Informace z trhu: “Kanadská jarní řepka zvyšuje ceny, protože dopravci nalezli zadní vrátka do Číny”

Kanada je největší světový producent jarní řepky. Největší nákupčí olejnin Čína zablokovala dodávky kanadských exportérů od března 2019. Zbytek trhu by byl dobře zásoben, ale exportéři nalezli jinou cestu, aby se dostali do Číny. Čína kupuje méně z Kanady přímo, ale koupila olej z jarní řepky z Evropy, Ruska, Austrálie a Spojených Arabských Emirátů, společně s menším množstvím oleje, který byl vyroben z kanadské jarní řepky. Ceny kanadské jarní řepky výrazně stouply a dosáhly nejvyšší úrovně za minulé dva roky. Ve skutečnosti export kanadské řepky do Číny poklesl o 45 % ve srovnání s 11 měsíčním obdobím do června, avšak celkový export jarní řepky stoupl o 9%, čemuž pomohlo ztrojnásobení prodejů Francie a zásilky ze Spojených Arabských Emirátů. Globální potřeba oleje z jarní řepky přiměla kanadské lisaře olejů, aby zvýšili rychlost lisování, a to také proto, že v Evropě špatné počasí a poškození škůdci výrazně zvýšily ceny (produkce řepky v EU a Anglii je očekávaná nejnižší za posledních 13 let, a to i v roce 2019).

Zdroj: https://www.agriculture.com/markets/newswire/like-gold-canadian-canola-prices-spike-as-shippers-find-back-door-to-china?s=09, 03.09.2020

Nový výnosový rekord v Bělorusku vytváří optimistickou atmosféru pro příští sezónu

Ministerstvo zemědělství a výživy Běloruské republiky nedávno publikovalo nové odhady pro rok 2020. Pěstitelé ozimé řepky dosáhli průměrného výnosu 2,5 t/ha (+0,4 t/ha ve srovnání s rokem 2019), nejvyšší výnos od roku 2014. Po několika obtížných letech s nepříznivými klimatickými podmínkami, zemědělci oceňují stále vyšší a vyšší výnosy hybridů řepky a vykazují zvýšenou ochotu investovat do udržitelného zemědělství. To bude stabilizovat oblast pěstování v následujících letech na větších plochách.

Zdroj: https://mshp.gov.by/disp/cxcvod.pdf, 03.09.2020
Velká Británie

Velká Británie

Výnosy řepky jsou ve Velké Británii na nízké úrovni

Výnosy řepky jsou ve Velké Británii nízké a odhadovaný výnos je na úrovni 2,6 - 3,0 t/ha, na základě výnosů z pozemků, kde již sklizeň proběhla. To je o 14-26% méně než v pětiletém průměru, který byl 3,5 t/ha, a je to výsledek špatného zapojení porostů, poškození škůdci (dřepčíci, holubi, slimáci) a slabého přezimování. Asi 7000 -7500 ha bylo zaoráno v květnu, ale kromě toho byly zjištěny výnosy 4,7 t/ha, pokud byly založeny dobré porosty nebo když při pozdějším setí byly porosty méně ovlivněny škůdci. Jinak výnos poklesl o 0,5 t/ha.

Zdroj: https://projectblue.blob.core.windows.net/media/Default/Market Intelligence/cereals-oilseeds/survey-results/Harvest Progress Reports/2020/AHDB_Harvest report_200811-1.pdf, 03.09.2020
Austrálie

Austrálie

Trh semen v Austrálii by mohl nahradit nedostatek v Evropě

U požadavku na dovoz semen řepky do Evropy se v sezóně 2020/21 očekává, že překoná opět rekordní úroveň z minulého roku. Dovoz z Austrálie by mohl být dvojnásobný, poněvadž nejen vlastní produkce v EU je nižší v důsledku sucha, ale nižší sklizeň budou mít také jiné země (Ukrajina). Kromě toho kanadská jarní řepka je méně oblíbená v EU kvůli obsahu GMO . Nedostatek v Evropě by mohl podpořit nárůst cen jarní řepky, i když je v současné době menší poptávka pro výrobu biodieselu.

