ŽÁDOST O BONUS    za podporu osiva řepky RAPOOL

Podmínky pro poskytnutí bonusu od Rapool CZ s.r.o. (dále jen RAPOOL).
V termínu do 31. 5. 2022 pečlivě vyplnit žádost o bonus společnosti RAPOOL a řádně objednat osivo u Vašeho distributora (osivářské firmy).
Minimální objednané množství 21 výsevních jednotek (VJ).

*Tato položka je povinná

SKLADBA NAKOUPENÉHO CERTIFIKOVANÉHO OSIVA ŘEPKY OZIMÉ RAPOOL V ROCE 2022
OdrůdaPočet VJ v baleníMořidloPočet klíčivých semen v 1 VJDoporučená kupní cena Kč/VJ bez DPH pro konečného spotřebitelePočet objednaných výsevních jednotek (VJ)
TEMPTATION3Premium500 0003295,-
3Premium PLUS500 0003295,- + 395,-
BATIS novinka3Premium500 0003395,-
3Premium PLUSL500 0003395,- + 395,-
DOMINATOR3Premium500 0003295,-
3Premium PLUS500 0003295,- + 395,-
DUPLO3Premium500 0003090,-
3Premium PLUSL500 0003090,- + 395,-
KELTOR3Premium500 0003090,-
3Premium PLUSL500 0003090,- + 395,-
JUREK novinka3Premium500 0003395,-
3Premium PLUS500 0003395,- + 395,-
    
    
Počet VJ celkem
* možno vepsat další odrůdy z nabídky RAPOOL.“ Prodávající si vyhrazuje právo na změnu ceny zboží od 1. 5. 2022.

Mořidlo Premium: obsahuje fungicidní mořidlo Scenic® Gold, RhizoFert® nebo Integral® Pro, Comcat®
Mořidlo Premium PLUS: obsahuje insekticidní mořidlo Buteo Start®, Scenic® Gold, RhizoFert®
Mořidlo Premium PLUSL: obsahuje insekticidní mořidlo Lumiposa®, Integral® Pro, Comcat®

Podrobné informace o jednotlivých mořidlech naleznete na www.rapool.cz v rubrice Rapool Seed Power.
Na mořidla Lumiposa® a Buteo Start® v ceně 395,- Kč/VJ se nevztahuje fi nanční bonus. Bonus je poskytován pouze na osivo a bude vypočten ze základní ceny osiva bez příplatku za mořidla Lumiposa® a Buteo Start®.

Prohlašuji, že výše uvedený zemědělský podnik je oprávněným příjemcem obratového bonusu ve smyslu všeobecných obchodních podmínek společnosti RAPOOL a že výše uvedené nakoupené osivo RAPOOL není určeno k dalšímu prodeji.

Upozornění:
Tento leták není objednávka, pouze žádost o udělení finančního bonusu.