhání. Vysoká rentabilita pěstování.


MARATHON – STÁLE NA VRCHOLU

Zdroj: Zdroj: SPZO: POP (poloprovozní pokusy) 2015–16, Výnos „velkých“ odrůd v praxi u členů Svazu 2016/17


MARATHON – UMÍ UŠETŘIT, NASYPAT A NEPOLEHNOUT

Zdroj: Zdroj: ÚKZÚZ, SDO – reakce odrůd na intenzifi kační opatření, sklizeň 2017 – nižší intenzita agrotechniky, doporučené a ostatní, 160 kg N/ha, bez RR a bez fungicidů. Výška porostu ÚKZÚZ, SDO 2015–17.


MARATHON – NEJPĚSTOVANĚJŠÍ ODRŮDY NA SLOVENSKU NA PODNICÍCH SPZO 2016/17

Zdroj: Zdroj: SPZO 2017, Sborník 34. vyhodnocovací seminář Hluk, tab. 2, str. 43, pořadí dle výnosu semen (t/ha)


REKORDNÍ VÝNOSY V PRAXI 2016


3x NA BEDNĚ, VÝSLEDKY POP SPZO 2014–16


MARATHON – VÝJIMEČNÁ STABILITA VYSOKÝCH VÝNOSŮ V KAŽDÉM ROČNÍKU PĚSTOVÁNÍ


MARATHON - VYŠŠÍ POROST NEZNAMENÁ VYŠŠÍ VÝNOS


VÝNOS SEMEN (t/ha) SDO ZA, IA 2014–15


NA MARATHON JE PROSTĚ SPOLEH


KOMPAKTNÍ POROST U NÁS VÍTĚZÍ


„ZÁKLADEM JE KVALITNÍ PŘÍPRAVA A BRZKÉ SETÍ“


„JAK V PRAXI DOSÁHNOUT 6 t/ha?“


„TO NEJLEPŠÍ PŘIŠLO NA KONEC“


„ROZDÍLY V DOZRÁVÁNÍ ROZHODLY“


„VYZKOUŠELI JSME NOVINKU OD RAPOOL“