Zdroj: https://foodmag.com.au/grain-markets-look-to-australia-to-fill-european-shortfall/, 03.09.2020
Německo

Německo

Odhady výnosu a produkce řepky v Německy jsou vyšší

Podle nejnovějších odhadů výnosů v Německu, výnos, plocha i celková produkce ozimé řepky bude vyšší, než se odhadovalo dříve. Národní průměr se očekává na úrovní 3,54 t/ha, co je zvýšení o 7% ve srovnání s minulým rokem. Podle sklizňového monitoringu společnosti RAPOOL je to o 7% více než v minulém roce. V monitoringu RAPOOL, kterého se účastnilo 290 farmářů, průměrný výnos 4,2 t/ha byl dosažen s odrůdami RAPOOL, což představuje vítané zvýšení výnosu ve srovnání s minulým rokem. Kromě toho 80% respondentů uvedlo, že odrůdy RAPOOL nevykázaly žádné polehnutí a jsou velmi stabilní. Více než 70% respondentů potvrdilo, že odrůdy RAPOOL mají genetický základy pro snadné až velmi snadné mlácení.

Zdroj: https://www.raiffeisen.de/sites/default/files/2020-08/41_Tabellen-Sechste Ernteschaetzung.pdf, 03.09.2020
Finsko

Finsko

BlackGrain: Průlom v obsahu bílkovin z řepky pro lidskou výživu?

Avena Nordic Grain, část finské potravinářské skupiny Apetit, vyvinula, novou stabilní ingredienci z rostlinné bílkovinné vlákniny: BlackGrain – černá zrna ze žlutých polí. Od roku 2017 byl prováděn výzkum bílkovin z řepky a vlákninového prášku, který se vyrábí ze semen patentově chráněným postupem. Tímto způsobem chce společnost dát na trh novou rostlinnou bílkovinu, která dosud nebyla dostupná. BlackGrain  je kombinace tři v jednom – rostlinná bílkovina (33-43%), dietetická vláknina (33-43%) a volný řepkový olej (14,22%). Kromě toho, BlackGrain obsahuje celé spektrum esenciálních aminokyselin, omega-3 mastné kyseliny a dodává minerální látky jako vápník a hořčík. Nový návrh potraviny bude nyní postoupen Evropské Komisi a očekává se, že udělá rozhodnutí z hlediska autorizace začátkem roku 2021.

Zdroj: https://www.foodnavigator.com/Article/2020/08/13/Apetit-develops-first-of-its-kind-rapeseed-protein-BlackGrain, 03.09.2020
Ukrajina

Ukrajina

Nové odrůdy řepky s lepší odolností suchu než u ozimé pšenice

V oblasti Černého moře na Jižní Ukrajině má šanci řepka prokázat svou výkonnost v podmínkách sucha, když celkové srážky od ledna 2020 dosáhly jen 90 mm. V důsledku těchto podmínek téměř celá oblast pěstování pšenice se zhroutila, nebyla vhodná ke sklizni, zatímco odrůdy ozimé řepky byly schopny díky svému hluboce kořenícímu systému vyprodukovat výnos až 2 t/ha. Zvláště nové odrůdy Rapool s  genetickou rezistencí TuYV jako DYNAMIC, DOMINATOR, LUDGER a SMARAGD vykázaly nejlepší výsledky v těchto extrémních podmínkách pro pěstitele.

Zdroj: , 21.08.2020
Švýcarsko

Švýcarsko

Zvýšená poptávka po řepkovém oleji

Poptávka po řepkovém oleji vzrůstá ve Švýcarsku, neboť zpracovatelé potravin přechází z palmového na řepkový olej. Pro sklizňový rok 2021 pěstitelé ze Švýcarské asociace pěstování zrnin (Swiss Grain Producers Association - SGPV) byli schopni umístnit požadovaná množství mezi všechny producenty řepky a dokonce hledají další producenty k naplnění požadované kapacity 106 000 tun řepky. Smluvně požadované množství slunečnice bylo lehce zvýšeno o 13 000 tun ve srovnání s minulým rokem. Pokud jde o produkci sóji, poptávka umožňuje nákup 6 150 tun pro sektor živočišné výroby.  

Zdroj: https://www.schweizerbauer.ch/markt--preise/marktmeldungen/raps-und-soja-produzenten-gesucht-58034.html, 21.08.2020
EU27 + UK

EU27 + UK

Nižší produkce řepky v EU opět zvyšuje požadavky na import

Strategie Grains revidovala odhady produkce EU na úroveň 16,5 mil tun (včetně UK). Letošní produkce bude opět nižší než v minulém roce. Deštivé období v červnu přišlo příliš pozdě pro rozsáhlé oblasti na západě a jihovýchodě Evropy. Jen severní Evropa by mohla mít prospěch ze srážek a porosty jsou v dobré kondici. Podle očekávání potřeba importu dosáhne v ročníku 2020/2021 rekordního požadavku 6,2 mil tun. Hlavní dodavatel v minulém fiskálním roce byla Ukrajina s 2,9 mil. tun (+32 % ve srovnání s minulým rokem), ale importy z Kanady se tak zvýšily na úroveň 1,8 mil tun. Austrálie, na druhé straně, exportovala průkazně méně (-30%) do Evropy v důsledku nízké produkce jarní řepky v minulém roce.

