ШРЕК    За високи добиви и при екстензивно производство

  • Зрялост:        средно ранен до средно късен хибрид
  • Вегетационен период:        250-255 дни - Южна България,258-262 дни - Северна България
  • Височина:        средно високи до високи растения: 170-175 cm
  • Развитие след поникване:        бързо
  • Развитие през пролетта:        умерено бързо
  • Цъфтеж:        средно ранен продължителен
  • Съдържание на масло:        46-48%
  • Посевна норма:        45-50 реколтирани растения/m2

ШРЕК е много подходящ за по-късни дати на сетба.Благодарение на бързия старт, наблюдаваме много добро есенно развитие, без риск от просрастване на стъблото.Генетика,изключително подходяща за "златните" есенни условия на България.

ШРЕК е представител на едн апо-различна генетика.Шушулките са значително по-дълги и с над 20% по-тежки в сравнение с тези при други хибриди.Това е от голямо значение в региони с изразни засушавания или в случай на късни пролетни мразове, защото семената в останалите шушулки достигат по-висока абсолютна маса и по този начин получваме висок добив,независимо от неблагоприятните условия.

НАШИТЕ ПРЕПОРЪКИ

Мероприятия

Препоръки
Дата на сеитба Средно късна до късна
Посевна норма 40-45 кълняеми семена м2
Растежен регулатор/есенен фунгицид Висока доза растежен регулатор във фаза 4-ти лист.
Есенно торене 100-200 мл/дка Бор за подпомагане студоустойчивостта
Пролетно торене Максимум 40-45 % от азотната торова норма, заедно със Сяра , внесени с първото торене
Растежен регулатор напролет* Растежен регулатор,внесен при височина на растенията 25-40см,за регулиране растежа във височина,в комбинация със 100мл/дка Бор

*Не се препоръчва третиране с растежен регулатор при сухи условия,но внасяне на нормална доза фунгицид е задължителна.

  

ertrag_marktl

ertrag
Нuско         Вuсоко
oelgehalt
Нuско         Вuсоко
 

ertragssicherheit

standfestigkeit
Нuско         Вuсоко
gesundheit
Нuско         Вuсоко
trockenstress
Нuско         Вuсоко
regenerationf
Нuско         Вuсоко
 

standorteignung

  

bestandesfuerung