MARATHON    SEJE DOBRÝ AGRONOM

  • Oblíbený hybrid české praxe (oseto více jak 110 tis. ha)
  • Vysoce homogenní porost a snadná prostupnost pro techniku
  • Velmi vysoká efektivita příjmu dusíku, vysoká rentabilita pěstování

VYTRVALEC UMÍ ŠETŘIT ENERGII

MARATHON představuje unikátní kombinaci kratší rostliny 138 – 148 cm a velmi vysokého výnosového potenciálu. Vynikající výnosová stabilita hybridu se projevuje každoročně za různých pěstebních podmínek. Nepřehlédnutelnými rekordními výnosy v praxi si MARATHON neustále zajišťuje pozici nosného hybridu. MARATHON, to je stabilně velmi vysoký výnos semen a oleje z hektaru, odolnost vůči poléhání, velmi dobrý zdravotní stav a bezproblémová úroveň přezimování. Z hlediska zdravotního stavu vyniká v odolnosti vůči plísni šedé, řepkové černi i hlízence obecné.

 

  
Obsah oleje
nízký         vysoký
 

Výnosová stabilita

Odolnost proti poléhání
nízký         vysoký
Zdravotní stav
nízký         vysoký
Odolnost k přísuškům
nízký         vysoký
Regenerační schopnost
nízký         vysoký
 

Rajonizace

Lehké půdy
nízký         vysoký
Střední půdy
nízký         vysoký
Těžké půdy
nízký         vysoký
 

Vedení porostu - Agrotechnika

Ranný termín setí
nízký         vysoký
Pozdní termín setí
nízký         vysoký
Minimalizace/půdoochranné tech.
nízký         vysoký
Intenzivní způsob pěstování
nízký         vysoký
Extenzita/Low-Input-systém
nízký         vysoký
Raná sklizeň
nízký         vysoký
Pozdní sklizeň
nízký         vysoký
Rovnoměrnost dozrávání
nízký         vysoký
     

Poznámka

Mimořádně vysoký výnosový potenciál, nízký porost s vysokou odolností proti poléhání. Vysoká rentabilita pěstování.


MARATHON – SPOLEHLIVOST JE JEHO DRUHÉ JMÉNO

Zdroj: SPZO 2013–2017, ÚKZÚZ 2011–2017, PRAXE ČR 2014–2018 (SPZO, členské podniky)


MARATHON – STÁLE NA VRCHOLU

Zdroj: Zdroj: SPZO: POP (poloprovozní pokusy) 2015–16, Výnos „velkých“ odrůd v praxi u členů Svazu 2016/17


MARATHON – NEJPĚSTOVANĚJŠÍ ODRŮDY NA SLOVENSKU NA PODNICÍCH SPZO 2016/17

Zdroj: Zdroj: SPZO 2017, Sborník 34. vyhodnocovací seminář Hluk, tab. 2, str. 43, pořadí dle výnosu semen (t/ha)


REKORDNÍ VÝNOSY V PRAXI 2016


MARATHON - VYŠŠÍ POROST NEZNAMENÁ VYŠŠÍ VÝNOS


VÝNOS SEMEN (t/ha) SDO ZA, IA 2014–15


MARATHON NÁM DÁ VÝNOS KDEKOLIV


NA MARATHON JE PROSTĚ SPOLEH


KOMPAKTNÍ POROST U NÁS VÍTĚZÍ


„ZÁKLADEM JE KVALITNÍ PŘÍPRAVA A BRZKÉ SETÍ“


„JAK V PRAXI DOSÁHNOUT 6 t/ha?“


„TO NEJLEPŠÍ PŘIŠLO NA KONEC“


„ROZDÍLY V DOZRÁVÁNÍ ROZHODLY“


„VYZKOUŠELI JSME NOVINKU OD RAPOOL“