ŽÁDOST O BONUS 8 % za podporu osiva řepky RAPOOL

Podmínky pro poskytnutí bonusu od Rapool CZ s.r.o. (dále jen RAPOOL).
V termínu do 20. 5. 2023 pečlivě vyplnit žádost o bonus společnosti RAPOOL a řádně objednat osivo u Vašeho distributora (osivářské firmy).
Minimální objednané množství 21 výsevních jednotek (VJ).

*Tato položka je povinná

SKLADBA NAKOUPENÉHO CERTIFIKOVANÉHO OSIVA ŘEPKY OZIMÉ RAPOOL V ROCE 2023
OdrůdaPočet VJ v baleníMořidloPočet klíčivých semen v 1 VJDoporučená kupní cena Kč/VJ bez DPH pro konečného spotřebitelePočet objednaných výsevních jednotek (VJ)
TEMPTATION3Premium SG500 0003427,-
3Premium PLUS500 0003427,- + 440,-
3Premium PLUS B500 0003427,- + 440,-
TEMPTATION
1 VOV = 100 VJ
100Premium PLUS B50 000 000342 700,- + 44 000,-
MANHATTAN novinka3Premium SG500 0003666,-
3Premium PLUS500 0003666,- + 440,-
BATIS novinka3Premium SG500 0003531,-
3Premium PLUS500 0003531,- + 440,-
JUREK novinka3Premium SG500 0003531,-
3Premium PLUS500 0003531,- + 440,-
DOMINATOR3Premium SG500 0003427,-
3Premium PLUS B500 0003427,- + 440,-
3500 000 
3500 000 
Počet VJ celkem
Prodávající si vyhrazuje právo na změnu ceny zboží od 21. 5. 2023.

Mořidlo Premium: obsahuje fungicidní mořidlo Scenic® Gold, RhizoFert®
Mořidlo Premium IP: obsahuje fungicidní mořidlo Integral® Pro, Comcat®
Mořidlo Premium PLUS: obsahuje insekticidní mořidlo Lumiposa® a fungicidní mořidla Integral® Pro, Comcat®
Mořidlo Premium PLUS B: obsahuje insekticidní mořidlo Buteo Start® a fungicidní mořidla Scenic® Gold, RhizoFert®

Podrobné informace o jednotlivých mořidlech www.rapool.cz rubrika Rapool Seed Power.


Prohlašuji, že výše uvedený zemědělský podnik je oprávněným příjemcem obratového bonusu ve smyslu všeobecných obchodních podmínek společnosti RAPOOL a že výše uvedené nakoupené osivo RAPOOL není určeno k dalšímu prodeji.

Upozornění:
Tento formulář není objednávkou, pouze žádostí o udělení finančního bonusu.


VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY K POSKYTNUTÍ BONUSU
pěstitelům řepky RAPOOL v prodejním období 2023
Společnost RAPOOL dodává osivo řepky ozimé RAPOOL pěstitelům prostřednictvím distributorů osiv (osivářských fi rem). Společnost RAPOOL poskytuje pěstitelům – konečným spotřebitelům bonus za podporu osiva řepky RAPOOL nakoupeného v ČR.

