ŽÁDOST O BONUS    za podporu osiva řepky RAPOOL

Pro podání žádosti je třeba vyplnit všechna pole.

Název zemědělského podniku
 
DIČ
Adresa PSČ
Tel. E-mail
 
Jméno statutárního zástupce podniku
Jméno kontaktní osoby Mobil
Č. účtu
Distributor osiva (osivářská firma)
Plocha pěstované řepky v podniku celkem

SKLADBA NAKOUPENÉHO CERTIFIKOVANÉHO OSIVA ŘEPKY OZIMÉ RAPOOL V ROCE 2018
Odrůda Počet VJ v balení Mořidlo Počet klíčivých semen v 1 VJ Počet objednaných výsevních jednotek (VJ)
ATORA 3 TMTD + DMM + RRP 500 000
KUGA 3 TMTD + DMM + RRP 500 000
MARATHON 3 TMTD + DMM 500 000
TEMPTATION 3 TMTD + DMM + RRP 500 000
KICKER 3 TMTD + DMM + RRP 500 000
ORIOLUS 3 TMTD + DMM 500 000
VERITAS CL 3 TMTD 500 000
DARIOT 3 TMTD + DMM + RRP 500 000
SHERPA 3 TMTD 500 000
* 3 500 000
* 3 500 000
* Možno vepsat odrůdy: ROHAN, SHREK, MERCEDES, INSPIRATION, MENTOR, PENN, PHOENIX CL, CROQUET
Upozornění:
Toto není objednávkový formulář, pouze žádost o udělení finančního bonusu.
Osivo objednávejte u Vaši osivářské společnosti.