log
Kanada

Kanada

Napjaté dodávky zvýší plochu pěstování v roce 2021

Plocha pěstování řepky v roce 2021 bude velmi napjatá, aby jarní řepka pokryla požadavky v důsledku mezinárodní poptávky po řepce. Na základě prvních předpovědí odhadují marketingoví experti z ministerstva zemědělství v Ottawě, že sklizňová plocha by měla vzrůst na úroveň 8,7 mil. ha (+ 3 % ve srovnání s rokem 2020).   Produkce bude o 6 % vyšší a dosáhne 19,9 mil. tun, 3. nejvyšší produkce po rekordu v letech 2018 & 2019. Zatímco vysoká produkce v té době vedla k nízkým komoditním cenám (326 €/t), vidíme v současné době změnu tržního prostředí kvůli zvýšeným požadavkům na globálním trhu. Důsledkem je průměrná cena okolo 408 €/t. Současný export je hlavně ovlivněn Čínou a Evropskou Unií na úroveň blízko 11 mil. tun (+ 7 % ve srovnání s minulým rokem). Kvůli historicky nízkým stavům zásob okolo 1,2 mil. tun do poloviny roku 2021 lze očekávat omezený export v následujícím roce.

Zdroj: https://www.agrarzeitung.de/markt/markt-news/marktausblick-2021-canola-am-weltmarkt-begehrt-94490, 08.02.2021
Ukrajina

Ukrajina

Ztratí Ukrajina vedoucí pozici v importech do EU?

Produkce řepky na Ukrajině se dostala po několika úspěšných letech do problému. Na základě výrazného snížení ploch pěstování a následnému výskytu rizik v pěstování řepky může Ukrajina ztratit svou pozici největšího exportéra řepky do zemí EU v ročníku 2021-22. Řepkou bylo oseto 880 000 ha pro sklizeň v roce 2021 (- 27 % ve srovnání s minulým rokem). Hlavním důvodem pro sníženou plochu pěstování byly nepříznivé podmínky počasí a nízké výnosy v roce 2020. Kromě toho, ceny řepky nekopírují globální ceny. Zatímco cena řepky vzrostla v listopadu o 6%, ceny pšenice stouply ve stejném období o 37%. Na základě současného stavu na poli se odhady produkce pohybují v rozmezí od 1,7 mil. tun do 2,1 mil tun. Znamená to, že dojde k poklesu exportu řepky v ročníku 2021/2022, což dostane Evropský trh s řepkou pod tlak, protože importy z Ukrajiny představují polovinu evropských importů. 

Zdroj: https://www.argusmedia.com/en/news/2164004-ukraine-to-lose-lead-on-eu-rapeseed-import-market, 08.02.2021
Velká Británie

Velká Británie

Vyžadují klimatické změny nová období pro kvetení ozimé řepky?

Klimatické změny a zvýšení teplot vedlo v minulých 30 letech k začátku kvetení řepky o 10 dní dříve. Ve stejnou dobu pozorujeme nárůst rizika pozdních mrazů a poškození květů mrazem během kvetení. Ústav pro biologické, ekologické a agrární vědy Biological, Environmental & Rural Sciences (IBERS) z Aberystwyth University se zbýval molekulárními mechanismy, které dovolují plodinám synchronizovat kvetení s příznivými podmínkami klimatu.  Rozsáhlá studie prokazuje, že kvetení je založeno na dynamice několika genů. Lepší porozumění této dynamice dovoluje výzkumníkům navrhnout plodiny, které rostou lépe ve specifickém prostředí. 

Zdroj: https://www.jic.ac.uk/news/oilseed-rape-research-challenges-previous-thinking-on-flowering-time/, 08.02.2021
Velká Británie

Velká Británie

Jarní řepka – nová atraktivní volba pro osevní postup v roce 2021

Na základě cenových údajů na světových trzích s rostlinnými oleji řepka dosáhla v EU během minulých týdnů rekordních cen a předpovědi pro sklizňový ročník 2021 naznačují další robustní nárůst. To obrací tradiční osevní postup a řepka se nabízí jako nový potenciální kandidát pro setí v  osevních postupech se silným zastoupením obilovin. Sarah Hawthorne (DSV šlechtitelka) zdůrazňuje rozdíly ve výživě rostlin, protože „Na jaře seté plodiny využívají lépe přirozenou mobilizaci N v půdě, který se uvolňuje v půdě v pozdějším období, kdy jsou půdy teplejší a aktivní“. Již od roku 1970 šlechtitelé RAPOOL šlechtí nové hybridy jako například MENTHAL, který je první na jaře setý hybrid s odolností nádorovitosti a širokým spektrem odolností proti biotickému a abiotickému stresu.

Zdroj: https://www.thescottishfarmer.co.uk/arable/19045582.dsv-says-time-take-fresh-look-spring-osr/, 08.02.2021
Polsko

Polsko

Nové registrace pro rozšířené portfolio v roce 2021/22

RAPOOL Polska dosáhla během registračního jednání registraci 3 hybridů pro pěstování na polském trhu v ročníku 2021/2022. METROPOL, DESPERADO a CONDOR rozšíří široké portfolio vysoce výnosných odrůd pro polské pěstitele řepky. Všechny 3 hybridy mají TuYV rezistenci, která je nutná pro dosažení vysokého výnosového potenciálu v Polsku. Kromě toho DESPERADO a CONDOR prokazují vysokou Phoma rezistenci založenou na genu Rlm7 a mají velmi dobrý zdravotní stav. Rovněž výnosová stabilita se ukázala jako velmi důležitá v minulých letech. DESPERADO má velmi vysokou odolnost k pukání šešulí, a tím velmi stabilizuje výnos.

Zdroj: Poland, RAPOOL Polska, 08.02.2021
Maďarsko

Maďarsko

„Řepka pod tlakem, ale stále nejlepší olejnina v Maďarsku“

Údaje z maďarského ústavu zemědělské ekonomiky Agricultural Economics Nonprofit Ltd. (AKI) oceňují velmi vysoko produkci řepky v praxi. I když řepka ztratila částečně zájem pěstitelů kvůli nízkým výnosům v ročníku 2018/2019, je stále atraktivní plodinou ve srovnání s pšenicí, kukuřicí, slunečnicí a sójou.  Během analyzovaného období 2015-2019 řepka poskytovala průměrný příjem za období 208 €/ha (bez dotací), což znamenalo, že obsadila druhé místo za kukuřicí (228 €/ha). S přebytkem 47 €/ha ve srovnání se slunečnicí, se řepka umístnila mezi nejhodnotnějšími olejninami. 

Zdroj: Hungary, Institute of Agricultural Economics Nonprofit Ltd. (AKI), 08.02.2021