Podmínky pro poskytnutí bonusu od Rapool CZ s.r.o.:
1/ Vyplnit žádost o bonus společnosti RAPOOL v řádném termínu, viz strana 1, a včas objednat osivo od Vašeho distributora (osivářské fi rmy). Minimální objednané množství je 21 výsevních jednotek (VJ).
2/ Oprávněným příjemcem tohoto bonusu může být každá právnická nebo fyzická osoba (např. soukromě hospodařící zemědělec, družstvo, obchodní společnost), která má sídlo, resp. místo podnikání, na území České republiky a ve smyslu platných právních předpisů provozuje v ČR zemědělskou výrobu a nakoupené osivo řepky ozimé RAPOOL v prodejním období 2023 vysévá na vlastní nebo pronajaté pozemky za účelem tvorby rostlinné produkce. Bonus není poskytován na osivo, které je předmětem dalšího prodeje.
3/ Oprávněný příjemce – konečný spotřebitel předloží svůj nárok společnosti RAPOOL na tiskopise „Žádost o bonus za podporu osiva řepky RAPOOL“ poštou, online nebo e-mailem na adresu:
Rapool CZ s.r.o., Chaloupky 354, 683 52 Šaratice
tel.: 541 221 175, e-mail: bonusy@saaten-union.cz
Tiskopis můžete vyplnit online na www.rapool.cz
Dodatečně, nejpozději však do 15. 11. 2023, k němu připojí kopii dokladu o nabytí osiva RAPOOL, za který se považuje daňový doklad – faktura od příslušného distributora (osivářské fi rmy). Uvedené kopie daňových dokladů je nutno zaslat poštou nebo e-mailem na adresu:
Rapool CZ s.r.o., Chaloupky 354, 683 52 Šaratice, e-mail: bonusy@saaten-union.cz
4/ Společnost RAPOOL poskytne bonus v souladu s výše popsanými ustanoveními formou fi nančního plnění, převodem na bankovní účet oprávněného příjemce nejpozději do 31. 12. 2023.
Výpočet fi nančního bonusu bude proveden z doporučené kupní ceny (viz tabulka níže)! Poskytnutí fi nančního bonusu závisí zcela na posouzení dodavatele (fi rma RAPOOL) v souladu s jeho interními pravidly a je tedy právně nevymahatelný. 5/ Poskytování informací, příjem žádostí a organizaci poskytnutí bonusu oprávněným příjemcům zajišťuje společnost:
Rapool CZ s.r.o., Chaloupky 354, 683 52 Šaratice, tel.: 541 221 175
Svým podpisem vyjadřujete souhlas se zpracováním osobních údajů společností Rapool CZ s.r.o. S Vašimi osobními údaji nakládáme v souladu s GDPR.
Veškeré informace o ochraně osobních údajů naleznete na: www.rapool.cz.

Kontaktní osoba: Zuzana Jiránková, tel.: 601 571 148, e-mail: zuzana.jirankova~saaten-union.cz
Odrůda
Mořidlo
Doporučená kupní cena Kč/VJ
bez DPH pro konečného spotřebitele
TEMPTATION
Premium SG
Premium PLUS
Premium PLUS B
3 427,-
3 427,- + 440,-
3 427,- + 440,-
TEMPTATION 1 VOV = 100 VJ
Premium PLUS B
342 700,- + 44 000,-
MANHATTAN NOVINKA
Premium SG
Premium PLUS
3 666,-
3 666,- + 440,-
BATIS NOVINKA
Premium SG
Premium PLUS
3 531,-
3 531,- + 440,-
JUREK NOVINKA
Premium SG
Premium PLUS
3 531,-
3 531,- + 440,-
DOMINATOR
Premium SG
Premium PLUS B
3 427,-
3 427,- + 440,-
DUPLO
Premium PLUS
3 214,- + 440,-
KELTOR
Premium SG
Premium PLUS
3 214,-
3 214,- + 440,-
ATORA
Premium SG
Premium PLUS
2 798,-
2 798,- + 440,-
KUGA
Premium SG
2 590,-
CROME
Premium SG
Premium PLUS
3 630,-
3 630,- + 440,-
CROTORA
Premium IP
3 630,-
CROCUS NOVINKA
Premium SG
Premium PLUS
3 682,-
3 682,- + 440,-
CROCANT NOVINKA
Premium SG
Premium PLUS
3 682,-
3 682,- + 440,-
BEATRIX CL NOVINKA
Premium IP
Premium PLUS
3 630,-
3 630,- + 440,-
CLAVIER CL
Premium SG
3 578,-
VERITAS CL
Premium SG
3 578,-
Mořidlo Premium SG:
obsahuje fungicidní mořidlo Scenic® Gold, RhizoFert®
Prodávající si vyhrazuje právo na změnu ceny zboží od 21. 5. 2023.
Mořidlo Premium IP:
obsahuje fungicidní mořidlo Integral® Pro, Comcat®
 
Mořidlo Premium PLUS:
obsahuje insekticidní mořidlo Lumiposa® a fungicidní mořidla Integral® Pro, Comcat®
Podrobné informace o jednotlivých mořidlech:
Mořidlo Premium PLUS B:
obsahuje insekticidní mořidlo Buteo Start® a fungicidní mořidla Scenic® Gold, RhizoFert®
www.rapool.cz (rubrika Rapool Seed Power).