MARATHON    SEJE DOBRÝ AGRONOM

  • Výjimečná stabilita vysokých výnosů v každém ročníku pěstování
  • Nejvyšší výnos semen v pokusech SDO IA 2014–2016 (5,99 t/ha ZA, 6,47 t/ha IA)
  • Velmi vysoká efektivita příjmu dusíku, vysoká rentabilita pěstování
  • Vysoce homogenní porost a snadná prostupnost pro techniku

VYTRVALEC UMÍ ŠETŘIT ENERGII

Hybrid MARATHON představuje unikátní kombinaci kratší rostliny 138 – 148 cm a velmi vysokého výnosového potenciálu. Vynikající výnosová stabilita hybridu se projevuje každoročně za různých pěstebních podmínek. Po špičkových výnosech v registr. zkouškách s rel. výnosem semen 111 % pokračuje MARATHON na vrcholu výnosových možností také v následujících letech 2014 – 2016 POP (poloprovozních pokusech) SPZO. Nepřehlédnutelnými rekordními výnosy v praxi si MARATHON neustále zajišťuje pozici nosného hybridu. MARATHON, to je stabilně velmi vysoký výnos semen a oleje z hektaru, odolnost vůči poléhání, velmi dobrý zdravotní stav a bezproblémová úroveň přezimování. Z hlediska zdravotního stavu vyniká v odolnosti vůči plísni šedé, řepkové černi i hlízence obecné.

NEJVYŠŠÍ EFEKTIVITA VYUŽITÍ DUSÍKU

Nejen poskytnout vysoké výnosy, ale i možnost efektivněji nakládat se spotřebou dusíku je významnou předností kompaktních hybridů v čele s hybridem MARATHON. Tyto hybridy netvoří enormně přerostlé porosty náročné na hnojení N, efektivně využívají N ve prospěch vysokého výnosu semen a vysoké olejnatosti. MARATHON dosáhl v průměru dvou let 2014 – 2015 nejvyššího výnosu (6,49 t/ha) při základní agrotechnice s úrovní hnojení N 180 kg/ha a bez použití RR a fungicidů. Při intenzivním vedení porostu hybrid dosahuje oproti základní úrovni 6 % nárůstu ve výnosu semen. Plastičnost hybridu podtrhuje mohutně rozvětvené kořenové vlášení zabezpečující dostatečné zásobení vodou a živinami. Tímto významně zvyšuje rentabilitu pěstování ozimé řepky.

 

  
Obsah oleje
nízký         vysoký
 

Výnosová stabilita

Odolnost proti poléhání
nízký         vysoký
Zdravotní stav
nízký         vysoký
Odolnost k přísuškům
nízký         vysoký
Regenerační schopnost
nízký         vysoký
 

Rajonizace

Lehké půdy
nízký         vysoký
Střední půdy
nízký         vysoký
Těžké půdy
nízký         vysoký
 

Vedení porostu - Agrotechnika

Ranný termín setí
nízký         vysoký
Pozdní termín setí
nízký         vysoký
Minimalizace/půdoochranné tech.
nízký         vysoký
Intenzivní způsob pěstování
nízký         vysoký
Extenzita/Low-Input-systém
nízký         vysoký
Raná sklizeň
nízký         vysoký
Pozdní sklizeň
nízký         vysoký
Rovnoměrnost dozrávání
nízký         vysoký
     

Poznámka

Mimořádně vysoký výnosový potenciál, nízký porost s vysokou odolností proti poléhání. Vysoká rentabilita pěstování.


REKORDNÍ VÝNOSY V PRAXI 2016


3x NA BEDNĚ, VÝSLEDKY POP SPZO 2014–16


MARATHON – VÝJIMEČNÁ STABILITA VYSOKÝCH VÝNOSŮ V KAŽDÉM ROČNÍKU PĚSTOVÁNÍ


MARATHON - VYŠŠÍ POROST NEZNAMENÁ VYŠŠÍ VÝNOS


VÝNOS SEMEN (t/ha) SDO ZA, IA 2014–15


„ZÁKLADEM JE KVALITNÍ PŘÍPRAVA A BRZKÉ SETÍ“


„JAK V PRAXI DOSÁHNOUT 6 t/ha?“


„TO NEJLEPŠÍ PŘIŠLO NA KONEC“


„ROZDÍLY V DOZRÁVÁNÍ ROZHODLY“


„VYZKOUŠELI JSME NOVINKU OD RAPOOL“