Zdroj: https://www.agriculture.com/markets/newswire/strategie-grains-cuts-eu-rapeseed-crop-forecast-again, 21.08.2020
Ukrajina

Ukrajina

Zákaz insekticidů v EU bude redukovat produkci na Ukrajině

Export řepky z Ukrajiny v období 2019/2020 dosáhl nového rekordu. Díky vysoké produkci řepky na Ukrajině se exporty zvýšily ve srovnání s minulým rokem o 18 % na 2,89 mil tun, z nichž 2,74 mil tun bylo exportováno do zemí EU. Ukrajina pravděpodobně sníží export v období 2020/2021 v důsledku EU legislativy, která vstoupila v platnost v únoru 2020. Zákaz dvou insekticidů Chlorpyrifos a Chorpyrifos-metyl v EU dovoluje import řepky s maximálním residuálním obsahem 0,01 mg/kg.

Na základě nepříznivých klimatických podmínek se očekává, že ukrajinská produkce se sníží na 3 mil. tun, což by redukovalo možné exporty na přibližně 2,5-2,6 mil. tun. Důsledkem bude další zhoršení v zásobování EU, poněvadž EU je z 90% hlavní importér ukrajinské řepky. Hlavním problémem na Ukrajině je nedostatečná dostupnost laboratorních testů k odhalení reziduí ve sklizené plodině, což znamená že 1-1,5 mil. tun řepky nemůže být exportováno do EU z důvodu změn v EU legislativě, ale může být zpracováno na Ukrajině nebo exportováno do Číny, což zase dramaticky zhoršuje situaci v EU.

Zdroj: https://www.agriculture.com/markets/newswire/ukraine-201920-rapeseed-exports-hit-new-high, 21.08.2020
Slovensko

Slovensko

Nový rekord ve výnosu na SPZO lokalitě v Sokolce

Sklizeň ozimé řepky již probíhá nejen v jižní Evropě. V obci Sokolce, což je lokalita, která je zahrnuta do oficiální pokusů SPZO na Slovensku, dosáhla ozimá řepka neuvěřitelného výnosu více než 6 t/ha v průměru. Tento výsledek přesahuje odhady sklizňové úrovně na Slovensku více než 2x a zvýrazňuje nárůst u nových hybridů. Noví kandidáti na registraci přesvědčují o vysoké toleranci stresu s uspokojivou stabilitou výnosu.

Zdroj: http://www.spzo.cz/vynosy-odrud-2019-20-zapadni-slovensko/, 21.08.2020
Německo

Německo

Nová virtuální 360° polní prohlídka

RAPOOL vytvořil nový virtuální nástroj pro tuto sezónu. Nový „RAPOOL Rapsfenster” neboli „Okno Rapoolu“, je nová pohodlná možnost, která poskytuje 360° pohled do RAPOOL technologie pěstování na polích v roce 2020 a informuje o nejnovějších top hybridech RAPOOLu a o specifických aspektech pěstování jako je moření osiva, tolerance k suchu nebo efektivnosti využívání dusíku. S ohledem na efektivitu využívání dusíku RAPOOL ukazuje víceleté pokusy, které hodnotí 45-leté období šlechtění ozimé řepky, které vedlo nejen k ročnímu přírůstku výnosu 0,42 q/ha, ale kromě toho přispělo ke zvýšení efektivity využití dusíku. Zatímco odrůdy zkoušené v systému WOSR z registrace od roku 1970 (Diamant) potřebují 5,6 kg N/q výnosu, dnešní odrůdy potřebují pouze 3,1 kg N/q výnosu. Nejlepší top odrůdy RAPOOLu vykazují dokonce vyšší efektivitu využití N na nízké intenzitě.   

Novou virtuální prohlídku si vyzkoušejte zde: https://rapool-rapsfenster.de/

Zdroj: https://www.rapool.de/index.cfm/nav/178/article/4839.html, 21.08.2020