МЕРЦЕДЕС    Хибрид от ново поколение

  • Зрялост:        средно ранен до средно късен хибрид
  • Вегетационен период:        248-253 дни - Южна България, 255-263 дни - Северна България
  • Височина:        средно високи до високи растения: 165-175 cm
  • Развитие след поникване:        мощно и много бързо
  • Развитие през пролетта:        умерено бързо
  • Цъфтеж:        средно ранен, продължителен
  • Съдържание на масло:        46-48%
  • Посевна норма:        45 - 50 реколтирани растения/m2

МЕРЦЕДЕС се характеризира с бърз начален старт , в следствие  на което достига до оптимално развитие преди зимата, особено добре изразено при ниски температури и стерсови условия.

Студоустойчивостта е сред основните предимства на МЕРЦЕДЕС.При температури под -20ºС измерени в Полша през зимата на 2016-2017 г.в продължение на няколко дни , без наличие на снежна покривка,конкурентните хибриди измръзнаха, за разлика от МЕРЦЕДЕС,който показа прдимствата на новата ни генетика.

А на основата на високия добив,преди развитието на всички останали компоненти, първо трябва да имаме успешно презимувал хибрид!

НАШИТЕ ПРЕПОРЪКИ

Мероприятия Препоръки
Дата на сеитба Средно късна -късна сеитба
Посевна норма 40-45 кълняеми семена м2
Растежен регулатор/есенен фунгицид Висока доза растежен регулатор във фаза 4-ти лист.
Есенно торене 100-200 мл/дка Бор за подпомагане студоустойчивостта
Пролетно торене

Максимум 40-45 % от азотната торова норма, заедно със Сяра , внесени с първото торене

Растежен регулатор напролет* Растежен регулатор,внесен при височина на растенията 25-40см,за регулиране растежа във височина,в комбинация със 100мл/дка Бор

*Не се препоръчва третиране с растежен регулатор при сухи условия,но внасяне на нормална доза фунгицид е задължителна.

 

  

ertrag_marktl

ertrag
Нuско         Вuсоко
oelgehalt
Нuско         Вuсоко
 

ertragssicherheit

standfestigkeit
Нuско         Вuсоко
gesundheit
Нuско         Вuсоко
trockenstress
Нuско         Вuсоко
regenerationf
Нuско         Вuсоко
 

standorteignung

  

bestandesfuerung