TEMPTATION - Absolutní vítěz

Hybrid č. 1 v sortimentu RAPOOL pro zásev 2022

BATIS - V rekordech má zápis....

.... a 10% ve výnosu navíc

DOMINATOR pro řešení v úzkých sledech

Mimořádné zdraví, kombinace TuYV a RlmS.